Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cadea alimentaria e prioridades europeas

A eficacia dos sistemas oficiais de control é vital para manter un alto nivel de seguridade dos consumidores, animais e vexetais na cadea alimentaria
Por EROSKI Consumer 19 de Agosto de 2014
Img cadena alimentaria hd
Imagen: Taichiro Ueki

Un anhelo de todos os cidadáns da Unión Europea é saber en que se emprega o diñeiro que manexan as diferentes administracións. No caso da cadea alimentaria, as liñas mestras establéceas o Regulamento (UE) nº 652/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de maio de 2014. Nel establécense disposicións para a xestión dos gastos relativos á cadea alimentaria, a saúde e o benestar dos animais, ademais dos concernentes á fitosanidad e aos materiais de reprodución vexetal. O artigo explica a importancia da detección temperá dos problemas de pragas e a transcendencia dos controis oficiais e cales son as prioridades en sanidade animal e fitosanidad.

O obxectivo primordial da Unión Europea no campo da cadea alimentaria é lograr un alto nivel de protección da saúde das persoas, os animais e os vexetais, así como un alto nivel de protección e de información dos consumidores e de protección do medio ambiente, á vez que se favorece a competitividade e a creación de emprego. Para iso, a UE conta para o período 2014-2020 con preto de 2.000 millóns de euros.

Detección temperá dos problemas, aforro de custos

É necesario detectar a tempo a presenza de determinadas pragas para protexer doutros posibles brotes á UE

A UE ten a responsabilidade de garantir que os fondos se utilicen de forma adecuada. Para un correcto uso, é necesario detectar a tempo a presenza de determinadas pragas. As investigacións realizadas polos Estados membros para comprobar esa presenza son esenciais para lograr a inmediata erradicación dos brotes das devanditas pragas e para protexer o territorio de todos os demais países membros.

A UE pode contribuír ao financiamento das devanditas investigacións en xeral, a condición de que o seu obxecto inclúa polo menos una das dúas categorías críticas de pragas: aquelas de cuxa presencia na Unión non se ten constancia e as suxeitas a medidas de emerxencia por parte da UE.

Importancia dos controis oficiais e o seu adecuado financiamento

Os controis oficiais efectuados polos Estados membros son unha ferramenta esencial para comprobar e vixiar a aplicación e o cumprimento dos requisitos da UE. A eficacia e a eficiencia dos sistemas oficiais de control é vital para manter un alto nivel de seguridade das persoas, os animais e os vexetais ao longo da cadea alimentaria, á vez que se garante un alto nivel de protección do medio ambiente.

En particular, débese ofrecer unha contribución financeira aos laboratorios de referencia da UE, co fin de axudalos a sufragar os custos derivados da execución dos programas de traballo aprobados pola Comisión Europea.

Por outra banda, dado que a eficacia dos controis oficiais depende tamén de que as autoridades dispoñan de persoal ben preparado que posúa un coñecemento adecuado do Dereito da Unión, é necesario que esta poida contribuír á formación do persoal e aos pertinentes programas de intercambio organizados polas autoridades competentes. Por tanto, tamén debe ser posible conceder unha contribución financeira para a creación e o funcionamento das bases de datos e dos sistemas informatizados de tratamento da información destinados para ese efecto.

A UE debe facilitar financiamento para as actividades técnicas, científicas, de coordinación e de comunicación necesarias para garantir a correcta aplicación do Dereito da Unión e a adaptación do Dereito á evolución da ciencia, a tecnoloxía e a sociedade. Debe axudarse con financiamento para proxectos destinados a mellorar a eficacia e a eficiencia dos controis oficiais.

Prioridades da UE en sanidade animal e fitosanidad

As liñas de investimento prioritario en sanidade animal e fitosanidad concrétanse nestes 10 puntos:

  • Enfermidades que repercutan sobre a saúde humana.

  • Enfermidades con impacto na saúde animal, tendo en conta a súa posible propagación e as taxas de morbilidad e mortalidade na poboación animal.

  • Enfermidades e zoonosis que poidan introducirse no territorio da UE procedentes de terceiros países.

  • Enfermidades que poidan xerar unha situación de crise con graves consecuencias económicas.

  • Enfermidades cun impacto no comercio con terceiros países e no comercio dentro da UE.

  • Pragas, considerando a Directiva 2000/29/CE, de cuxa presencia non se ten constancia no territorio da UE.

  • Pragas que non estean enumeradas na Directiva 2000/29/CE e que representen un perigo inminente para o territorio da UE.

  • Pragas que poidan xerar unha situación de crise con graves consecuencias económicas e ambientais.

  • Pragas cun impacto no comercio con terceiros países e no comercio dentro da UE.