Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comercio xusto e etiquetaxe

Un selo con certificado internacional apoia e difunde os produtos de comercio xusto
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 7 de Novembro de 2005

A introdución dun novo selo na etiquetaxe de certos produtos de comercio xusto suporá unha maior garantía para os consumidores á hora de identificalos correctamente. Alimentos como o café, o chocolate, o té ou o azucre van ser os primeiros en incorporalo, o que supón unha clara aposta dos seus promotores e produtores, non só pola responsabilidade social, senón tamén polo respecto cara aos consumidores e o seu dereito á información.

Img comjusto

Hai apenas uns días que o Selo de Garantía FAIRTRADE acaba de comezar a súa andaina en España, aínda que xa estaba presente nunha vintena de países de todo o mundo.

No noso país, o selo promociónao a Asociación do Selo de Produtos de Comercio Xusto que pertence, como ocorre nos demais países, a Fairtrade Labelling Organizations Internacional (FLO), con sede en Alemaña, que é impulsada por organizacións non gobernamentais, produtores e comerciantes internacionais.

Non cabe dúbida de que a nova referencia vai axudar moito a adoptar no noso país fórmulas de consumo máis xustas e responsables de forma garantida.

Cara a un comercio máis xusto

Holanda é o país europeo onde máis vendas de comercio xusto prodúcense

O Comercio Xusto en España foi impulsado desde sempre por organizacións non gobernamentais (ONG’s) e organizacións de comercio alternativo (OCA’s), agrupadas todas elas na Coordinadora Estatal de Comercio Xusto (CECJ). Nos últimos anos, o comercio xusto ha experimentado un extraordinario crecemento tanto en volume de vendas como en coñecemento por parte de consumidores, institucións e empresas.

Neste sentido, Cataluña, que é líder de vendas en España (cunha porcentaxe contorna ao 22 %), experimentou entre os anos 2000 e 2003 un incremento espectacular do 47%. Os datos achegados por SETEM (1) determinan que a alimentación supuña o 54% das vendas totais, sendo o café o produto máis vendido nesa comunidade autónoma. Isto fixo que a administración pública interésese por incorporar estes produtos e o valor engadido que levan nas súas instalacións (con diferente implantación segundo a comunidade autónoma) e que a propia empresa tradicional tome contacto para poder distribuír estes produtos.

E aínda que as vendas en España ascenderon durante o ano 2003 a uns 11 millóns de euros, aínda estamos moi lonxe das que se producen en Alemaña (que ascenden a case dez veces máis) ou de experiencias como o Reino Unido (onde o 18% de todo o café moído que toman procede do comercio xusto) ou de Suíza (onde 1 de cada 2 plátanos teñen esta orixe), e mesmo de Holanda, que é o país onde máis vendas de comercio xusto prodúcense en Europa.

Un selo con certificado internacional

Por iso, a Coordinadora Estatal de Comercio Xusto (CECJ) decidiuse a impulsar a creación da Asociación do Selo de Produtos de Comercio Xusto, apoiando a difusión da certificación, e dando a posibilidade á empresa privada de converterse nun actor máis dentro deste tipo de comercio. A Asociación únese ao traballo que outras entidades similares reunidas en FLO Internacional desenvolven actualmente noutros 19 países de América do Norte, Europa, Australia-Nova Zelandia e Xapón.

As principais actividades da Asociación son:

  • Promocionar o Selo de Garantía de produtos de comercio xusto
  • Conceder e regular as licenzas de uso do selo
  • Facer un seguimento das compañías licenciatarias para garantir o bo uso do selo

Como nos comenta Pablo Cabrera Forneiro, director da Asociación do Selo de Produtos de Comercio Xusto, «o traballo de seguimento das empresas realízase conxuntamente con FLO-Cert», entidade internacional independente que segue os estándares do ISO 65 para a certificación dos produtos. Á súa vez, a Asociación vea para que o Selo sexa utilizado de maneira correcta e non sexa concedido a aquelas entidades cuxa conduta ou imaxe estea en clara contradición cos principios de solidariedade e xustiza do Comercio Xusto.

Desde a Asociación enténdese que o Selo é un instrumento operativo para facilitar un maior acceso ao mercado de produtos procedentes de organizacións produtoras do Sur, para promover a participación dun maior número de axentes comerciais en España, que teñen a posibilidade de ofrecer os seus produtos cun valor engadido ético e, por último, dar maiores garantías aos consumidores, que así acceden a produtos de calidade e poden, a través do acto cotián da compra, participar no cambio das estruturas comerciais internacionais.

Da mesma forma, propoñen facilitar o contacto entre os produtores do Sur e as entidades españolas interesadas nos produtos certificados (importadoras, industriais e distribuidores, entre outros) para que aumente o comercio de produtos con Selo e, deste xeito, ampliar o impacto que o comercio xusto ten entre os produtores do Sur. E todo iso sen deixar de lado ao destinatario final dos produtos, con quen se propoñen traballar para que coñeza as propostas de comercio xusto, recoñeza o selo de garantía e oriente as súas opcións de compra cara a estes produtos, argumenta Pablo Cabrera.

Neste sentido, Cabrera confirma que FLO Internacional ten previsto «multiplicar por dous o número dos grupos rexistrados no próximos catro anos», coas consecuencias de impacto e mellora para as zonas produtoras en cuestión. E é que, continúa Cabrera, o Selo vén cubrir «un baleiro de participación importante, o das empresas tradicionais». Non cabe dúbida de que a partir de agora, grazas ao Selo, as entidades españolas interesadas en traballar con comercio xusto e dispor de liñas propias de produtos certificados poderán facelo grazas ao traballo da nova Asociación do Selo de Produtos de Comercio Xusto.

No caso de que unha empresa ou unha organización estivese interesada en poder dispor dun produto certificado para o comercio xusto segundo os parámetros FLO, o primeiro que debe facer é porse en contacto coa Asociación. O proceso de certificación para poder dispor do Selo de Garantía pode levar un máximo de dous meses de tramitación, a condición de que non se produzan imprevistos. O Selo de Garantía de Comercio Xusto FAIRTRADE permite así que as empresas tradicionais sómense ao movemento do comercio xusto. As cooperativas do Sur, razón de ser para as organizacións de comercio xusto, poderán achegarnos os seus produtos con todas as garantías.

FLO E A SEGURIDADE DE SER SOLIDARIOS

A razón de ser de FLO e do Selo de Garantía FAIRTRADE que promociona é, segundo Pablo Cabrera, mellorar a posición dos produtores desfavorecidos nos países do Sur, establecendo criterios de Comercio Xusto e animando ás empresas tradicionais, organizacións e consumidores para que apoien un comercio máis equitativo e compren os produtos certificados.

FLO garante que calquera produto que se venda co Selo de Comercio Xusto, en calquera parte do mundo, segue os seus estándares ou principios, e contribúe ao desenvolvemento de produtores desfavorecidos. As súas funcións son:

  • Garantir os estándares mediante unha certificación independente. O catro elementos máis importantes da certificación son avaliar se os produtos cumpren cos estándares FLO; garantir que os beneficios do Comercio Xusto utilícense para o desenvolvemento social e económico dos produtores; supervisar aos comerciantes rexistrados (exportadores, importadores, licenciatarios) en FLO para garantir que os beneficios cheguen directamente aos produtores e, por último, garantir que o selo se usa en produtos que proceden de produtores con certificación FLOR, e importados correctamente. FLO traballa cunha rede de inspectores independentes que visitan todas as organizacións produtoras e verifica o cumprimento das condicións de Comercio Xusto.
  • Facilitar o acceso das organizacións produtoras ao mercado, mediante un esforzo de mercadotecnia e asesoramento sobre os produtos e os mercados destinatarios.
  • Apoiar o desenvolvemento os grupos produtores. FLO axúdalles a clarificar as súas necesidades e plans de desenvolvemento e establece relacións entre eles e as organizacións con recursos e experiencia para cubrir esas necesidades.

Os produtos que actualmente poden ser certificados por FLO para ser distribuídos a través das canles tradicionais son café, azucre, té, cacao/chocolate, mel, arroz, froita fresca, zumes, viño, flores, froitos secos, bananas, especias, quínoa, algodón, plantas ornamentais, balóns de fútbol. En España, a certificación comeza o seu traballo permitindo a certificación de café, cacao, azucre e té. Conforme vaia ampliándose o mercado, irase ampliando tamén o número de produtos de alimentación ou non alimenticios, e mesmo se desenvolverán estándares de comercio xusto para incorporar novos produtos.

Organizacións membros da Asociación do Selo de Garantía:Caritas Española, Confederación de Consumidores e Usuarios (CECU), Coordinadora Estatal de Comercio Xusto (CECJ), SETEM, Fundación Ecoloxía e Desenvolvemento, Fundación ETEA para a Cooperación e o Desenvolvemento, Intermon-Oxfam, Alternativa 3, IDEAS (Sociedade cooperativa Andaluza Iniciativas de Economía Alternativa e Solidaria)

Bibliografía
(1) Datos expostos por D. Antoni Codina, Director de SETEM, na 1ª Xornada sobre Consumo Sustentable e Responsable en Cataluña, organizada pola Axencia Catalá do Consumo e coordinada por Juan Ramón Hidalgo Moya en data 13 de outubro de 2005.