Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto sabe o consumidor sobre os ovos

O número de cidadáns que saben o significado do código dos ovos aumenta en dous anos un 11,3%, segundo INPROVO
Por Marta Chavarrías 24 de Agosto de 2016
Img cuanto sabe sobre huevos hd
Imagen: Testbild

O coñecemento que teñen os consumidores sobre o marcado e a etiquetaxe dos ovos mellorou en España. Así o sinala a enquisa Huevómetro, enmarcada na campaña de información “O ovo, de etiqueta”, desenvolvida pola Organización Interprofesional do Ovo e os seus Produtos (INPROVO). Os resultados da sondaxe mostran unha clara mellora no dominio do consumidor sobre todo o relacionado coa información que acompaña aos ovos. O artigo explica como mellora o coñecemento sobre a etiquetaxe do ovo e en que consiste o Modelo Europeo de Produción.

Os ovos que se comercializan na Unión Europea (UE) veñen cunha serie de información, como un código impreso na casca, que permite rastrexar o produto desde a súa orixe. Este sistema facilita identificar quen, onde e como se produciu o ovo. Tamén ofrece outro tipo de información como a data de consumo preferente, a alimentación das galiñas poñedeiras ou onde se han empaquetado os ovos. Este sistema, implantado para facilitar a identificación e o rexistro, é dicir, para garantir a rastrexabilidade do produto, debe chegar tamén ao consumidor. Para que así sexa, INPROVO levou a cabo durante dous anos a campaña “O ovo de etiqueta”, destinada a “mellorar o coñecemento dos españois sobre o marcado e a etiquetaxe deste alimento básico na cociña”. Co fin desta iniciativa confinanciada pola Unión Europea e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, os seus responsables puideron comprobar que mellorou a comprensión cara a estes aspectos.

Mellora o coñecemento sobre a etiquetaxe do ovo

Durante dous anos, produtores e responsables do sector do ovo percorreron España co fin de achegar aos consumidores como se producen os ovos de galiña na UE e cales son as esixencias do modelo europeo. Os responsables da campaña destacan que, durante este tempo, produciuse unha mellora no coñecemento.

Durante dous anos traballouse para achegar ao consumidor como se producen os ovos de galiña na UE cales son as esixencias do modelo europeo

Aínda que aseguran que en 2014 os consumidores confundían o código da casca coa data de consumo preferente e só o 2% era capaz de relacionalo co sistema de produción e a granxa na que se produciu o ovo, dous anos máis tarde a situación cambiou. Segundo INPROVO, do 11,3% dos consumidores que coñecían o significado do código en 2014 pasouse a un 26,4% en 2016. En 2014, un 70% dos consumidores enquisados asociaba o código co sistema de produción á granxa de orixe. Os novos resultados, presentados o pasado mes de xullo, mostran que a porcentaxe aumenta ata o 76%. En comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia, Murcia, Comunidade Valenciana e Canarias, esta cifra chega ao 80%.

A campaña iniciouse coa finalidade de que os profesionais do sector explicasen, segundo informa INPROVO, as características do Modelo Europeo de Produción, o significado do código impreso na casca e a etiquetaxe, así como outra información como a maneira na que se garante que os ovos que se comercializan son de calidade, frescos e seguros.

A rastrexabilidade é un dos factores máis importantes cando se pretende exercer un control exhaustivo sobre o camiño que seguen os ovos desde que se producen na granxa ata que chegan ao consumidor. Nos últimos anos tamén se deu importancia a factores como o benestar e a sanidade animal coa implantación de normas. “Se non o contamos, ninguén imaxina que para pór un ovo no mercado aplicamos máis de 70 normas”, asegura Medín de Veiga, presidente de INPROVO. O consumidor, afirman, debe ser consciente de todo o esforzo que iso supón. Leste foi o obxectivo dos dous anos de traballo e os máis de 100 encontros informativos con consumidores, estudantes e medios de comunicación.

Modelo Europeo de Produción de Ovos

A produción de ovos na UE, e en España, segue unhas estritas normativas de seguridade alimentaria, sanidade animal, rastrexabilidade e benestar animal. O Modelo Europeo de Produción así o contempla, unha tarefa na que están involucrados granxeiros, veterinarios, nutricionistas, técnicos de calidade, inspectores e transportistas, entre outros, co fin de asegurar que os ovos “vaian de etiqueta”, segundo destacouse na campaña. Os esforzos nos últimos anos para que así sexa foron enormes, cunha gran implicación do sector da avicultura de posta.

Os traballos empezan na granxa, onde se revisan cada día aspectos como a iluminación, a temperatura e a alimentación, así como as condicións de hixiene.

O seguinte paso é o centro de clasificación, onde se reciben, seleccionan e clasifican os ovos en categorías: calidade (A e B) e peso (clases S, M, L e XL). Neste centro incorpórase na casca a información sobre a granxa de orixe.

De aí pásase ás tendas e supermercados. Debe terse en conta que desde que a galiña pon o ovo ata que chega ao momento de venda poden transcorrer dun a tres días. En cada entrega queda rexistrado nun documento o centro de embalaxe, o tipo de ovo, a data de consumo preferente e a cantidade entregada.

O último paso de toda a cadea de distribución é o consumidor, que debe coñecer como manipular o ovo con seguridade e debe ser capaz de entender toda a información que lle chega a través da etiquetaxe.

Todas estas condicións atópanse no Modelo Europeo de Produción, un conxunto de normas estritas que garanten a seguridade alimentaria.