Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A UE endurece os requisitos de autorización de transxénicos

Os produtores deberán informar de maneira máis estrita e detallada sobre os aspectos técnicos dos cultivos
Por mediatrader 10 de Agosto de 2011

A Autoridade Europea para a Seguridade Alimentaria (AESA) publicou unha actualización das súas directrices sobre avaliación de riscos ambientais dos organismos xeneticamente modificados (OGM). Por mor delas, os produtores terán que informar de forma máis estrita e detallada tanto cando soliciten a aprobación dun transxénico, como nas tarefas habituais de seguimento.

A lexislación europea require que as peticións de autorización de transxénicos inclúan un plan detallado de seguimento. A través deste mecanismo preténdese aumentar o control coa finalidade de detectar calquera consecuencia daniña para a saúde humana ou ambiental.

Con leste mesmo obxectivo, propoñen a creación de centros nacionais de notificación, que melloren a recollida de datos sobre os riscos ambientais dos OGM. A AESA lembra que a vixilancia posterior á comercialización de transxénicos establece un control xeral para cada planta autorizada e outro específico para os supostos nos que se detecte na avaliación inicial un “risco potencial” ou certo nivel de incerteza.

A AESA é unha axencia con sede en Parma (Italia) que se encarga da elaboración dos ditames científicos sobre os expedientes de transxénicos. Este é o paso previo do que dependen as autorizacións que emiten as institucións europeas. Ademais, a AESA analiza anualmente os resultados das avaliacións dos OGM existentes no mercado e presenta recomendacións á Comisión Europea.