Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Control de alimentos de terceiros países

A Unión Europea establece un maior control aos moluscos bivalvos de Turquía e abre a entrada ao aceite de girasol de Ucraína
Por mchavarrias 4 de Novembro de 2014
Img control alimento hd
Imagen: Kerem Yucel

A Unión Europea vea pola seguridade dos alimentos procedentes de terceiros países. Nas últimas semanas, as iniciativas neste campo centráronse en países como Turquía e Ucraína. As deficiencias nos controis oficiais de moluscos bivalvos procedentes de Turquía obrigaron á UE a restrinxir o acceso destes produtos ao mercado comunitario. En cambio, levantáronse as medidas de control ao aceite de girasol de Ucraína, ao non constatarse irregularidades nos controis aleatorios realizados polas autoridades europeas. Este artigo detalla cal foi o caso dos moluscos bivalvos de Turquía e do aceite de girasol de Ucraína.

Tal e como xa se comentou noutras ocasións, a UE esfórzase por garantir alimentos seguros en todos os seus países. Por iso, a Oficina Alimentaria e Veterinaria (OAV) leva a cabo controles e misións por todo o mundo. Unha destas misións en Turquía permitiu detectar varias deficiencias na aplicación dos controis oficiais e, en particular, nas análises dos laboratorios oficiais turcos. Por tanto, a UE tivo que tomar medidas respecto diso.

Microbiología de moluscos bivalvos de Turquía

No caso de Turquía, o Regulamento de Execución (UE) nº 840/2014 da Comisión, de 1 de agosto de 2014, polo que se modifica, con respecto ao período de aplicación, o Regulamento de Execución (UE) nº 743/2013, que introduce medidas de salvaguardia relativas ás importacións de moluscos bivalvos procedentes de Turquía e destinados ao consumo humano, estableceu certas restricións para estes produtos.

A UE suspendeu as importacións de moluscos bivalvos de Turquía porque non cumprían as normas microbiológicas europeas

A UE detectou un elevado número de envíos non conformes de moluscos bivalvos procedentes de Turquía, que non cumprían as normas microbiológicas da UE (Regulamento 2073/2005). Co obxecto de protexer a saúde humana, tomáronse as medidas oportunas para impedir a comercialización de produtos procedentes de Turquía non aptos para o consumo humano.

Os moluscos bivalvos vivos e refrigerados teñen unha vida en almacenamento moi breve, o que exclúe a realización de análise na fronteira como medida comercial menos restritiva. Estes envíos quedarían non aptos para o consumo humano antes de que chegasen os resultados do laboratorio. Por tanto, suspendéronse as importacións ata que as autoridades turcas poidan ofrecer as garantías necesarias.

A resposta turca apóiase en medidas correctoras que se iniciaron para abordar as deficiencias detectadas no sistema de control dos moluscos bivalvos destinados a exportarse á UE.

Aínda contando coas medidas propostas, desde a UE (a OAV) considérase necesario un maior control e, por iso, as limitacións e restricións ás exportacións continuarán operando ata o próximo 4 de agosto de 2015.

Aceite de girasol de Ucraína

A situación co aceite de girasol de Ucraína é diferente, xa que tras as comprobacións motivadas pola crise do aceite mineral, verificouse que na actualidade todo é correcto e poden eliminarse as condicións específicas existentes para o control das exportacións desde Ucraína de aceite de girasol destinado á UE.

Por este motivo, aprobouse o Regulamento de Execución (UE) nº 853/2014 da Comisión, de 5 de agosto de 2014, que derroga o Regulamento (CE) nº 1151/2009, polo que se establecen condicións particulares de importación de aceite de girasol orixinario ou procedente de Ucraína.

A UE desenvolveu un exhaustivo seguimento. En concreto, desde o 1 de xaneiro de 2010, contrólanse as importacións de aceite de girasol orixinario ou procedente de Ucraína, mediante a expedición sistemática de certificado confirmatorio en cada un dos envíos exportados á UE (por parte do Ministerio de Saúde de Ucraína). Tras estes controis, constátase a través de mostraxes aleatorias que se respectaron os límites establecidos (a partida non contén máis de 50 mg/kg de parafina mineral) e, por iso, decídese levantar estas medidas.

A UE vea pola seguridade de todos os alimentos

Estes dous casos ejemplifican como se cumpre o establecido no Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, de 28 de xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, créase a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) e fíxanse procedementos relativos á seguridade alimentaria e, en particular, o lexislado para abordar as situacións de emerxencia, o seu artigo 53:

Artigo 53. Medidas de emerxencia para alimentos e pensos de orixe comunitaria ou importados dun país terceiro.

1. Cando se poña de manifesto a probabilidade de que un alimento ou un penso, procedente da Comunidade ou importado dun país terceiro, constitúa un risco grave para a saúde das persoas, dos animais ou para o medio ambiente, e devandito risco non poida controlarse satisfactoriamente mediante a adopción de medidas por parte dos Estados membros afectados, a Comisión, con arranxo ao procedemento previsto no apartado 2 do artigo 58, por iniciativa propia ou a petición dun Estado membro, adoptará de inmediato unha ou varias das medidas que se expoñen a continuación, en función da gravidade da situación:

b) se é un alimento ou un penso importado dun país terceiro:

ii) establecemento de condicións especiais para o alimento ou o penso procedente da totalidade ou de parte do territorio do país terceiro en cuestión”;

En conclusión, podemos estar tranquilos e seguros de que os procedementos establecidos están a funcionar correctamente tanto para a importación como a exportación de produtos alimenticios.