Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estes son os principais certificados en benestar animal

Algunhas etiquetaxes xa informan de que os animais dos que se obtiveron eses produtos foron tratados con estándares máis esixentes que os que estipulan as leis de benestar animal
Por María Huidobro González 3 de Febreiro de 2020
Vacas pastando, símbolo del bienestar animal
Imagen: LubosHouska

Gústanos saber que comemos. Na etiquetaxe buscamos a orixe da carne e ata as súas propiedades nutricionais. Pero cada vez máis nos interesa coñecer como foi tratado na súa vida e o seu sacrificio o animal do que a obtemos. Impórtanos o benestar animal. Algunhas etiquetas que atopamos nos lineais xa nos ofrecen esa información cando o seu benestar é maior que o obrigatorio por lei. Nas seguintes liñas contamos cales son eses selos.

Algo se move en granxas, puntos de venda, despachos e fogares. Un de cada sete europeos considera que a saúde e o benestar dos animais debe ser un dos temas prioritarios para lexislar na Unión Europea (UE), segundo esta enquisa da Comisión Europea (CE). Entre as principais accións desexadas para o futuro da agricultura, a pesca e a produción de alimentos en Europa inclúense a seguridade alimentaria, o benestar animal e a redución do transporte de animais vivos. Mesmo para os ministros de Agricultura da UE é o momento de dar un paso máis cunha nova estratexia para a protección e o benestar dos animais.

E a Unión Europea toma nota. A súa lexislación respecto diso converte aos europeos “en líderes mundiais en garantir o benestar animal”. Con todo, ese liderado do que presumen as institucións comunitarias parece que non se traslada á opinión pública. O Eurobarómetro 2016 xa apuntaba que o 64 % dos europeos (o 71 % dos españois) reclaman máis información sobre as condicións nas que se crían os animais de granxa. Por iso, desde a Comisión non se descarta unha etiquetaxe común sobre benestar animal, que informe mellor aos consumidores entre os distintos produtos do mercado neste sentido, como xa se fai cos ovos.

Gallinas al aire libre, símbolo del bienestar animalImaxe: Alexas_Fotos

Da preocupación á certificación

“Aos cidadáns preocúpanlles cada vez máis os efectos da agricultura e a gandaría e o impacto interrelacionado entre a saúde pública e a sanidade animal. E son eles os que marcan os novos hábitos”, sostén Sandra Montejano, xerente de Alimentación de Aenor.

A transparencia en toda a cadea alimentaria, desde produtores a clientes finais, é froito das preocupacións emerxentes da sociedade polo respecto e coidado destes animais. E isto motiva que o sector produtor teña que realizar certos axustes nos procesos e desenvolver protocolos que permitan transferir esa información de maneira fiable e rigorosa aos consumidores. É aquí onde xorde a necesidade das certificacións de benestar animal. “Débese coñecer que é exactamente o que se certifica, xa que doutro xeito o consumidor vai ter dúbidas sobre se estes selos realmente teñen un valor engadido”, recoñecen desde o equipo experto do Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario (Neiker-Tecnalia).

Á espera dun selo comunitario, países como Países Baixos, Dinamarca e, desde o ano pasado, Alemaña xa teñen unha etiquetaxe propia que permite ao consumidor distinguir con tres niveles a carne procedente de animais (principalmente porcos) criados baixo estándares máis elevados de benestar animal. En España dispomos dalgúns logotipos propios que outorgan as entidades como Aenor ou Certicar.

Tempo de novos selos

Para lanzar unha certificación destas características é necesario contar co respaldo científico baseado en proxectos que fosen desenvolvidos ao longo dun período prolongado de tempo. Debido á dimensión deses traballos, unicamente poden ser realizados por universidades, centros de investigación e centros tecnolóxicos. En España xa contamos con certificacións propias sobre benestar animal, creadas por entidades de referencia:

Bienestar animal Certificado Welfair

  • WelfairTM. O último en chegar (desde finais de 2019) é tamén o que abarca o maior número de especies animais: gando bovino, porcino, ovino, avícola (galiñas poñedeiras, pitos e pavos) e coellos. Está validado e avalado pola comunidade científica que participou nos proxectos europeos Welfare Quality e AWIN (Animal Welfare Indicators). Esta certificación independente está homologada polo Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA), en colaboración con Neiker-Tecnalia. Baseado na observación directa do animal, este selo pódese ver na etiqueta de cada vez máis produtos coa lenda “Benestar Animal Certificado Welfair”. O pasado ano comezaron as primeiras auditorías e, segundo Aenor, xa o concedeu a máis de 4.500 operadores.
  • Interporc Animal Welfare Spain (IAWS). Creado pola Organización Interprofesional Agroalimentaria do Porcino de Capa Branca (Interporc), este regulamento avala as boas prácticas en todos os elos da cadea de valor deste tipo de porco: alimentación, limpeza-desinfección, aloxamento, saúde, comportamento, manexo, control das granxas e animais e control no centro de sacrificio. Está avalado por un comité científico no que participan, entre outros, o Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria, a Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino e varias universidades. Ademais, foi testado e validado por organizacións de protección e defensa dos animais e presentado ante a Organización Mundial de Sanidade Animal en París. “Co selo Compromiso Benestar Certificado, as empresas poderán demostrar que teñen no seu ADN a transparencia e a vontade de achegar respostas aos consumidores. E a eles garánteselles que o produto se elaborou baixo os estándares máis altos en canto ao bo trato ao gando e que se mantiveron as maiores medidas de bioseguridad”, insiste Alberto Herranz, director de Interporc.
  • ANDA. O selo da Asociación Nacional para a Defensa dos Animais certifica os ovos de galiñas camperas e ecolóxicas cuxas condicións de vida e produción van máis aló dos mínimos marcados pola lexislación en materia de benestar animal: inclúen medidas ambientais e a aposta polo desenvolvemento rural.

Ademais dos selos anteriores, outras entidades xa traballan para outorgar nun futuro os seus propios certificados:

Sello Compromiso Bienestar animal Certificado

  • Compromiso Benestar Certificado. A certificación de Interporc serviu de base para pór en marcha unha iniciativa pioneira no mundo “que reflicte o compromiso do sector cárnico español co cumprimento dos máis altos estándares de benestar do gando”, comenta o seu responsable, Alberto Herranz. Compromiso Benestar Certificado configúrase como un único selo común e similar para todas as producións gandeiras, que se distinguirán por cores e as figuras da especie á que se refiren. Cada organización participante desenvolverá o seu propio regulamento técnico, como xa o fixo Interporc. Así o están traballando as interprofesionais de porcino ibérico (Asici), coello (Intercun), ovino e caprino (Interovic), pito (ProPollo) e vacún (Provacuno). Este proxecto “visualiza os esforzos que realiza o sector gandeiro español na produción dos seus alimentos e ofrece transparencia e información clara que lle permite aos consumidores tomar as súas decisións de compra. E tamén ten vantaxes para os distribuidores e detallistas, xa que contribúe a que conten nos seus lineais con produtos con selos que garanten as mellores prácticas en benestar animal do mundo”, lembra o director de Interporc.
  • ANTA. A Asociación Nacional de Transportistas de Animais Vivos podería contar este ano co seu propio selo para certificar o bo facer dos seus profesionais.

Como se garanten as boas prácticas

Antes da chegada do selo Welfair, en España aplicábanse moi poucas certificacións desenvolvidas noutros países, como a da británica Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals e o seu selo Freedom Food, ou a do estándar alemán Global GAP e o seu recente selo GGN Gandaría Certificada, que garante o cumprimento de boas prácticas respecto diso, como o benestar do traballador, o benestar animal, o uso responsable de antibióticos, a rastrexabilidade do produto e o respecto ao medio ambiente. Incluso algunhas marcas locen selos de calidade privados que certifican un plus en benestar animal e respecto ao medio ambiente.

Cerdos descansado, símbolo del bienestar animalImaxe: skeeze

Welfair supón un paso máis nestas certificacións e é a única referencia mundial que aplica protocolos científicos contrastados con ensaios científicos para a avaliación do benestar. “Pasouse de avaliar as condicións de manexo, aloxamento ou alimentación, por exemplo, a basearse no animal: como responde e como se atopa”, explican desde Neiker. Para o desenvolvemento deste selo, o Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA) traballou dentro do proxecto europeo Welfare Quality en protocolos para gando vacún (leite e carne), porcino e avícola (pitos e galiñas). Neiker, pola súa banda, participou en AWIN (Animal Welfare Indicatiors), que implementa a mesma metodoloxía con pavos, ovellas, cabras e cabalos. E foi en España onde se aplicou por primeira vez para ofrecer unha certificación rigorosa.

Máis de cinco anos de traballo

En 2014, IRTA iniciou con Aenor un proxecto piloto en vacún leiteiro. A popular entidade de certificación convertíase así na primeira que desenvolveu a avaliación do protocolo Welfare Quality na que se miden con 12 criterios en alimentación, aloxamento, saúde e comportamento, o cinco principios de Brambell sobre benestar animal (e que posteriormente serán a base do selo Welfair):

  • Libre de fame e sede.
  • Libre de medos e angustias.
  • Libre de incomodidades físicas ou térmicas.
  • Libre de dor, lesións ou enfermidades.
  • Libre para expresar as pautas propias de comportamento.

Hai case un ano, o uso do regulamento xeral abríase a outras certificadoras e, pouco despois, presentábase o selo Benestar Animal Certificado WelfairTM. Esta certificación independente achega ao consumidor a confianza en que o alimento elixido procede dun animal que foi criado e sacrificado de maneira respectuosa co seu benestar. Ademais, “impulsa a mellora continua de granxas e matadoiros. E actúa como un auténtico motor de cambio”, destaca Antoni Dalmau, investigador do IRTA. Unha idea que comparte Cristina Ortiz, directora xeral da empresa certificadora Certicar: “Esixe ao gandeiro unha mellora continua das súas instalacións e coidados ao animal, co fin de que a súa empresa non quede obsoleta”.