Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As enfermidades virales na importación de moluscos

Por xavi 3 de Setembro de 2002

A importación de produtos animais destinados ao consumo humano presenta, como uno dos riscos máis frecuentes, a entrada ao país de destino de enfermidades endémicas da zona de orixe. Este risco é máis destacable, se cabe, no caso dos moluscos.

As enfermidades virales na importación de moluscos

Nos últimos anos obtivéronse numerosas evidencias da importancia das operacións comerciais internacionais (incluíndo importacións-exportacións de diferentes produtos naturais, movementos de animais e vexetais, etc) na transmisión dunha gran variedade de enfermidades, principalmente aquelas relacionadas con produtos alimentarios.

Un caso particular son os brotes de enfermidades producidas polo consumo de moluscos contaminados con diferentes virus, principalmente os causantes de gastroenterites vírica e hepatites A, que constitúen un perigo importante paira a saúde pública a nivel mundial. Os controis sanitarios esixidos paira as importacións de moluscos bivalvos pola normativa vixente na Unión Europea baséanse no número de coliformes fecais, a pesar de ser demostrado que este grupo bacteriano é un mal indicador de contaminación viral. Faise, por tanto, necesario o incluír un criterio virológico no control sanitario de moluscos importados de terceiros países.

A importancia crecente dos moluscos bivalvos como proteína de consumo, xunto coa estabilización da produción pesqueira mundial, levou a un desenvolvemento importante deste campo da Acuicultura. Así, nos últimos anos, tanto o número de explotacións de cultivo de moluscos como o seu volume de produción incrementáronse notablemente en todo o mundo. Ademais, debido ao amplo mercado deste produto en Europa, o volume das importacións, principalmente con orixe en países suramericanos, experimentou un crecemento moi importante sendo una estimable fonte de divisas paira eses países.

Problemas sanitariosCon todo, este incremento nas importacións leva un problema sanitario asociado, xa que moitas das áreas xeográficas orixe das importacións, son endémicas paira enfermidades que poden ser transmitidas por moluscos contaminados e cuxa incidencia en España e outros países europeos é moi baixa ou practicamente nula.

Un bo exemplo da implicación destas operacións na aparición de brotes epidémicos é o caso da pandemia producida por Salmonella typhimurium tipo DT 104 a finais dos anos 90, cuxa transmisión foi debida ao movemento entre países de gando bovino contaminado. Esta pandemia mostrou una distribución mundial, librándose da mesma soamente Australia e Nova Zelandia, probablemente debido aos rigorosos controis de corentena animal que esixen estes países.

Neses mesmos anos rexistrouse en Europa, Xapón e Norteamérica unha pandemia de Yersinia enterocolitica, na que o gando porcino actuou como reservorio, e que se puido relacionar co movemento de animais entre os países afectados.

Outro exemplo da implicación das actividades comerciais na aparición de episodios epidémicos foi o brote de Vibrio parahaemolyticus ocorrido en Estados Unidos asociado ao consumo de ostras. A particularidade deste caso é que a variedade de Vibrio causante do brote era típica do sueste asiático e nunca se detectou en Norteamérica. A investigación epidemiolóxica demostrou que a diseminación da bacteria desde Xapón a Estados Unidos produciuse como consecuencia das actividades dos buques petroleiros, que utilizan auga de mar como lastre nos tanques e por tanto transportan grandes cantidades de auga entre portos situados en diferentes áreas do mundo.

En relación cos moluscos bivalvos, no noso país sufrimos nos últimos anos un importante brote de hepatite A que puido asociarse ao consumo de ameixas coquinas (Donax sp.) importadas de Perú, que é una zona endémica paira esta enfermidade. Os primeiros casos do brote rexistráronse en setembro de 1999 e deuse por finalizado a finais do mesmo ano. O número de persoas afectadas foi de 188, todas na Comunidade Valenciana, nas que se observaron varios casos de gastroenterites, vómitos, dores abdominais e febre. As análises virológicos realizados mediante métodos moleculares a partir de tecidos das ameixas implicadas demostraron a presenza do virus da hepatite A en o 75% das mostras. Con estas evidencias, as autoridades sanitarias autonómicas e estatais procederon á inmovilización de 176.544 Kg de coquinas na Comunidade Valenciana e de 12.544 Kg no resto de España.

A contaminación viral en importacións de moluscos

A partir do brote de hepatite A ocorrido na Comunidade Valenciana, e a pesar de non existir lexislación respecto diso, as autoridades sanitarias españolas adoptaron como medida preventiva a análise sistemática das importacións de moluscos, principalmente ameixas (Donax sp. e Tapes sp.) e vieiras (Argopecten sp.), paira a detección do virus da hepatite A. O noso laboratorio na Universidade de Santiago realizou entre novembro de 1999 e maio de 2001 a análise virológico específico paira o virus da hepatite A de un total de 16 importacións de moluscos bivalvos procedentes de Sudamérica chegadas a distintas comunidades autónomas españolas. Estas importacións incluían 6 envíos de ameixa fina (Tapes sp.), 6 de coquinas, así como 5 de vieira, que tomadas en conxunto implicaban un volume de importación de 300 toneladas de moluscos. Ademais, analizáronse as mostras inmobilizadas na Comunidade Valenciana asociadas co brote de hepatite A ocorrido en setembro de 1999.

Das 16 importacións analizadas, en 3 delas demostrouse a presenza do virus da hepatite A mediante a técnica de RT-PCR (amplificación do ácido nucleico viral extraído de tecidos de molusco) combinada con hibridación dos produtos de amplificación con sondas específicas paira o virus. Destas importacións, dúas correspondéronse con lotes de ameixa fina mentres que a terceira consistía nun envío de vieira.

Doutra banda, a análise das mostras pertencentes ás partidas de ameixa inmobilizadas asociadas co brote epidémico de Valencia revelou que o 50% das mesmas estaban contaminadas co virus da hepatite A, o que constitúe una nova evidencia de que a orixe do brote foron, efectivamente, estas ameixas importadas.

En todos os casos fixéronse análises confirmativos con distintas submuestras das mesmas importacións, obténdose os mesmos resultados que nas análises iniciais.

É importante mencionar que todas estas importacións consistían en moluscos conxelados, proceso de conservación que en principio podería eliminar algúns microorganismos. Con todo, no caso dos virus entéricos dos que falamos, e concretamente do virus da hepatite A, este proceso practicamente non presenta ningún efecto debido á elevada resistencia á conxelación (as partículas virales permanecen estables dentro dos tecidos do molusco).

Detección do virus de hepatite A en moluscos importados a España

20020903a HAV,virus da hepatite A.bEsta mostra correspóndese coas coquinas asociadas ao brote de hepatite A de a Comunidade Valencia de setembro de 1999, que foran inmobilizadas polas autoridades sanitarias.

Control sanitario

A normativa en vigor sobre control sanitario de moluscos destinados a consumo baséase na determinación dos niveis de coliformes fecais e Escherichia coli presentes en carne e líquido intervalvar dos moluscos.

Con todo, diversos traballos científicos demostraron que non existe una boa correlación entre a presenza viral e bacteriana, sendo a persistencia viral moito máis elevada que a bacteriana, tanto en moluscos, como no medio ambiente. Por tanto, o uso de coliformes fecais como indicadores de presenza viral non é fiable. Esta fiabilidade é aínda menor no caso de produtos conxelados, xa que a supervivencia das bacterias ás condicións de conxelación é moi baixa, mentres que a viral, como xa mencionamos, é bastante elevada.

Tendo en conta estas evidencias e a demostración da implicación das coquinas importadas de Perú no brote de hepatite na Comunidade Valenciana, as autoridades europeas prohibiron as importacións de ameixas deste país suramericano como medida preventiva de novos brotes.

Todo o mencionado anteriormente, xunto co exposto no artigo publicado nesta mesma páxina o 27 de Xuño de 2002 (Implicacións da contaminación virtal de moluscos paira a saúde pública) sobre os novos métodos de detección viral dispoñibles hoxe en día, apoia o acertado da decisión do Consello da Unión Europea sobre inclusión de controis de contaminación viral (1999/313/CE), non só paira os moluscos cultivados nos países da Unión Europea, senón tamén paira as importacións procedentes de terceiros países. O establecemento dunha nova normativa referente a moluscos destinados a consumo que contemple este tipo de contaminación viral será a mellor garantía paira o consumidor sobre a calidade sanitaria dun produto tan amplamente utilizado.

Transmisión minimizableA transmisión de virus entéricos ao home pode ser minimizada si establécese e estandariza un control virológico dos moluscos destinados a consumo, tanto no que se refire ás áreas de crecemento como na etapa de posta no mercado.

Especial atención merece o control das importacións deste tipo de produto, sobre todo cando procedan de áreas endémicas paira enfermidades cuxa incidencia no país de destino é moi baixa ou practicamente nula e por tanto, a poboación non está inmunizada fronte ás mesmas.