Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As principais novidades dunha etiquetaxe máis clara

Os cambios refírense sobre todo aos ingredientes e ao deseño da etiqueta dos alimentos
Por mchavarrias 23 de Decembro de 2014
Img hombre etiqueta hd
Imagen: CONSUMER EROSKI

O tamaño da letra, a procedencia de certos alimentos, a información nutricional ou sobre os alérgenos en restaurantes e bares son algúns dos principais cambios que incorporan as etiquetas dos alimentos desde o pasado 13 de decembro. De acordo co Regulamento 1169/2011, as empresas do sector da industria deben empezar a ter en conta varios aspectos co fin de mellorar a información que lle chega ao consumidor e garantirlle un alto nivel de protección en canto a información alimentaria refírese. A información para o consumidor é obrigatoria desde o 13 de decembro deste ano. A información nutricional e a etiquetaxe o serán o 13 de decembro de 2016 -ata entón, a etiquetaxe é voluntario-. Este artigo detalla cales son os cambios máis significativos e como repercutirán no consumidor.

Os cambios aprobados teñen en conta as distintas maneiras en que os consumidores “interactúan” cos alimentos e entenden a información das etiquetas. Por iso refírense, sobre todo, aos ingredientes e ao deseño da etiquetaxe. O obxectivo é que os consumidores reciban unha información máis clara, máis completa e precisa sobre o contido dos alimentos, para axudarlles a tomar decisións informadas sobre o que comen. Por iso é polo que os cambios aplíquense a todos os produtos alimenticios que adquiren, incluídos os que producen empresas de catering, así como os comercializados a distancia.

Os cambios son:

  • Tamaño da letra, mellor legibilidad. Para conseguir unha maior legibilidad da etiquetaxe, o tamaño de letra deberá ser de 1,2 mm para envases de máis de 80 cm2 e 0,9 mm, para envases menores de 80 cm2. Este criterio tamén se aplicará nas etiquetas dos produtos envasados polos titulares do comercio comerciante polo miúdo. Co aumento da letra, poderase ler con maior facilidade a información porque a etiquetaxe será máis claro e legible.
  • Denominación do alimento. Estes datos informan o consumidor de que é exactamente o que adquire, de maneira que deben ser claros, permitir coñecer a verdadeira natureza do produto e distinguilo doutros cos que podería confundirse. O nome do alimento debe incluír unha indicación da condición física do alimento ou do tratamento específico ao que se someteu (en po, liofilizado, volver conxelar…).
  • Información nutricional obrigatoria. A información obrigatoria é o valor enerxético, as graxas, as graxas saturadas, os hidratos de carbono, as proteínas, os azucres e o sal (esta última substitúe o termo usado ata agora, sodio). Aparecerá agrupada, no mesmo campo visual, e expresada obrigatoriamente “por 100 ml ou 100 g”, o que permite comparar produtos. A información nutricional obrigatoria pode complementarse, de forma voluntaria, cos valores doutros nutrientes como os ácidos grasos monoinsaturados e poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas ou minerais. O regulamento non establece ningunha disposición para a etiquetaxe de colesterol, pero impide incluír o valor do colesterol dentro da táboa nutricional. Toda esta información debe presentarse, se o espazo do envase permíteo, en formato de táboa coas cifras en columna ou en formato lineal.
  • Lista de ingredientes . Deben enunciarse de maneira clara e concreta para que se transmita unha información segura e fiable. Sempre deben figurar en orde decreciente de peso, segundo incorporouse ao produto cando se elabora. Os aceites ou graxas de orixe vexetal poderanse agrupar na lista de ingredientes coa designación “aceites vexetais” ou “graxas vexetais”, seguido da indicación da orixe vexetal específico. Unha das novidades é a disposición da definición de nanomaterial artificial; os ingredientes presentes en forma de nanomateriales deberán indicarse na lista, seguido da palabra “nano” entre paréntese. As bebidas con alto contido de cafeína terán que etiquetarse, ademais, como non recomendado para nenos nin mulleres embarazadas e lactantes, co contido de cafeína citado.
  • Alérgenos Deberán indicarse nos alimentos envasados. Os ingredientes alérgenos destacaranse mediante unha composición tipográfica que os diferencie claramente do resto da lista de ingredientes, como o tipo de letra, o estilo ou a cor de fondo. Tamén deben indicar se conteñen alérgenos os alimentos non envasados, no caso de restaurantes ou cafetarías, entre outros, onde a indicación en España pode facerse de forma verbal.
  • O país de orixe ou lugar de procedencia da carne usada e vendida como tal. En alimentos cárnicos de porco, ovino, caprino e aves de curral das súas formas: fresca, refrigerada ou conxelada. Nestes casos, poderase coñecer con detalle o país de orixe ou o lugar de procedencia. Nos produtos cárnicos e carne e peixe conxelados, deberá especificarse a data de conxelación. Segundo as novas condicións, debe indicarse a data de conxelación ou a de primeira conxelación, no caso de que os produtos se conxelasen en máis dunha ocasión.
  • Identificación da empresa. É un elemento moi dado a complicar pola extensa información que se facilita ao consumidor. Tan correcto é “Empresa, S.A. C/Domicilio, 1, CP. 00000 Madrid”, como fabricado por “RGSEAA: 000000/M para Empresa distribuidora, S.A., C/Domicilio, 1, CP. 00000 Madrid”. Neste punto, o relevante é que se identifique a un responsable con nome e apelidos e unha dirección postal da Unión Europea.
  • Venda a distancia. A información alimentaria nestes casos estará dispoñible antes de que se realice a compra e figurará no soporte da venda a distancia ou a través doutros medios.
  • Mencións adicionais obrigatorias. Coas novas condicións, tamén poderemos coñecer se un produto hase envasado en atmosfera protectora, se leva edulcorantes, cafeína ou acedo glicirrícico.