Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Benestar animal para unha maior seguridade alimentaria

Benestar animal e calidade alimentaria son conceptos entrelazados que nos últimos anos reforzáronse de maneira importante
Por Marta Chavarrías 5 de Febreiro de 2017
Img bienestar animal seguridad hd
Imagen: emjaysmith

Nos últimos anos reforzouse de maneira considerable o vínculo entre o benestar dos animais, a saúde animal e as enfermidades transmitidas polos alimentos. Esta relación fundaméntase no feito de que os factores de tensións e de malestar nos animais poden levar a unha maior carga de enfermidades e, por tanto, supor un risco para os consumidores a través das infeccións transmitidas polos alimentos, como Salmonella, Campylobacter e E. coli. O benestar dos animais, por tanto, é importante e depende de factores como as condicións de cría ou de transporte. O artigo explica as últimas medidas aprobadas para mellorar o benestar animal en todo o mundo e por que debe ser unha prioridade.

A seguridade alimentaria, a protección do medio ambiente e o benestar animal son tres dos temas que máis preocupan ao consumidor sobre os sistemas de produción de alimentos actuais. As melloras na protección dos animais teñen o potencial de reducir os riscos nas explotacións agrícolas e, por tanto, de diminuír a carga de enfermidades e a difusión de patógenos procedentes dos animais de granxa.

Os factores de tensións e malestar nas explotacións gandeiras poden conducir a unha maior susceptibilidade á enfermidade por parte dos animais. Isto pode supor un risco para os consumidores a través das infeccións transmitidas polos alimentos. Ademais, os factores que demostraron ter un impacto importante no benestar son o espazo e o hacinamiento, as condicións de transporte ou os métodos de aturdimiento e sacrificio.

Durante os últimos 15 anos, o benestar animal foi para a Organización Mundial de Sanidade Animal (OIE) un dos temas prioritarios. Para este organismo, os principios básicos están recollidos no “Cinco Liberdades”, publicadas en 1965, para describir o dereito ao benestar que teñen os animais: libre de fame, sede e desnutrición; libre de medos e angustias; libre de incomodidades físicas ou térmicas; libre de dor, lesións e enfermidades; e libre para expresar as pautas de comportamento. O pasado mes de decembro, a OIE celebrou a 4ª Conferencia mundial sobre benestar animal, titulada ‘Benestar animal para un mundo mellor’, na que se analizou unha nova estratexia mundial de benestar animal.

Nova estratexia de benestar animal

Demostrouse que os sistemas de produción de alimentos e preocuparse polo benestar animal pode mellorar a produtividade, a calidade e a inocuidad dos alimentos e, por tanto, pode contribuír á seguridade alimentaria. Así, comprobouse que a tensión en vacas leiteiras repercute na produción de leite e o seu benestar e que unha dieta rica en fibra para porcas novas reduce a tensión entre o gando.

O benestar animal identificouse como unha das prioridades do terceiro Plan Estratéxico da OIE para o período 2001-2005. Desde entón se ha ido sucedendo a aprobación de recomendacións e directrices destinadas a mellorar as prácticas de benestar animal. Este tema tamén é prioritario na Unión Europea, onde, nos últimos 40 anos, a lexislación neste campo evolucionou grazas a novos coñecementos científicos, máis sólidos.

O pasado mes de decembro, 430 participantes na 4ª Conferencia da OIE sobre benestar animal aprobaron unha serie de recomendacións destinadas a “promover a mellora do benestar animal en todo o mundo”. Un dos obxectivos, como xa pasou coa produción vexetal, é tomar maior conciencia ambiental e facer que a cría animal contribúa a levar a cabo prácticas máis respectuosas cos animais. Para os expertos asistentes á conferencia, un dos retos é conseguir a “seguridade alimentaria dos alimentos de orixe animal reforzando as sinerxías que permiten controlar as enfermidades animais que pon en risco a saúde pública e representan unha ameaza para outros países”.

A futura estratexia aprobada baséase en desenvolver normas internacionais sobre benestar animal; mellorar o reforzo de capacidades e a educación dos servizos veterinarios considerados imprescindibles neste campo; establecer unha comunicación eficaz entre gobernos, organizacións, servizos veterinarios e consumidores; e implementar normas e políticas sobre benestar animal.

Benestar animal, unha prioridade

En 2008, un informe do Parlamento Europeo aseguraba que un dos problemas dos sistemas de produción intensiva é a alta concentración de animais nas granxas, o que se traduce nun aumento do risco de difusión de enfermidades na dificultade de controlalas. Entón, benestar animal, vacinación, transporte ou bioseguridad das explotacións gandeiras convertéronse nas prioridades da Estratexia de saúde Animal, baseada sobre todo na prevención.E quedou demostrado que as condicións ambientais e de manipulación ás que se someten os animais cuxos produtos se destinan ao consumo humano son factores que se deben ter en conta en seguridade alimentaria. En función de como sexan e fáganse dependerá a calidade final do produto e a eliminación de posibles patógenos.

Unha das prioridades europeas é integrar o concepto de benestar animal na cadea alimentaria, o que obriga a desenvolver estratexias dirixidas á vixilancia das explotacións gandeiras e sistemas de información que acompañan aos alimentos. O reto é, desde hai anos, estreitar a relación entre o produto animal que chega ao consumidor coas prácticas de cría aplicadas na granxa. Nesta tarefa deben confluír os traballos de produtores (xestión e control dos seus animais), certificadores (avaliación de granxas e matadoiros) e consumidores, que cada vez son máis esixentes e están máis concienciados dos alimentos que adquiren e como se produciron.

Conceptos como o valor nutritivo, a seguridade dos alimentos e o benestar foron asumidos por boa parte da sociedade, que demanda estándares cada vez máis esixentes. Os progresos que se fagan en benestar animal, como o último da OIE, indican a necesidade de adaptarse ás esixencias dos consumidores e as normas que se aproban. O obxectivo é que os animais non sufran “medo, tensión, angustia ou fame prolongada”.