Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aromas de fume paira alimentos

A seguridade dos aromas de fume destinados a alimentos debe verificar o seu inocuidad de acordo con normas comúns paira toda a UE
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 9 de Decembro de 2003

A norma comunitaria que regula os aromas de fume destinados aos alimentos entra en vigor o día 16 de decembro. As súas disposicións serán de aplicación uniforme en toda a Unión Europea, sometidos agora a previa autorización e a uns requisitos xerais de seguridade e utilización.

O 26 de novembro de 2003 publicouse, no Diario Oficial da Unión Europea, o Regulamento (CE) que regula os «aromas de fume» utilizados en alimentos. A norma aprobada é a primeira que harmoniza, a nivel comunitario, este tipo de produtos, utilizados ou destinados a ser utilizados nos alimentos ou na súa superficie. Con anterioridade, una Directiva de 1988, aprobada paira o ámbito dos aromas, xa estimaba necesario a adopción de disposicións apropiadas relativas aos materiais de base utilizados paira a produción de aromas de fume, así como as condicións de reacción utilizadas paira a súa preparación.

A partir da súa entrada en vigor, que se produce casualmente ás portas do Nadal, os diferentes «aromas de fume» comercializados na UE deberán someterse a un proceso de avaliación da súa seguridade, que deberá realizar, sen demora, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria. Así mesmo, por parte da Comisión, elaborarase a lista positiva comunitaria dos denominados «produtos primarios autorizados», é dicir, os considerados aromas de fume e os materiais de base paira a produción dos mesmos.

A fin de garantir un acceso equitativo ao mercado dos produtos primarios existentes e dos novos, o lexislador establece un período transitorio que finaliza o 16 de xuño de 2005, sendo de aplicación, até entón, as medidas nacionais nos Estados membros. A partir desta data unicamente poderá comercializarse aquel aroma de fume ou calquera produto alimenticio que o conteña na súa composición ou na súa superficie, si cumpre coas condicións de utilización establecidas na autorización correspondente.

A seguridade dos fumes

Os aromas de fume deberán someterse a unha avaliación de seguridade común na UE paira descartar efectos nocivos sobre a saúde

Como se desprende do Preámbulo do Regulamento comentado, o Parlamento Europeo e o Consello consideran que os alimentos afumados en xeral expoñen problemas desde o punto de vista sanitario, especialmente cando se trata da posible presenza de hidrocarburos policíclicos aromáticos. E aínda que sentencian que o afumado tradicional expón maiores problemas paira a saúde humana que a utilización de aromas de fumes, as posibilidades de aplicación máis amplas deste tipo de aromas en comparación co afumado tradicional determinan una avaliación de seguridade adecuada ás circunstancias, a fin de protexer a saúde dos consumidores.

Neste sentido, e dado que os aromas de fume prodúcense a partir de fume sometido a procedementos de fraccionamiento e purificación, non esconden que a composición química do fume é complexa e que depende de múltiples factores, como os tipos de madeira utilizada, o método empregado paira producir fume, a contido da auga da madeira e a temperatura e concentración de osíxeno durante a súa produción.

O Regulamento ten un obxectivo prioritario, protexer a saúde das persoas; e paira conseguilo establece que os aromas de fume deben someterse a unha avaliación de seguridade mediante un procedemento comunitario antes de porse no mercado ou utilizarse en produtos alimenticios, ou na súa superficie, dentro da Comunidade. E é que como advertía anteriormente o Comité Científico da Alimentación Humana, non era posible deseñar un método común paira avaliar a seguridade dos aromas de fume utilizados paira aromatizar os alimentos, pois entre eles existían importantes diferenzas físicas e químicas.

Por este motivo, a norma establece que a avaliación científica debe centrarse na seguridade dos diferentes produtos primarios, é dicir, os concentrados de fume primarios e as fraccións primarias de alcatrán, e con respecto á seguridade da súa utilización como talles ou paira producir aromas de fumes derivados destinados a ser utilizados nos produtos alimenticios ou na súa superficie.

As condicións de produción

As condicións de utilización das madeiras paira a produción de produtos primarios é un aspecto esencial da seguridade dos aromas de fume. A información facilitada por un informe realizado polo Comité Científico da Alimentación Humana en 1993 serviu de base paira establecer uns requisitos esenciais de seguridade en cantos á produción dos aromas de fume.

As empresas que comercialicen produtos primarios deberán estar en condicións de acreditar documentalmente que as madeiras utilizadas paira a súa produción non foron tratadas con sustancias químicas nos seis meses inmediatamente anteriores á talla ou despois desta. En caso contrario, unicamente poderán destinar á produción de aromas de fume aquelas que o foron con sustancias que non son potencialmente tóxicas durante a combustión.

Aínda que a norma non establece unha listaxe das madeiras máis adecuadas paira a produción deste tipo de aromas, si que remite, de forma indicativa á lista que establece o informe de referencia do comité científico europeo. Doutra banda, permite a utilización, xunto á madeira, de herba, especias, poliñas de enebro e poliñas, agullas e piñas de picea, a condición de que non conteñan un tratamento químico.

A INFORMACIÓN NECESARIA PAIRA A AVALIACIÓN CIENTÍFICA

Img ahumado4

O Anexo II do Regulamento establece a información que deben recompilar os operadores económicos a fin de solicitar a autorización dos produtos primarios. A solicitude e a información recompilada deberán ser presentadas ante a autoridade competente dun Estado membro, que á súa vez a remitirá á Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) paira proceder á súa avaliación. Os demais Estados membros, e a propia Comisión, serán informados pola EFSA, quen terán á súa disposición toda a documentación presentada.

A solicitude debe conter, ademais de nome e dirección do solicitante, un resumo do expediente e una declaración motivada de que o produto non presenta riscos paira a saúde das persoas e de que non induce a erro aos consumidores, debe conter información sobre:

  • O tipo de madeira utilizado paira a produción do produto primario.
  • Os métodos de produción dos produtos primarios.
  • O tratamento ulterior paira a produción de aromas de fume derivados.
  • A composición química cualitativa e cuantitativa do produto primario e a caracterización da parte que non se identificou.
  • Un método analítico válido paira a mostraxe, a identificación e a caracterización do produto primario.
  • Información sobre os niveis de utilización previstos en produtos ou categorías de produtos alimenticios específicos ou na súa superficie.
  • Datos toxicolóxicos.

A autorización só se concederá si os solicitantes, en base á información e documentación acompañada, demostran suficientemente que os aromas de fume utilizados nos produtos alimenticios ou na súa superficie non presentan riscos paira a saúde das persoas e non inducen a erro aos consumidores.

Bibliografía
  • Regulamento (CE) número 2065/2003, do Parlamento Europeo e do Consello, de 10 de novembro de 2003, sobre os aromas de fume utilizados ou destinados a ser utilizados nos produtos alimenticios ou na súa superficie. (Publicado no Diario Oficial da Unión Europea, L-309, de 26 de novembro de 2003).