Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A crise das vacas tolas sacode as exportacións de vacún

Por Mar Mediavilla 21 de Maio de 2001

As exportacións de vacún español experimentaron un severo retroceso desde a aparición do primeiro caso de EEB, rexistrado nunha pequena explotación gandeira de Galicia o pasado mes de novembro. A crise rompeu a tendencia alcista nas explotacións de carne característica da pasada década e incidiu negativamente nas exportacións, aínda que os últimos datos mostran una certa recuperación.

Enxerxo, una bucólica aldea galega, de verdes prados, fina choiva e casas de pedra, viuse fortemente alterada o pasado mes de novembro pola morte de Parrula. A noticia pasaría sen máis de non ser o primeiro caso de Encefalopatía Esponxiforme Bovina (EEB) dado a coñecer oficialmente en España.

A noticia sacudiu á opinión pública española. Pero tamén aos mercados, afeitos no último decenio a un comportamento alcista na produtividade gandeira destinada a consumo de carne. Segundo datos do sector agrario elaborados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, entre os efectivos de bovino, reestruturado claramente en beneficio da chamada aptitude cárnica en detrimento de a leiteira, España ocupaba en 2000 o sexto lugar na clasificación da Unión Europea en canto a número de cabezas de gando. Máis de seis millóns de animais traducíanse en practicamente 600.000 toneladas de carne e algo máis de seis millóns e medio de toneladas de leite. Una parte nada despreciable desas cifras destínase a exportación.

Os sucesivos casos de vacas tolas provocaron non só una crises de confianza entre os consumidores locais. Os seus efectos repercutiron tamén nos mercados internacionais, que restrinxiron a entrada de vacún español, tanto de animais vivos como de carne destinada a un bo número de países. De acordo cun estudo da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG), desde que comezou en España a crise das vacas tolas, as perdas paira este sector estímanse nun valor superior aos 83.000 millóns de pesetas.

Cambio de tendencia

En 1999, un traballo publicado por ASOVAC (Asociación Española de Criadores de Vacún de Carne), mostraba o bo ritmo nas exportacións de carne de vacún e de animais paira sacrificio. Entre os resultados obtidos no exercicio do citado ano, comparados cos do anterior, as exportacións de carne de vacún, fresca e conxelada, aumentaban nun 20% mentres que as exportacións de animais destinados a sacrificio incrementábanse até alcanzar un 15%. Ao mesmo tempo, aumentaban tamén as importacións destes produtos, sobre todo no apartado de carne fresca. Os principais receptores de carne, fresca ou conxelada, eran os nosos dous países veciños: Francia e Portugal.

Na balanza final de exportacións e importacións, as cifras de 1999 paira carne fresca non diferían substancialmente das de 1998, mentres que o balance mostrábase claramente positivo paira o comercio exterior de carne conxelada debido principalmente á súa exportación a Rusia, como resultado do forte incremento xerado polo envío de axuda alimentaria.

A chegada da crise alterou, con todo, os datos esperanzadores que se manexaban paira os prognósticos de 2000. O comercio exterior durante este pasado ano sufriu un importante freo, cun maior impacto nos últimos meses. “É a primeira vez, desde o ano 1994, que se modifica a tendencia das exportacións de carne fresca”, reza un recente estudo de ASOVAC. O estudo revela un claro descenso con respecto ao ano anterior con especial incidencia nas exportacións a todos os países, que se reflicte de forma máis palpable durante o mes de decembro e con destino a Francia, pero sobre todo a Italia.

De xaneiro de 1999 a decembro de 2000, cos primeiros casos documentados de EEB en España, as exportacións a Francia caeron un lixeiro 0,7%. Pero paira Italia e Portugal, as caídas situáronse en torno ao 10,8% e ao 3,3%, respectivamente. A caída global paira todas as exportacións situouse nun 2,3%, o que representa unhas 2.500 toneladas menos de carne fresca.

No que refire a carne conxelada, o descenso é moito maior, a pesar de que en termos relativos a exportación española creceu de forma clara no Reino Unido e en Francia. No primeiro caso, o incremento cifrouse no 62%, mentres que en Francia alcanzou un nada despreciable 25,7%. Os datos revelan una claro receo dos consumidores paira os produtos de orixe local, á vez que una maior confianza nos procedentes do mercado exterior. Neste caso, España viuse beneficiada.

No entanto, a comparación da evolución do mercado con outros países revela una balanza final claramente negativa, especialmente marcada polas drásticas caídas en países como Grecia (as exportacións diminuíron un 24,5%), Dinamarca (caída do 75,3%), Italia (40,9%) e Rusia (55%). Como consecuencia destas caídas en vendas exteriores, o descenso global paira a carne conxelada alcanzou en decembro de 2000 cifrouse nun 26,8%.

Por contra, mantívose paira ese mesmo período un incremento sostido de carne conxelada procedente de Brasil e Uruguai, este último en menor medida, mentres que se reduciron de forma clara as importacións procedentes de Irlanda.

Leve recuperación

“Agora atopámonos un 15% por baixo do nivel habitual de consumo de carne de vacún” explica Domingo Paus, xerente de ASOVAC. E é que o carácter latino en España deixouse sentir mesmo nesta época de crise. “Noutros países da Unión Europea os cambios no consumo non se produciron de forma tan brusca como ocorreu en España”, agrega.

A pesar da brusquedad dos cambios, algúns indicadores denotan una leve recuperación do consumo e mesmo das exportacións. Entre eles, aínda que marcados por unha análise un tanto subxectiva do comportamento do consumo, destacan o tradicional apego ao consumo de vacún e á perda do impacto mediático e sociolóxico ocorrido cos últimos casos detectados. Esa sensación de rutina parece estar a levar a unha certa recuperación da confianza perdida.

Sexa como for, o sector bovino non figura entre os que liderarán as exportacións españolas no primeiro ano do Século XXI. Segundo un informe do Comercio Exterior de España, elaborado polas Cámaras de Comercio Españolas, os sectores que liderarán o crecemento serán as institucións de crédito e as empresas dedicadas a produtos químicos, lácteos e derivados do papel.