Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Claves para entender a diferenza entre carnes e derivados cárnicos

A lexislación actual define que é a carne fresca, os preparados de carne e os produtos cárnicos, e está previsto incorporar un novo concepto, o de derivados cárnicos
Por mchavarrias 28 de Outubro de 2013
Img carneroja
Imagen: sanja gjenerov

“Carne fresca”, “Preparados de carne”, “Produtos cárnicos” e “Derivados cárnicos” son conceptos que tanto a lexislación da Unión Europea como a futura norma de calidade dos derivados cárnicos abordan. En ocasións, o consumidor medio pode confundir este tipo de conceptos. O artigo explica cal é a lexislación actual, define cales son os próximos cambios lexislativos e tenta achegar algo de luz sobre este tema e clarificar os conceptos.

A día de hoxe, a lexislación vixente só para a carne e os seus produtos derivados baséase no Regulamento (CE) Nº 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello de 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal. Nel defínese a carne, os preparados de carne e os produtos cárnicos. En breve incorporarase ao marco normativo a Norma de Calidade de Derivados Cárnicos. Segundo as últimas declaracións do Ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, verá a luz a finais de ano. O sector leva bastante tempo demandando esta medida.

Clarificar conceptos

Cando imos comprar ao supermercado, atopámonos cunha gran variedade de produtos cárnicos, non só polas características que presentan, senón tamén por como se enmarcan no ámbito legal. Imos tratar de achegar algo de luz sobre este tema.

  • Carne fresca: fai referencia á carne que non se someteu a procesos de conservación distintos da refrixeración, a conxelación ou a ultracongelación. Inclúese neste apartado a carne envasada ao baleiro ou en atmosfera controlada. Por tanto, esta carne non se modificou. Como máximo se refrigera, conxela ou ultracongela (Regulamento 853/2004). Un exemplo de carne fresca segundo a normativa sería un filete de carne de vacún en bandexa.

  • Preparados de carne: refírese a a carne fresca, incluída a troceada, á que se engadiron produtos alimenticios, condimentos ou aditivos, ou que se someteu a transformacións que non alteran a estrutura interna da fibra muscular nin, por tanto, eliminan as características da carne fresca. É un produto con certo grao de elaboración pero que, aínda así, mantén un aspecto similar á carne fresca (Regulamento 853/2004). Algúns exemplos serían as salchichas frescas ou burger meat (carne de hamburguesas).

  • Produtos cárnicos: estamos ante un produto claramente transformado, de modo que a superficie de corte mostra que o produto deixou de posuír as características da carne fresca (Regulamento 853/2004). Entrarían nesta categoría produtos como a longaniza ou a mortadela.

  • Derivados cárnicos: son os produtos alimenticios preparados total ou parcialmente con carnes ou menudencias de animais (citadas no Regulamento 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello de 29 de abril de 2004, que establece normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal sometidos a operacións específicas antes da súa posta ao consumo). En ningún caso poden confundirse coa carne. Serán preparados ou produtos cárnicos segundo a normativa comunitaria de aplicación (Proxecto de Real Decreto polo que se aproba a Norma de Calidade de Derivados Cárnicos). Baixo este concepto inclúense produtos que ata agora viamos como preparados de carne e produtos cárnicos, como butifarra, chourizo ou fuet.