Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Etiquetas contra as alerxias alimentarias

A etiquetaxe debe axudar ao consumidor a identificar os produtos responsables de alerxias alimentarias
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 22 de Setembro de 2003

A regulación da etiquetaxe dos alimentos peca de insuficiente e de incompleta, segundo entenden as autoridades europeas competentes na materia. Os consumidores precisan dunha mellor información dos produtos alimenticios que consumen, e paira iso debe porse á súa disposición información sobre os seus ingredientes, especialmente necesario en casos de alerxia ou de intolerancia alimenticia, a fin de evitar riscos paira a saúde.

A etiquetaxe alimentaria non ofreceu até agora una información rigorosa sobre os ingredientes que os alimentos conteñen nin liquidou un problema de saúde pública como o das alerxias e as intolerancias alimentarias, que afectan ao 8 % dos nenos e ao 3 % dos adultos europeos. O lexislador comunitario acometía, en 2003, e a modo de Proposta da Comisión, os retoques paira modificar a Directiva sobre etiquetaxe, aprobada en 2000, sobre a indicación dos ingredientes presentes nos produtos alimenticios.

A principios de xullo de 2003 o Parlamento Europeo, na súa lenta fase de aprobación, adoptou a Recomendación paira a súa segunda lectura. O obxectivo da Proposta non era outro que establecer a obrigatoriedade dunha etiquetaxe máis completa dos ingredientes que entran na composición dos produtos alimenticios, coa finalidade de garantir una mellor información dos consumidores e de abordar, ao mesmo tempo, o problema das alerxias e as intolerancias alimentarias. A normativa pretendía impor o principio da indicación da totalidade dos ingredientes, ao suprimir a excepción relativa á etiquetaxe dos compoñentes dos ingredientes compostos que representen menos do 25 % do produto acabado.

En principio, todos os ingredientes engadidos de forma intencionada teñen que incluírse na etiqueta, aínda que a nova normativa vai permitir un número reducido de excepcións paira determinados ingredientes compostos utilizados en pequenas cantidades, como pode ser o caso dos ingredientes incluídos nas mesturas de especias, que non terían que ser mencionados na etiqueta se supoñen menos do 2% do produto final.

A UE prepara una lista cos ingredientes causantes de alerxias que deberán incluírse obrigatoriamente nas etiquetas.

A norma establece una lista de ingredientes causantes da maioría dos casos e non admite excepción algunha en materia de etiquetaxe. Neste sentido, a norma conta cun procedemento de actualización da citada lista. A normativa supón obrigacións suplementarias de etiquetaxe paira o sector alimentario, dispón de medidas algo máis flexibles paira facilitar a etiquetaxe polo que respecta ao modo de indicación dos ingredientes utilizados en pequenas cantidades.

Responder os riscos reais

A Proposta impón o principio de que a etiquetaxe dos alimentos responde os riscos reais de reacción adversa dos ingredientes ou sustancias derivados de ingredientes causantes de alerxias ou intolerancias alimentarias. Atendendo ás conclusións realizadas polo Comité Científico da Alimentación Humana -polas que se recoñece abertamente que «entre os alérgenosalimentarios máis correntes atópanse o leite de vaca, as froitas, as leguminosas (en particular os cacahuetes e a soia), os ovos, os crustáceos, as noces, o peixe, as hortalizas (o apio e outros alimentos da familia das umbelíferas), o trigo e outros cereais», presentes nunha gran variedade de alimentos preparados- a normativa inclúe una lista de ingredientes susceptibles de producir alerxias ou intolerancias que teñen que ser mencionados sempre que estean presentes no produto final. Entre outros, vanse a incluír con toda probabilidade, os seguintes:

  • Cereais que conteñan gluten e produtos a base de cereais que conteñan gluten.
  • Crustáceos e produtos a base de crustáceos.
  • Ovos e produtos a base de ovos.
  • Peixe e produtos a base de peixe.
  • Cacahuetes e produtos a base de cacahuetes.
  • Soia e produtos a base de soia.
  • Leite e produtos lácteos (incluída a lactosa).
  • Froitos de casca e produtos derivados.
  • Grans de sésamo e produtos a base de grans de sésamo.

Os aditivos alimentarios, auxiliares tecnolóxicos e outras sustancias con efectos alérgenos van estar tamén sometidos ás normas de etiquetaxe paira dar a información adecuada aos consumidores que sofren de alerxias alimentarias.

A fin de seguir a evolución dos coñecementos científicos e os progresos relacionados cos medios tecnolóxicos paira eliminar a alergenicidad dos ingredientes e outras sustancias e paira protexer aos consumidores contra novos alérgenos alimenticios e evitar obrigacións de etiquetaxe innecesarias, establécese un procedemento de actualización paira poder revisar rapidamente a lista de ingredientes, cando sexa necesario, paira incluír ou suprimir determinados ingredientes ou substancias. A revisión estará baseada en criterios científicos determinados pola Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria.

A actualización representa un dos aspectos máis novos da nova normativa ante a aparición de novos alérgenos. Os diferentes estudos científicos sobre a materia informarán á Comisión mesmo acerca de que ingredientes ou sustancias, derivados de ingredientes alérgenos, perden a capacidade -en determinadas circunstancias- de provocar reaccións adversas. A información obtida será a base para que a Comisión aprobe una lista de ingredientes ou sustancias que non estean suxeitos á etiquetaxe obrigatoria, previa consulta á Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria, e ata que este organismo comunitario emita o seu ditame, a fin de adoptar una decisión definitiva respecto da súa situación, que deberá producirse no prazo máximo dos catro anos posteriores á entrada en vigor da Directiva.

SAÚDE PÚBLICA E PREVENCIÓN INFORMATIVA

Img infeccion2

As alerxias alimentarias preocupan seriamente ás autoridades sanitarias da UE. E a cuestión non é paira menos, se atendemos ao feito de que o número de persoas afectadas increméntase constantemente, e que os efectos nocivos poden supor desde enfermidades e perda da calidade de vida a reaccións mortais. Neste sentido, e en trámite de aprobación da Proposta, o Comité Económico e Social Europeo expuxo no seu Ditame que as alerxias alimentarias representan una seria ameaza paira a saúde pública.

Como sinalou este organismo, non existen medicamentos capaces de curar as alerxias alimentarias. Non só iso: os alérgenos que as provocan poden desencadear síntomas alérxicos mesmo a doses extremadamente pequenas que poden afectar o sistema respiratorio, o tracto intestinal, á pel ou ao sistema cardiovascular.

O perigo que as alerxias alimentarias poden representar paira as persoas afectadas unicamente pódese previr desde a abstención total dos alimentos que as producen. Paira iso, o consumidor debe estar debidamente informado da composición dos alimentos a través dunha etiquetaxe adecuada e fiable que, con todo, non debe ser o instrumento único de información, dado que como advirte a Proposta, non debe substituír ao papel que corresponde á profesión médica. A partir de agora, e una vez que a Directiva sobre etiquetaxe sexa modificada, os consumidores deberán compartir, xunto con produtores e outros operadores económicos, una parcela maior de responsabilidade no control do risco derivado de alérgenos alimentarios.

Bibliografía
REFERENCIA LEGAL
  • Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2000/13/CE, no que respecta á indicación dos ingredientes presentes nos produtos alimenticios.