Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Descritores xenéricos para alimentos

A Unión Europea ha regulado os descritores xenéricos (denominacións) como "pastillas para a dixestión" nun novo regulamento
Por EROSKI Consumer 19 de Novembro de 2013
Img hombre etiqueta
Imagen: CONSUMER EROSKI

Nun paso máis na evolución do Regulamento 1924/2006, fíxanse os requisitos para poder tramitar as solicitudes dos descritores xenéricos como expresións ou reclamos que a industria, e mesmo os propios consumidores, levan décadas relacionando con certos alimentos. Pero aínda teremos que esperar a que comecen a presentarse as primeiras solicitudes de “descritores xenéricos” e comprobar os efectos positivos das regras fixadas polo Regulamento 907/2013 na regulación sobre alegacións e declaracións nutricionais. O artigo explica como se busca dar maior veracidade a estas denominacións e os aspectos máis relevantes para levalo a cabo.

Segundo establecera o artigo 1.4 do Regulamento 1924/2006, no caso dos descritores xenéricos (denominacións) utilizados tradicionalmente para indicar unha particularidade dunha categoría de alimentos ou bebidas con posibles consecuencias para a saúde humana, por exemplo “pastillas para a dixestión ou para a tose”, as empresas alimentarias teñen a opción de solicitar unha excepción da aplicación das disposicións do Regulamento de declaracións saudables.

Maior veracidade dos descritores

Co Regulamento 907/2013, adoptáronse as normas sobre as que deben presentarse as solicitudes excepcionais. Un dos aspectos que merece especial atención é que se posibilita ás asociacións que representan sectores alimentarios específicos presentar solicitudes en nome dos seus membros, tal e como se indica no Considerando 4: “Convén permitir que as asociacións comerciais que representan a sectores alimentarios específicos presenten solicitudes en nome dos seus membros, a fin de evitar que se multipliquen as solicitudes relativas ao mesmo descritor xenérico (denominación)”.

A información que aparece nas denominacións xenéricas non debe ser falsa, nin ambigua nin enganosa

Tamén queremos chamar a atención sobre importancia da veracidade dos descritores e, en particular, o seu histórico de uso, tal e como se expuxo nos Considerandos 5 e 6: “Para garantir, entre outras cousas, un elevado nivel de protección dos consumidores, a utilización de declaracións non debe ser falsa, ambigua ou enganosa. Leste mesmo principio debe aplicarse ao uso de descritores xenéricos (denominacións) que leven posibles consecuencias para a saúde. Para alcanzar este obxectivo e, en consonancia, co principio de proporcionalidade, as autoridades nacionais deben aplicar o seu propio criterio, tendo en conta a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza, para determinar a reacción típica do consumidor medio nun caso concreto”.

Ademais, “debe quedar demostrado que os descritores xenéricos (denominacións) utilizáronse no Estado ou Estados membros durante polo menos 20 anos antes da data de entrada en vigor do presente Regulamento”. Por tanto, a partir de agora é posible que se aprobe o uso destes descritores xenéricos. Para iso, haberá que ter en conta as especificacións do Regulamento 907/2013 á hora de presentar as solicitudes correspondentes prestarase atención a cuestións como:

 • Presentación da solicitude.
 • Contido da solicitude.

Aspectos máis relevantes

PARTE A. Presentación da solicitude

Poderá referirse ao uso dun descritor xenérico nun ou varios Estados membros ante a autoridade nacional competente, no noso caso a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN). A solicitude presentarase por medios electrónicos e incluirá todos os elementos enumerados na parte B.

Secuencia e prazos previsibles: Presentación + 14 días + 4 semanas + solicitude información adicional + AESAN remite a solicitude á Comisión + 14 días + 6 semanas + Comisión en “prazo razoable” inicio procedemento de acordo co artigo 1, apartado 4, do Regulamento (CE) non 1924/2006.

PARTE B. Contido da solicitude

1. Información obrigatoria:

1.1.Resumo:

 • Nome e dirección do solicitante.
 • Descritor xenérico obxecto da solicitude.
 • Breve descrición da particularidade da categoría de alimentos ou bebidas que cobre o descritor xenético.
 • Estado ou Estados membros para os que o solicitante presenta a solicitude relativa ao uso do descritor.

1.2. Solicitante, datos de quen presenta a solicitude ou nome. No caso das asociacións, deberán incluír o nome, a dirección e os datos de contacto da asociación comercial que presenta a solicitude e/ou da persoa autorizada.

1.3. Descritor xenérico obxecto da solicitude:

 • Descritor xenérico tal e como se usa no idioma ou idiomas nos que se utilizou tradicionalmente (se procede descrición en inglés).
 • Estado ou Estados membros nos que se utiliza o descritor xenérico.

1.4. Categoría de alimentos ou bebidas que cobre o descritor xenérico:

 • Unha indicación da categoría de produtos nos que se comercializa.
 • Unha descrición detallada na que se poñan de relevo a particularidade e os elementos que distinguen a categoría de produtos e o descritor xenérico respecto doutros produtos da mesma categoría.

1.5.Datos relativos ao uso do descritor xenérico.Datos pertinentes e verificables, bibliográficos, que acrediten a presenza no mercado da categoría de alimentos ou bebidas co descritor xenérico, durante un período de polo menos 20 anos, no Estado ou Estados membros antes do Regulamento 907/2013.

2. Información adicional, datos relativos á comprensión/percepción do consumidor:

 • Datos ou información pertinentes sobre a comprensión e a percepción que ten o consumidor dos efectos que podería levar o descritor xenéricos. Eses datos referiranse ao Estado ou Estados membros nos que se utiliza o descritor xenérico.
 • Datos ou información pertinentes sobre a comprensión e a percepción que ten o consumidor dos efectos que podería levar o descritor xenérico.
 • Datos ou información pertinentes que demostren que o consumidor relaciona o descritor xenérico coa categoría específica de alimentos ou bebidas regulada.

3. Información adicional (facultativa).