Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Rehabilitación no dano cerebral adquirido, que opcións hai e en que consisten?

A rehabilitación integral é fundamental para fomentar ao máximo as capacidades e lograr unha mellor adaptación á nova vida tras o dano cerebral adquirido, tanto da persoa como da súa familia
Por Fegadace 23 de Maio de 2022
rehabilitación daño cerebral
Imagen: ADACECO
O dano cerebral adquirido é unha lesión nas estruturas cerebrais que se produce de forma repentina. As súas principais causas son diversas: un accidente cerebro-vascular (ictus) producido por unha trombosis, embolia, hemorraxia…; un traumatismo cranioencefálico; falta de osíxeno no cerebro (anoxia); tumores, ou outras enfermidades infecciosas ou metabólicas. Todo iso pode provocar unha serie de secuelas , tanto a nivel familiar, como en diferentes planos da vida da persoa afectada (psicolóxico, físico, sensorial ou funcional). Ante isto, a rehabilitación é clave.

Dano cerebral e tipos de rehabilitación

Unha rehabilitación integral é primordial para poder retomar os hábitos de vida, na medida do posible, e adaptarse á nova situación sobrevinda. Debe realizarse a través dun equipo de profesionais interdisciplinar e especializado, e prestar importante atención ás familias, xa que a nova situación pode chegar a producir cambios significativos de roles entre os seus integrantes desde o momento no que un ou unha delas ten dano cerebral adquirido.

A neurorrehabilitación consiste en abordar de forma exhaustiva todos os aspectos da persoa afectada. As terapias rehabilitadoras levarán a cabo tras unha valoración inicial integral na que se analizan as capacidades de cada persoa, para poder así desenvolver un plan de intervención e fixar os obxectivos de tratamento, que serán consensuados entre o equipo interdisciplinar, a persoa afectada e a súa familia.

🔴 Rehabilitación neuropsicolóxica

Realízase un análise das funcións mentais (atención, velocidade de procesamiento da información, memoria, linguaxe, percepción…), a conduta (irritabilidad, agresividade, desinhibición…) e o estado afectivo (ansiedade, depresión , illamento social…).

As sesións de rehabilitación poden administrarse de forma individual ou grupal , dependendo de cada persoa.

O obxectivo é alcanzar o máximo rendemento cognitivo e mellorar a adaptación familiar, social ou laboral. Ademais, a orientación familiar facilitará a comprensión das alteracións da persoa afectada, para así aprender a manexar de modo correcto a nova situación.

🔴 Rehabilitación fisioterapéutica

A fisioterapia neurolóxica é unha especialidade dentro da fisioterapia que utiliza o movemento e o exercicio físico para potenciar a autonomía persoal e mellorar a condición física das persoas afectadas, polo que mellora así a súa calidade de vida.

Desenvólvense actividades adaptadas ás características e circunstancias especiais de cada persoa ; fíxanse os obxectivos terapéuticos en colaboración con ela e a súa familia. leva a cabo mediante actuacións, métodos e técnicas encamiñadas a fomentar a súa recuperación funcional. Algúns dos aspectos nos que se incide desde este servizo son: traballo da forza, sensibilidade, dor, equilibrio, control postural, coordinación, deambulación…

fisioterapia dano cerebral
Imaxe: ADACECO

🔴 Rehabilitación logopédica

A intervención logopédica céntrase nos trastornos da linguaxe, fala e deglución , co obxectivo de avaliar e rehabilitar as funcións alteradas, o que facilita a comunicación ou unha deglución segura e eficaz.

As principais áreas de traballo son a avaliación e rehabilitación da afasia (perda ou alteración da linguaxe, afectando á expresión, comprensión, lectura ou escritura e, mesmo, á expresión facial e xestual), disfagia (dificultade para tragar líquidos, sólidos ou saliva)e disartria (alteración nos órganos orofonatorios implicados na fala e a súa inteligibilidad), entre outras.

🔴 Rehabilitación en terapia ocupacional

Esta disciplina pretende conseguir o maior grao de independencia funcional e autonomía persoal, mediante a procura dunha mellora da calidade de vida da persoa afectada e da súa familia. Durante as sesións de terapia ocupacional desenvólvense actividades adaptadas ás características, circunstancias individuais e familiares, motivacións e intereses de cada persoa; para iso, ademais, tense moi en conta a súa contorna.

Realízase un reentrenamiento das Actividades básicas e instrumentais da Vida Diaria (AVD), así como de lecer e participación social. Isto leva a cabo a través de actividades significativas e dun asesoramento personalizado en produtos de apoio, axudas técnicas e adaptacións no fogar. En moitas ocasións, estas sesións son realizadas no propio domicilio ou contorna da persoa usuaria, polo que faise partícipes aos seus familiares. Así, conséguese trasladar as melloras conseguidas durante o tratamento á súa vida cotiá e a situacións reais.

rehabilitacion dano cerebral
Imaxe: ADACECO

🔴 Lecer e tempo libre

Esta é unha parte importante da rehabilitación. Coa programación de diferentes actividades búscase dar acceso a persoas afectadas á parte lúdica da vida , mediante o desenvolvemento das súas propias capacidades. Ademais, facilítanse as relacións interpersoais , fomentando a comunicación e evitando o illamento da persoa afectada.

O rol do traballo social no dano cerebral adquirido

Este departamento realiza a acollida das persoas con dano cerebral e as súas familias ; para iso infórmase, orienta e asesora sobre esta discapacidade. As funcións principais dos e as traballadoras sociais son a recepción de demandas, valoración social, atención e asesoramento sobre prestacións , así como tramitación e xestión de recursos existentes e dos que se poden beneficiar. O obxectivo é acompañar á familia durante todo o proceso, axudando a superar as dificultades que poidan xurdir para afrontar a nova situación.

En resumo, unha boa rehabilitación integral é fundamental para fomentar ao máximo as capacidades e lograr unha mellor adaptación á nova vida tras o dano cerebral adquirido, tanto da persoa como da súa familia.

Artigo escrito por: Inés Cortés (Terapeuta Ocupacional de ADACECO), Rebeca Yebra, (Fisioterapeuta de ADACECO), María Penas (Logopeda de ADACECO), Lara Bermejo (Logopeda de ADACECO), Alejandro Belo (Neuropsicólogo de ADACECO), Beatriz Prada (Traballadora Social de ADACECO).