Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Toda a verdade (e as mentiras) acerca das máscaras

O seu uso é obrigatorio ata que non haxa vacúa ou un tratamento efectivo, pero hai que seguir mantendo a distancia de seguridade e extremar as medidas de hixiene de mans
Por Rosa Alvares 25 de Xuño de 2020
mascarilla quirurgica
Imagen: jardin

As máscaras convertéronse nun complemento cotián desde que as autoridades sanitarias recomendaron o seu uso en contornas públicas, e máis aínda desde que o obrigaron para os maiores de seis anos, sempre que non sexa posible gardar unha distancia de seguridade de dous metros e no transporte público. Existen tres tipos, segundo o Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos, como detallamos neste artigo: cirúrxicas, filtrantes ou autofiltrantes e hixiénicas ou de barreira. Se as compramos en farmacias, as primeiras teñen unha duración máxima de seis horas, mentres que as autofiltrantes, o dobre de tempo. As hixiénicas reutilizables, pola súa banda, soportan cinco ciclos de lavado. Agora ben, de elixir as máscaras máis adecuadas e facer un correcto uso delas depende que realmente sexan eficaces ante o coronavirus, aínda que nada substitúe ao exhaustivo lavado de mans e o distanciamento social. Descobre que é verdadeiro e falso de todo o que se di ao redor delas.

? Só o seu uso basta para protexernos

Falso. Un dos motivos polos que, ao principio, a Organización Mundial da Saúde (OMS) non se mostraba partidaria do uso xeneralizado de máscaras entre a poboación sa é que podían crear “un falso sentido de seguridade” e evitar así a práctica das medidas que demostraron ser máis efectivas contra a pandemia, como o frecuente lavado de mans con xabón ou unha solución hidroalcohólica e o distanciamento físico. A utilización de máscaras é importante, pero a hixiene de mans e a distancia interpersoal son imprescindibles.

? Hai que levalas en espazos públicos pechados

Verdadeiro. O Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermidades considera apropiado o seu emprego entre a poboación, “especialmente cando se visitan espazos ocupados e pechados, como centros sanitarios, supermercados ou establecementos comerciais, ou cando se utiliza o transporte público”. Este organismo explica que, aínda que “non se sabe en que proporción o uso de máscaras contribúe a unha diminución na transmisión do virus, si pode servir como medio de control para reducir a propagación da infección, ao minimizar a excreción de gotitas respiratorias de infectados”.

? É recomendable usalas ao aire libre

Verdadeiro. O Ministerio de Sanidade indicou que o seu uso en espazos públicos é altamente recomendable —indispensable se non se pode garantir que haberá unha distancia interpersoal—. En calquera caso aconséllase manter a distancia de seguridade e extremar as medidas de hixiene en mans, roupa e zapatos, así como noutros obxectos que utilicemos fose de casa. Sanidade obriga a usala nos desprazamentos en transporte público.

mascarilla bebe coronavirusImaxe: Andape

? Bebés e nenos pequenos deben utilizalas

Falso. De acordo cos expertos en pediatría, os menores de tres anos non deben usalas, posto que corren risco de as?xia; ademais, como apunta un informe elaborado polo Ministerio de Sanidade e diversas asociacións pediátricas, tamén “por deina?cultad para manter a máscara correctamente colocada sobre nariz e boca”. Se os nenos maiores desa idade non toleran levar tapabocas ou non son capaces de utilizalo adecuadamente, serán os adultos que os supervisen quen reforzarán as medidas de prevención como o lavado de mans e a distancia social.

? As caseiras son as menos fiables

Verdadeiro. Segundo o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, os tapabocas caseiros poden estar fabricados de diferentes materiais e os ensaios clínicos sobre o seu e?cacia é limitada. “A evidencia dispoñible mostra que as de tea protexerían menos que as máscaras cirúrxicas e mesmo poderían aumentar o risco de infección debido á humidade, a difusión de líquidos e a retención do virus”, asegura un informe do Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos. Por tanto, “non se consideran protección fronte a virus respiratorios”.

Os cidadáns non temos ao noso alcance medidas para comprobar o seu e?cacia, máis aló das recomendacións dos organismos sanitarios internacionais. Fabricantes, laboratorios, a Asociación Española de Normalización (UNE) e os Ministerios de Sanidade, Industria, Comercio, Consumo e Traballo estableceron os requisitos mínimos que deben cumprir as máscaras hixiénicas en canto aos materiais que se utilizan para a súa elaboración, confección, marcado e uso.

? Os materiais sintéticos son máis eficaces

Falso. A OMS advirte: non existe evidencia cientí?ca que demostre que os tapabocas realizados con materiais sintéticos sexan máis efectivos que os de tecidos naturais como o algodón. A pesar diso, o Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermidades sostén que “se podería considerar o uso destas máscaras feitas de varios téxtiles, especialmente se, por problemas de subministración, débese dar prioridade ás máscaras médicas para o seu uso como equipo de protección para os traballadores da saúde”.

mascarilla coronavirusImaxe: OrnaW

? Podemos usalas sen medo a contaxio

Falso. Para utilizar a máscara con seguridade, a OMS recomenda de novo lavarse así a todo as mans. Despois, debemos cubrirnos a boca e o nariz con ela, suxeitándoa polas gomas, asegurándonos de que non quede espazo entre a cara e a máscara. Mentres a levemos posta, non debemos tocala; se o facemos, é recomendable volver lavarse as mans cos produtos mencionados. Para quitarse a máscara, a OMS aconsella retirala polas gomas, sen tocar a parte dianteira. Se non é reutilizable, hai que refugala nun recipiente pechado; despois, hai que lavarse as mans cun desinfectante a base de alcol ou con auga e xabón.

? As reutilizables pódense desinfectar

Verdadeiro. Sempre que se usen máscaras reutilizables, o Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos recomenda lavalas en auga jabonosa a máis de 60 ºC e ademais “evitar o contacto entre unha máscara sucia e a roupa limpa; que a persoa a cargo do lavado protéxase para manexar as máscaras sucias; non usar produtos abrasivos que poidan danar os materiais e diminúan a súa capacidade protectora; que a máscara se seque plenamente nas dúas horas posteriores ao lavado; non secar ou higienizar no microondas e, tanto durante o secado como ao gardalas, débense evitar ambientes nos que se poida volver contaminar”. Iso si, tras a súa desinfección, hai que comprobar que a máscara non se ha deformado nin perdeu ?bra que reduza a súa capacidade de ?ltrar.

? Non todas poden reutilizarse

Verdadeiro. Tanto as máscaras cirúrxicas como as ?ltrantes, considéranse non reutilizables. Segundo o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, “os equipos de protección respiratoria ?ltrantes utilizados fronte a risco biolóxico deberían refugarse tras o seu uso”. Se mas podo quitar e volver pór despois, como debo conservalas? O apropiado é gardalas, xa desinfectadas, nun envase de cristal ou plástico que non estivese en contacto cunha zona posiblemente contaminada. Despois, hai que pechalo. E, sempre, conservar as máscaras de maneira individual.