Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Da AESAN á AECOSAN

Nace a Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN) para o reforzo da seguridade alimentaria
Por Marta Chavarrías 6 de Febreiro de 2014
Img aecosan hd
Imagen: Lars P.

Hai uns días facíase pública a creación da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN), froito da fusión entre a Axencia Española de Seguridade Alimentaria (AESAN) e o Instituto Nacional de Consumo (INC). O obxectivo primordial da nova axencia é continuar co traballo que ambos os organismos estaban a realizar, pero de forma conxunta. A seguridade dos alimentos e, por tanto, a protección da saúde dos consumidores, continúa sendo o centro de atención. O artigo explica cales serán as novas funcións da AECOSAN e cal é o papel das axencias de seguridade alimentaria.

En setembro de 2002 empezaba a súa andaina a entón chamada Axencia Española de Seguridade Alimentaria (AESA) cunha clara finalidade: que o risco no consumo de alimentos fose cero. A creación deste organismo respondía a varios factores, como os cambios nos hábitos de consumo (como a substitución de alimentos tradicionais por comidas preparadas) ou pola aparición de procesos tecnolóxicos que permitan a creación de alimentos cunha vida útil máis longa. Debe terse en conta que o nacemento da AESA, así como as axencias autonómicas, ten que ver moito coa crise do mal das vacas tolas, que fixo tomar conciencia, por parte de todos os axentes implicados, en temas sobre seguridade alimentaria, entre os que destacaron a prevención, a formación e a información. Desde entón foi moito o traballo realizado, primeiro pola AESA que, máis tarde, en 2006, pasou a chamarse AESAN (Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición). Un traballo que continúa agora coa recentemente estreada AECOSAN.

Funcións da AECOSAN

Xa desde os seus inicios, a AESA exercía funcións de asesoramento científico-técnico, de planificación e coordinación en temas de seguridade alimentaria, sobre todo en momentos de crises. O obxectivo era, e aínda é, garantir a seguridade dos alimentos e, por tanto, a protección da saúde dos consumidores. Agora, a unión entre os dous organismos quere reforzar aínda máis este labor, non só no ámbito nacional, senón na Unión Europea. Ambos exercían, por separado, funcións similares en canto a control dos alimentos. Agora, únense criterios e esforzos e simplifícanse xestións. Segundo a AESAN, as funcións serán:

  • Promover e fomentar os dereitos dos consumidores.

  • Ofrecer información para promover a seguridade alimentaria.

  • Planificar estratexias que inclúan labores de información e educación da nutrición.

Ademais de todas estas funcións, está previsto que dependan del o tres laboratorios de referencia, a Axencia o Centro Nacional de Alimentación (CNA), o Laboratorio de Referencia Europeo de Biotoxinas de Vigo e o Laboratorio Arbitral de Consumo, todos con competencias no control de produtos alimentarios. Dentro deste control inclúense a análise de control, a elaboración de normas e métodos de análises para residuos, contaminantes, microorganismos ou axentes zoonóticos. Está previsto ademais que a AECOSAN conte cun comité científico, encargado de levar a cabo a avaliación de riscos, é dicir, o asesoramento científico e a análise de datos.

A avaliación de riscos inclúe a identificación do factor de perigo, é dicir, cales son os axentes biolóxicos, químicos ou físicos prexudiciais; a caracterización do factor de perigo; a determinación da exposición; e a caracterización do risco.

O papel das axencias de seguridade alimentaria

A principios de 2000 establecéronse os principios nos que se basea a política de seguridade alimentaria. O fundamental é o concepto fixado “da granxa á mesa”, no que se inclúen conceptos como transparencia, análise e prevención co fin de protexer aos consumidores e de garantir a circulación de alimentos seguros e de calidade. Na Unión Europea o organismo que se encarga de que isto sexa así é a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA). Cada país, ademais, conta cun organismo similar e, no caso de España, as comunidades autónomas han creado as súas propias axencias de seguridade alimentaria. Para todas elas, trátase de promover o concepto de seguridade alimentaria en toda a cadea, incluída a sanidade animal e vexetal.

Esta necesidade de implantar mecanismos de control sobre os alimentos na UE nace no ano 2000, sobre todo coa aparición das crises alimentarias, como a das vacas tolas ou as dioxinas en pitos. Estas crises evidenciaron a necesidade de aumentar o control sobre a produción dos alimentos en todas as súas etapas. Desde a Axencia de Normas Alimentarias británica (FSA), a Axencia Francesa de Seguridade Sanitaria dos Alimentos (AFSSA), á entón Axencia Española de Seguridade Alimentaria (AESA), creada en xullo de 2001, e posteriormente as axencias autonómicas, o obxectivo de todas elas é dotar á seguridade alimentaria dun enfoque técnico-científico á produción de alimentos, desde os primeiros momentos da produción ata que os adquire o consumidor.