Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como é de segura a doazón de alimentos?

A doazón de alimentos, que reduce o malgasto alimentario e recupera os produtos que saíron da canle de comercialización, debe garantir a seguridade alimentaria
Por Marta Chavarrías 25 de Agosto de 2017
Img donacion alimentos seguridad hd
Imagen: edu1971

A doazón de alimentos non deixa de ser unha forma de comercializar, polo que debe estar suxeita ás normas de hixiene dos produtos alimentarios. A pesar de que esta actividade non se rexe por unha regulamentación específica, si ten que cumprir cos principios básicos en materia de seguridade alimentaria. A rastrexabilidade e o autocontrol son dous aspectos que as empresas doantes e as asociacións benéficas deben ter en conta para garantila. O artigo explica cales son os produtos que se poden doar e como e por que é importante a doazón para reducir o malgasto alimentario.

Segundo a ‘Memoria Anual 2016’, da Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), o ano pasado puido repartir 153.908.368 quilos de alimentos. As principais canles de entrada destes produtos son os excedentes da industria alimentaria, a Unión Europea e a transformación de froitas e hortalizas. Como reflicte un estudo da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO), cada ano poden perderse ou desperdiciarse un 30% de cereais; entre un 40% e un 50% de tubérculos, froitas e hortalizas; un 20% de sementes oleaginosas, carne e produtos lácteos; e un 35% de peixe. Mentres, miles de persoas non teñen acceso á cantidade necesaria de alimento, o que obriga a pensar como xestionar mellor os recursos para desperdiciar menos e aproveitar máis. Como recoñece FESBAL, “non se trata de falta de recursos, senón de como se reparten e como os usan os que teñen acceso a eles”. A doazón de alimentos ten unha dobre función: por unha banda, satisfai as necesidades dos que non teñen acceso normal aos alimentos e, por outro, reduce o malgasto.

Alimentos que se poden doar e como facelo

Os bancos de alimentos, que son os protagonistas deste tipo de doazón, reciben todo tipo de alimentos e bebidas a condición de que sexan aptas para o consumo humano. Estes poden ser secos, refrigerados ou conxelados, perecedoiros ou non. Pero nunca deben estar caducados nin coa data de consumo preferente superada. Poden doarse os excedentes de produción, os produtos que teñen o envase ou a etiquetaxe defectuosa ou con promocións finalizadas, as partidas que devolven os clientes, produtos excedentes de campañas comerciais finalizadas e produtos estacionales fóra de tempada, pero non caducados. No caso dos alimentos refrigerados ou conxelados, os almacéns deben contar con cámara frigorífica e de conxelación para poder conservalos mentres non se distribúen.

A doazón de alimentos ten que cumprir cos principios recolleitos na lexislación en materia de seguridade alimentaria

A doazón de alimentos, segundo a Axencia Catalá de Seguridade Alimentaria (ACSA), non se rexe por unha normativa específica, pero si ten que cumprir cos principios recolleitos na lexislación vixente en materia de seguridade alimentaria. Por tanto, débese asegurar a calidade dos produtos consumibles que se almacenan e distribúen ata que chegan aos beneficiarios. Para iso, aplícanse controis de calidade organoléptica dos alimentos recibidos, da súa caducidade e das instalacións e prestacións das entidades receptoras. De acordo co Regulamento 178/2002, a doazón é unha forma de comercialización, por tanto, a empresa donadora e a entidade social que distribúe alimentos están suxeitas ás normas sobre seguridade e hixiene alimentarias.

Como recoñece a ACSA, deben doarse alimentos que teñan as mesmas garantías sanitarias que os destinados á venda. Os produtos moi perecedoiros microbiológicamente non é recomendable doalos, se non se conservan e transportan ata as entidades sociais en todo momento á temperatura adecuada: carne e peixe frescos non envasados, ensaladas, elaboracións con ovo fresco, comidas quentes que non son líquidas ou alimentos que foron expostos ao público en vitrinas. Ademais, antes de entregar os alimentos debe comprobarse que os envases están íntegros e que non se superou a data de caducidade.

A ACSA elaborou o documento ‘Requisitos de Seguridade Alimentaria na doazón de alimentos’, co que tenta recoller e harmonizar os requisitos de seguridade e de hixiene dos alimentos que teñen cumprir as entidades sociais que interveñen na doazón nas súas distintas modalidades. O obxectivo é que sirva de guión para quen formarán e asesorarán ás entidades sociais en materia de seguridade alimentaria.

Unha forma de tirar menos comida

As cifras de alimentos en bo estado que poden acabar no lixo son preocupantes. Segundo datos da FAO de 2011, calcúlase que cada ano se desaproveitan ou tiran uns 1.300 millóns de toneladas de alimentos aptos para o consumo. Segundo a mesma organización, en todo o planeta refúganse case o 40% das froitas e hortalizas antes de que cheguen ao consumidor; e na Unión Europea, unha das principais razóns é, sobre todo, estética, é dicir, que se desperdician alimentos pola súa aparencia e non entran na cadea alimentaria, porque son “feos”, pero non porque non sexan de calidade.

Unha das principais medidas para evitar o malgasto de alimentos sans e seguros é aprender a ler ben as etiquetas dos alimentos, en concreto o significado de consumo preferente e data de caducidade. En moitos casos, alimentos que poderían consumirse sen problemas danse por caducados e tíranse. Debe terse en conta que a data de consumo preferente, a diferenza da de caducidade, indica a partir de que día o alimento pode perder algunhas das súas cualidades, pero non supón un risco. Sempre que un alimento consérvese segundo indica o fabricante, aínda que excedese a data de consumo preferente, pode consumirse.