Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Brotes de sementes germinadas: novas medidas de seguridade alimentaria

A Unión Europea adopta novas medidas para evitar crises como a detectada en 2011 coa presenza de E. coli en sementes e sementes germinadas
Por EROSKI Consumer 23 de Abril de 2013
Img brotes soja listado
Imagen: marcelosalemme

As autoridades competentes teñen a obrigación de lograr un nivel elevado de protección da saúde das persoas, ademais de protexer os intereses dos consumidores. Agora, acaban de aprobar novas medidas para evitar crises como a mal chamada dos pepinos detectada en 2011, xa que en realidade o problema orixinouse en brotes de sementes. No artigo detállase como as novas medidas céntranse en fortalecer os criterios microbiológicos e a importancia da rastrexabilidade neste tipo de crise.

En maio de 2011 prodúcese unha crise en materia de seguridade alimentaria con funestas consecuencias, decenas de mortos na Unión Europea e unha identificación do foco errónea que tamén tivo consecuencias catastróficas para a horticultura española. Transcorridos uns meses, no outono de 2011, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) adoptou un ditame científico sobre o risco que expuña Escherichia coli, produtora de toxinas Shiga e outras bacterias patógenas en sementes e sementes germinadas. No seu ditame, a EFSA alcanzou a conclusión de que a contaminación de sementes secas con bacterias patógenas é a orixe inicial máis probable dos focos relacionados con brotes.

Fortalecer criterios microbiológicos

No caso da crise de E. coli en sementes, foi necesario fortalecer a área dos criterios microbiológicos

Desde a EFSA recomendouse que, entre outras cousas, procedésese a fortalecer a área dos criterios microbiológicos como elementos dun sistema de xestión da seguridade alimentaria para a cadea de produción de sementes germinadas. Esa recomendación refírese a os criterios microbiológicos existentes sobre Salmonella para as sementes germinadas e á consideración dos criterios microbiológicos en relación con outros patógenos.

No seu ditame, a EFSA considerou que co nivel de control microbiológico que existía en 2011 para este tipo de produtos, non era posible avaliar os riscos que as sementes e sementes germinadas podían ter para a saúde dos consumidores. Por tanto, expúxose a necesidade de adaptar o Regulamento 2073/2005 a esta situación cambiante. Trátase de algo que podería catalogarse como unha adaptación da normativa a un risco emerxido, que non emerxente (isto sería o máis idóneo para facer avanzar a lexislación e os controis e quizais evitar as fatais consecuencias que se produciron en 2011).

Rastrexabilidade e certificación: maior control

Como elementos complementarios aos maiores controis microbiológicos, tamén se considerou necesario reforzar as áreas de rastrexabilidade , regulación na autorización de establecementos e a importación deste tipo de produtos. Para asegurar que os produtos que entran no mercado comunitario son seguros desde o punto de vista alimentario, en virtude da nova lexislación, deberán ir acompañados dun certificado, no que se confirme que os brotes e as sementes cumpren cos requisitos en materia de hixiene alimentaria que establece o Regulamento (CE) nº 852/2004.

Polo que concierne á rastrexabilidade, para que non se repitan os feitos sucedidos no pasado recente, as empresas alimentarias aseguraranse de que, en todas as etapas da produción consérvase nun rexistro con información sobre os lotes de sementes destinadas á produción de brotes, a transformación e a distribución.

Coa posta en marcha das medidas previstas, estamos convencidos de que as probabilidades de repetición deste tipo de problemas son baixas. Agora, a industria debe implementalas para que os consumidores poidan ter a total confianza nos produtos que consomen. As medidas que se aprobaron nos regulamentos publicados serán aplicables a partir do un de xullo de 2013.

REGULAMENTOS
  • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 208/2013 DA COMISIÓN de 11 de marzo de 2013 sobre requisitos en materia de rastrexabilidade dos brotes e das sementes destinadas á produción de brotes.

  • REGULAMENTO (UE) Nº 209/2013 DA COMISIÓN de 11 de marzo de 2013 que modifica o Regulamento (CE) nº 2073/2005 no que respecta aos criterios microbiológicos para os brotes e as normas de mostraxe para as canles de aves de curral e a carne fresca de aves de curral.

  • REGULAMENTO (UE) Nº 210/2013 DA COMISIÓN de 11 de marzo de 2013 sobre a autorización dos establecementos que producen brotes en virtude do Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello

  • REGULAMENTO (UE) Nº 211/2013 DA COMISIÓN de 11 de marzo de 2013 relativo aos requisitos de certificación aplicables ás importacións na Unión de brotes e sementes destinadas á produción de brotes