Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como serán os bares e restaurantes a partir de agora?

Os locais de restauración terán que adaptarse para previr contagios de coronavirus e ofrecer a máxima seguridade posible aos clientes. Así serán os bares e restaurantes en tempos de COVID-19
Por Miguel Ángel Lurueña Martínez 13 de Maio de 2020
coronavirus bar restaurante
Imagen: iStock

A día de hoxe moitos cidadáns parecen remisos a acudir a bares e restaurantes, a pesar dalgunhas imaxes que vimos nos telexornais. E é que non basta con aplicar medidas para garantir a seguridade da clientela. Tamén é cuestión de que esas persoas sentan seguras e cómodas. No sector hostaleiro sábeno ben e por iso creouse a marca “Covid Free”, que outorga selos distintivos aos establecementos que cumpren unhas determinadas normas de seguridade e hixiene. Con todo, o Goberno rexeitou esta idea, xa que é imposible acreditar que un establecemento está libre de coronavirus. En calquera caso, a cuestión parece ir máis lonxe, porque para volver a bares e restaurantes, non só trátase da confianza que poidan brindar os establecementos, senón tamén da situación da pandemia e da percepción que teñamos dela.

Bares e restaurantes: que podemos atopar en cada fase?

A volta paulatina á normalidade foi planificada polo Goberno en catro fases, considerando criterios como a transmisión do virus (por exemplo, o número de casos confirmados no últimos sete días), a gravidade da situación (por exemplo, o número de persoas falecidas na última semana) e a capacidade de detección e resposta (por exemplo, o número de camas de coidados intensivos por cada 10.000 habitantes). No caso concreto do sector hostaleiro, as medidas baséanse principalmente en manter o distanciamento físico:

  • Fase 0: só permítese a entrega a domicilio e a recollida de pedidos polos clientes nos establecementos.
  • Fase 1: autorízase a apertura de terrazas ao aire libre, cun aforamento máximo do 50 % con respecto ao ano anterior e mantendo unha distancia mínima de seguridade de dous metros. Só admítese un máximo de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas.
  • Fase 2: permítese o consumo no interior dos establecementos, pero só en servizo de mesa e con aforamento limitado. As barras deben permanecer pechadas.
  • Fase 3: amplíase o aforamento para o consumo en mesa e ábrese a barra, establecendo unha separación suficiente entre clientes.

Manter a distancia e evitar o contacto

Algunhas das medidas que veremos nos establecementos hostaleiros están recollidas na lexislación, mentres que outras son directrices ou recomendacións. Todas elas están enfocadas a evitar o contaxio tendo en conta unha pedra angular: as vías de transmisión do virus.

Repetiuse xa en infinidade de ocasións, pero nunca está de máis lembrar, que a principal forma de contaxio é a transmisión do virus de persoa a persoa a través do aire, por medio das pequenas pingas que expulsamos ao respirar, toser ou estornudar. Neste sentido, a mellor forma de prevención é o distanciamento físico, polo que se recomenda manterse a unha distancia de polo menos 1,5-2 metros doutras persoas. As máscaras axudan a reducir o contaxio, pero non son efectivas por si soas, así que debemos consideralas como unha medida complementaria.

Outra vía de contaxio, aínda que de menor importancia por ser menos frecuente, consiste na transmisión do virus a través do contacto, cando tocamos obxectos contaminados e levámonos as mans á cara. A forma de prevención neste caso consiste en tratar de evitar ese contacto e non tocarnos a cara, así como lavar as mans con frecuencia, e limpar e desinfectar obxectos e superficies.

Debemos ter presentes estes aspectos en todo momento, tanto se somos clientes dun bar ou restaurante, coma se somos traballadores nos devanditos establecementos.

Podemos fiarnos dos alimentos?

Os alimentos non se consideran unha forma de transmisión do novo coronavirus e, ata o momento, non se documentou ningún caso de contaxio por esta vía. Con todo, como calquera outro obxecto, son susceptibles de contaminarse (por exemplo, se unha persoa portadora do virus tose ou estornuda sobre eles), polo que é necesario extremar as medidas de precaución á hora de manipulalos. Iso non significa que se deban adoptar grandes cambios neste sentido, xa que as normas que xa existían ata agora no sector alimentario para evitar a contaminación dos alimentos tamén son útiles para este virus.

Consisten basicamente en manter unha serie de medidas de hixiene persoal, como usar gorro e roupa específica de traballo, non levar xoias, reloxos e outros obxectos persoais, non toser, estornudar, falar nin comer mentres se manipulan alimentos e lavar as mans con frecuencia e cada vez que sexa necesario. Ademais, deben seguirse unhas normas básicas de manipulación: lavar e desinfectar sempre que sexa necesario os alimentos, as superficies de traballo e os utensilios; separar os alimentos e os utensilios sucios dos que están limpos; quentar os alimentos a temperatura suficiente (a uns 65 ºC durante un minuto destrúese o virus); e conservalos en frío, a unha temperatura de 4 ºC ou menos (non é útil para eliminar o virus, pero evita o desenvolvemento de bacterias patógenas).

Así pois, as únicas medidas extraordinarias que veremos nas cociñas consisten na delimitación de espazos, para manter o distanciamento físico entre os traballadores, e o uso de máscaras, para reducir a probabilidade de contaminación e de contaxio.

Para evitar que os alimentos se contaminen desde que son cociñados ata que chegan ao cliente, é necesario protexelos adecuadamente. Se se trata de comida para levar ou para servir a domicilio, deben empregarse envases limpos e aptos para uso alimentario, mentres que se son alimentos ou bebidas para servir nunha terraza, deberían estar protexidos convenientemente (por exemplo, os alimentos deberían estar cubertos por envases ou tapadeiras e as botellas de bebida deberían ser abertas e servidas no momento). Os traballadores deberían levar máscara e manter o distanciamento físico, ademais de aplicar as medidas de hixiene persoal que xa se esixían con anterioridade.

Hostalaría, fase a fase

Como xa mencionamos, o principal risco non está no contaxio a través dos alimentos, senón no que se pode producir polo contacto entre persoas. Durante a Fase 0, isto é algo facilmente controlable porque só se permite a recollida en local ou o servizo a domicilio. Nesas situacións pódese evitar o contacto físico utilizando sistemas de pago electrónico e mantendo a distancia de seguridade (1,5-2 metros) durante a entrega dos pedidos. E na Fase 1?

  • Atoparémonos terrazas abertas, pero co aforamento ao 50 %, as mesas separadas a unha distancia segura e en moitos casos acoutadas por cintas ou marcas no chan.
  • Non poderemos facer un uso arbitrario do equipamento da terraza (por exemplo, mover as cadeiras e as mesas dun lado a outro), porque iso pode dificultar a súa desinfección.
  • Ademais, veremos cartelaría para informar as pautas de hixiene e desinfección, así como dispensadores de xeles desinfectantes. Tamén haberá carteis para indicar que non podemos ocupar unha mesa sen que o persoal do establecemento acomódenos (deste xeito preténdese evitar as aglomeracións).
  • Outro dos cambios que notaremos é a ausencia de elementos auxiliares, como servilleteros, palilleros e obxectos decorativos, xa que poderían contaminarse e ser un foco de contaxio. Por leste mesmo motivo, as cartas convencionais serán substituídas por outras alternativas, como carteis, pantallas ou documentos plastificados que poidan ser desinfectados facilmente.
  • Antes de abandonar a terraza, toca pagar e para iso o recomendable é utilizar formas de pago electrónicas para non ter que manipular diñeiro en efectivo, xa que os billetes e as moedas tamén poden ser un foco de contaxio.

Se todo vai ben, dentro duns días algúns territorios entrarán en Fase 2 e, posteriormente, en Fase 3. Iso significa que poderemos acceder ao interior dos bares e os restaurantes, onde é máis complicado manter as medidas de prevención (manter o distanciamento físico e evitar o contacto con obxectos contaminados). Por iso o sector xa se está preparando para iso.