Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A seguridade das importacións alimentarias

Todos os alimentos deben entrar por un posto de control de inspección de fronteiras autorizado pola UE e co consentimento dun veterinario oficial
Por Natàlia Gimferrer Morató 28 de Xaneiro de 2013
Img carniceros descansando
Imagen: Antoaneta

Na Unión Europea establécense unhas normas de importación de alimentos que varían en función do produto e a súa orixe: animal ou vexetal. Os dous principais factores de control son as instalacións sanitarias das fronteiras e os produtos alimenticios procedentes do exterior. Os organismos de control deben garantir o cumprimento da normativa comunitaria e nacional do país de orixe, así como os requisitos de almacenamento. Este artigo detalla a normativa en función do tipo de alimento, as inspeccións que se realizan nas fronteiras e as particularidades da normativa estadounidense.

En España, enténdese por alimento importado o procedente dun país terceiro e que entra en calquera estado da Unión Europea. O intercambio de alimentos entre países membros da UE denomínase comercio intracomunitario.

Normativa segundo o tipo de alimento

  • Alimentos de orixe animal. Son os alimentos derivados de animais ou procedentes deles. Inclúense neste grupo tanto os procesados como o non procesados. Algúns exemplos son a carne, o peixe, produtos lácteos, ovos ou mel, entre outros. Para que estes alimentos poidan entrar na UE, é necesario que cumpran algúns requisitos. En primeiro lugar, o país de orixe debe estar entre os autorizados, xa que isto é garantía de calidade porque antes pasan unhas normas de seguridade. Ademais, é imprescindible o certificado sanitario dos animais e que os produtos proveñan de establecementos ou industrias autorizadas pola UE nos países estranxeiros. Por último, realízanse controis documentais e de identidade no 100% das partidas.

  • Alimentos de orixe non animal. Non proceden dos animais. Forman parte desta categoría as froitas, hortalizas, cereais, especias e condimentos, entre outros. Os requisitos para as importacións deste tipo de alimentos deben seguir a lexislación comunitaria en materia de hixiene segundo o Regulamento (CE) Nº 852/2004, así como a lexislación nacional vixente no seu país. Da mesma maneira que os alimentos de orixe animal, o país de orixe debe estar entre os autorizados pola UE. Como no caso anterior, realízanse controis documentais e de identidade no 100% das partidas.

  • Produtos envasados e alimentos para entregar en restauración colectiva. Neste caso, os alimentos importados deben cumprir o Real Decreto 1334/1999, no que se dispoñen as normas de etiquetaxe e presentación dos alimentos, e o Real Decreto 1801/2008, que regula as cantidades dos produtos envasados. Tamén deben superarse os requisitos que marca a UE en canto ao cumprimento de establecementos autorizados e certificación animal. Realízanse controis documentais e de identidade no 100% das partidas.

Inspección das fronteiras

Todos os alimentos que chegan ás nosas fronteiras deben entrar por un posto de control de inspección de fronteiras autorizado pola UE e baixo a autoridade dun veterinario oficial. Ademais, todas e cada unha das partidas que chegan sométense a un control documental e de identidade. Nalgúns casos é necesario e posible un control físico. Os controis físicos non levan a cabo de maneira habitual, senón que se aplican en función do risco do produto e dos resultados dos controis que se realizaron con anterioridade. Se algunha partida non cumpre coa lexislación establecida pola UE, destrúese ou pode devolverse ao país de orixe nun prazo establecido en función do tipo de alimento.

NORMATIVA ESTADOUNIDENSE

O consumo de alimentos contaminados en EE.UU. supón unha media de 3.000 mortes anuais
O Goberno estadounidense ha publicado dúas novas normas de seguridade alimentaria que deberán aplicarse nos próximos anos. Nelas restrínxense de maneira contundente as importacións de alimentos. Segundo os expertos, esta nova normativa pretende minimizar os casos de intoxicación alimentaria, xa que a cifra de afectados o consumo de alimentos contaminados é moi elevada, cunha media de 3.000 mortes anuais. A Administración de Alimentos e Medicamentos de EE.UU. (FDA) propón dúas novas vías para iso. Son regras novas que esixen aos importadores estranxeiros verificar que os seus produtos se cultivan ou procesan de maneira segura.

No novo regulamento estadounidense pídese aos importadores o desenvolvemento de estándares de acreditación, co fin de mellorar a calidade das inspeccións realizadas por terceiras persoas no estranxeiro. É unha maneira de garantir a seguridade dos alimentos en todas as súas fases ata chegar ao consumidor. En EE.UU., ao redor dun 15% dos alimentos son de importación, sobre todo os de orixe agrícola. Por agora, a normativa está en suspenso durante uns meses, ata a súa redacción formal.