Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Avaliación de toxinas en alimentos

A Unión Europea ha aprobado unha nova recomendación sobre a presenza das toxinas T-2 e HT-2 en cereais
Por mchavarrias 28 de Maio de 2013
Img trigal
Imagen: Chris Chidsey

A Unión Europea ha aprobado a Recomendación 2013/165/UE da Comisión de 27 de marzo de 2013 sobre a presenza das toxinas T-2 e HT-2 nos cereais e os produtos a base de cereais. Esta medida supón un paso máis na súa liña de avaliación e control continuado de todos os alimentos que se consomen na UE. A nova Recomendación tivo en conta os ditames da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) sobre os riscos para a saúde pública e animal derivados da presenza destas toxinas en alimentos e pensos. O artigo detalla en que consisten as novas medidas, porqué é necesaria unha avaliación continua e a importancia de realizar análises simultáneas.

As toxinas T-2 e HT-2 son micotoxinas producidas por varias especies dos fungos Fusarium para as cales o Panel de Contaminantes da Cadea Alimentaria da EFSA (CONTAM) estableceu unha inxesta diaria tolerable (TDI) de grupo de 100 ng/kg de peso corporal para a suma das toxinas T-2 e HT-2. As estimacións da exposición alimentaria humana crónica á suma das toxinas T-2 e HT-2 baseadas nos datos de presenza dispoñibles están por baixo da inxesta diaria tolerable para as poboacións de todos os grupos de idade e non representan un perigo inmediato para a saúde. A EFSA valorou o posible risco para a saúde humana, tomando en consideración que a transferencia das toxinas T-2 e HT-2 dos pensos aos produtos alimenticios de orixe animal é limitada e, por conseguinte, a súa contribución á exposición humana é insignificante.

Avaliación continua

A partir das conclusións do ditame científico, así como da ampla variación na presenza das toxinas T-2 e HT-2 dun ano a outro, convén recoller máis datos sobre estas toxinas nos cereais e os produtos a base de cereais, así como máis información sobre os efectos da transformación dos alimentos, é dicir, a cocción, e factores agronómicos sobre a presenza das devanditas toxinas.

A avaliación permanente das toxinas T-2 e HT-2 fai necesaria a proactividad do sector

Ademais, é preciso obter máis información sobre os diferentes factores que conducen a niveis relativamente elevados de toxinas T2 e HT-2 nos cereais e os produtos a base de cereais. O obxectivo é determinar as medidas que deben tomarse para evitar ou reducir a presenza destas toxinas nos cereais e os produtos a base de cereais.

Para facilitar orientación sobre os casos nos que sería conveniente levar a cabo ditas investigacións, convén establecer valores indicativos por encima dos cales tales investigacións serían pertinentes. Para determinar estes valores indicativos, utilizáronse os datos de presenza dispoñibles na base da EFSA. A rastrexabilidade é fundamental para levar a cabo as investigacións.

A avaliación permanente destas sustancias nos alimentos fai moi necesaria a proactividad do sector, cunha participación activa das empresas alimentarias e de pensos, que teñen que controlar a presenza de toxinas T-2 e HT-2 nos cereais e os produtos a base de cereais.

Análise simultánea

As Autoridades competentes deben recomendar a análise simultánea de mostras para detectar a presenza de toxinas T-2 e HT-2 e outras toxinas Fusarium, como deoxinivalenol, zearalenona e fumonisina B1 + B2, de forma que poida avaliarse o seu nivel de aparición conxunta. Ademais destes controis que se indican na Recomendación 2013/165, todos os axentes afectados, tanto a industria como as autoridades, deben realizar investigacións para determinar os factores que conducen a estes niveis por encima do nivel indicativo e determinar as medidas que deben tomarse para evitar ou reducir dita presenza no futuro.

Prevese que para o ano 2015 haberá unha nova avaliación da información sobre as toxinas T-2 e HT-2

Ditas investigacións deben levar a cabo de forma obrigatoria no caso de que, nun período de tempo determinado, obtéñanse repetidamente niveis superiores aos indicativos de toxinas T-2 e HT-2 nos cereais e os produtos a base de cereais que figuran no anexo da presente Recomendación.

A partir dos aspectos que incorpora a Recomendación, debemos quedarnos co labor de avaliación e control permanente que desempeña a UE en colaboración coa industria, de forma e maneira que sempre contemos cos controis máis exhaustivos en materia de seguridade alimentaria e que estes poidan dar lugar á revisión do marco lexislativo da UE aplicable aos controis oficiais ao longo da cadea agroalimentaria. A UE proponse mellorar a eficiencia e a coherencia do sistema e velar pola súa sustentabilidade a longo prazo.

Nesta liña de avaliación permanente, prevese que para o ano 2015 haberá unha nova avaliación da información reunida de acordo con esta Recomendación e os datos de vixilancia obtidos contribuirán a unha mellor comprensión da variación dun ano a outro e a presenza das toxinas T-2 e HT-2 na ampla gama de produtos a base de cereais, os factores que conducen a niveis superiores e as medidas que poderían tomarse para evitar ou limitar a presenza das toxinas T-2 e HT-2, mesmo a través de factores agronómicos e a través da transformación.