Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Autorizar alimentos novos na UE

Unha nova proposta comunitaria pretende simplificar os procedementos para avaliar e autorizar alimentos novos no mercado europeo
Por Maite Pelayo 25 de Xaneiro de 2008

A Comisión Europea ha adoptado unha proposta que revisa o Regulamento sobre Novos Alimentos. O obxectivo desta medida é que certos alimentos novos e innovadores teñan mellor acceso ao mercado comunitario, garantindo ao mesmo tempo a protección do consumidor.

O concepto ‘novos alimentos’ engloba a todos os alimentos e ingredientes de recente desenvolvemento, así como os que xa existían e que se elaboraron a partir de fontes distintas ás habituais ou producidas mediante diferentes métodos aos tradicionais a partir de técnicas novas. Tamén se refire a aqueles alimentos que se consomen habitualmente noutros países pero non na UE, onde non teñen antecedentes de consumo. Agora, a proposta comunitaria pretende «crear un sistema máis eficiente e práctico para regular os alimentos novos que ofreza aos consumidores da UE o beneficio de dispor da variedade máis moderna posible de alimentos e que estableza unhas condicións favorables para a industria alimentaria».

Un amplo concepto

Clonación e nanotecnoloxía son dúas das técnicas que se inclúen no concepto de novos ‘alimentos’

O uso de tecnoloxías novas na cría ou o cultivo e nos procesos de produción do alimento, e tamén os alimentos modificados por procesos de produción novos, como a nanotecnoloxía, poderían ter consecuencias no alimento e, por tanto, repercutir na súa seguridade. Con todo, e segundo maniféstase na mencionada proposta, os alimentos derivados de novas variedades de plantas ou novas razas de animais producidos mediante técnicas tradicionais de cría ou cultivo non deberían considerarse alimentos novos. Así, o termo ‘alimentos novos’ debería afinarse englobando os alimentos derivados de plantas e animais, producidos con técnicas de cría ou cultivo non tradicionais, como os procesos de clonación .

Un dos principais obxectivos da proposta (EC Nº258/97) é simplificar os procedementos para avaliar e autorizar alimentos novos. Para iso, implantarase un procedemento centralizado e suprimiranse os procesos administrativos nacionais, que implican unha duplicación do traballo. A Comisión Europea ha proposto este cambio na Regulación de Produtos de Alimentación Novos para centralizar o procedemento de avaliación coa intención de que a súa entrada ao mercado da Unión Europea sexa «máis rápida e eficiente».

Un proceso máis simple

Unha vez que a Comisión Europea reciba unha solicitude de autorización dun alimento novo ou o seu uso como ingrediente, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA, nas súas siglas inglesas) avaliarao por se expón ou non algún perigo para os consumidores ou se podería inducirlles a engano. Ademais, se un alimento novo ocupa o lugar doutro, isto non debería carrexar unha desvantaxe nutricional para o consumidor. Así, a Comisión realizará a avaliación científica do produto e se cumpre os requisitos de seguridade alimentaria presentarao aos Estados membros para aprobalo no Comité Permanente da Cadea Alimentaria e a Saúde Animal.

Ata agora, a persoa responsable da introdución dun alimento novo no mercado comunitario debía presentar unha solicitude ao Estado membro no que o produto ía ser incluído por primeira vez, con copia da solicitude á Comisión. Era o Estado membro quen, ademais de recibir as peticións, realizaba a avaliación inicial a través dun organismo competente, enviando aos demais membros os informes para a súa análise. Un Estado membro ou a Comisión podían presentar observacións ou obxeccións fundamentadas á comercialización do alimento. A Comisión era destinataria das observacións ou obxeccións formuladas, que transmitía aos Estados membros nun tedioso procedemento.

A Comisión, ademais de todo o descrito, tamén busca simplificar o proceso para a entrada de produtos que se consomen de maneira tradicional en países terceiros non comunitarios, o cal diversificaría o mercado introducindo alimentos practicamente descoñecidos para os consumidores europeos. Proponse que o requisito sexa unha notificación do país acerca da seguridade alimentaria do produto e dos seus antecedentes históricos que se someta á aprobación da EFSA e dos Estados membros. Se non recibe ningunha obxección, o alimento tradicional poderá entrar no mercado cando transcorresen cinco meses despois da notificación. Trátase de instaurar un sistema de autorización proporcionado e un ambiente favorable ao comercio.

Ademais, a nova proposta inclúe a protección de datos do novo produto durante cinco anos antes de que o alimento poida ser elaborado por calquera produtor da UE. Esta proposta pola que se revisa o Regulamento sobre Novos Alimentos estivo precedida dunha consulta en 2006 coas partes máis interesadas, como a industria alimentaria, os consumidores, autoridades nacionais e da UE, terceiros países e organizacións internacionais.

O caso da clonación

Nos últimos días, o proceso de clonación foi motivo de debate en foros científicos e profanos por un borrador de informe realizado pola EFSA, no que se manifesta que os produtos obtidos de vacas e porcos sans clonados son seguros para a saúde. O debate que saltou aos medios de comunicación vén apoiado polo Grupo de Ética da Unión Europea (EGE), que emitiu uns días despois as súas dúbidas sobre a comercialización de carne e leite resultantes de animais clonados, matizando así o visto e prace da EFSA.

ALIMENTO NOVO?

Img noni1O Regulamento (CE) N° 258/97 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de xaneiro de 1997 sobre Novos Alimentos e Novos Ingredientes Alimentarios define estes produtos como os alimentos e ingredientes alimenticios que non foron utilizados para o consumo humano nun grao significativo dentro da UE antes do 15 de maio de 1997, data da entrada en vigor desta norma.

A través deste Regulamento establécese o procedemento que é necesario seguir para a autorización da comercialización de novos alimentos e de novos ingredientes alimenticios. Antes de que sexa autorizada a súa comercialización na UE, os novos alimentos deben someterse a unha avaliación de seguridade que garanta o nivel máis elevado de protección para a saúde do consumidor.

Este Regulamento naceu pola necesidade de protexer a saúde pública, garantindo que os novos alimentos e os novos ingredientes alimentarios estean sometidos a unha avaliación de seguridade única por medio dun procedemento comunitario antes de ser postos no mercado na Comunidade Europea, pero tamén para favorecer a libre circulación dos produtos autorizados en todos os Estados membros tendo en conta que as diferentes lexislacións nacionais en materia de novos alimentos poderían obstaculizala afectando de maneira directa ao funcionamento do mercado interior.