Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fin do carné de manipulador

Os titulares das empresas do sector alimentario serán os responsables da formación dos seus empregados en materia de hixiene alimentaria
Por Maite Pelayo 1 de Setembro de 2010
Img cocinero
Imagen: Olga Pavlovsky

Acabáronse o test tipo “que facer se unha barra de pan cae ao chan” para obter o carné de manipulador: un documento acreditativo de coñecementos básicos sobre hixiene e sanidade alimentaria. Ata agora, era obrigatorio para o desempeño de labores en hostalaría e no sector alimentario, pero xa non será necesario. Considerado un puro trámite para algúns e a maneira de controlar unha formación en materia de seguridade alimentaria para outros, o carné de manipulador, persoal e intransferible, non se esixirá máis. A responsable é a directiva europea sobre o libre acceso ás actividades de servizos no mercado interior, a Directiva de Servizos ou Bolkestein. Esta afecta, entre outros aspectos, á formación do persoal nas empresas de servizos.

Esta directiva entrou en vigor a finais de 2006 como ferramenta para o establecemento dun auténtico espazo sen fronteiras na Europa comunitaria. Entón daba un prazo de tres anos aos Estados membros para aplicala. A principios de febreiro, aprobouse en España o Real Decreto 109/2010, unha adaptación da mencionada directiva, mediante o cal quedaba derrogada a normativa que ata agora establecía os principios relativos aos hábitos de hixiene adecuados por parte de todos os implicados no sector alimentario. O Real Decreto 2505/1983 xogou un papel fundamental no desenvolvemento de programas de formación e de educación en hixiene dos alimentos e confirmou a repercusión favorable da educación sanitaria na prevención de enfermidades de transmisión alimentaria. No entanto, a experiencia acumulada e o novo enfoque contemplado en directivas comunitarias puxeron de manifesto a necesidade de renovar e actualizar a normativa en materia de formación de manipuladores de alimentos.

O Real Decreto 2207/1995, xa derrogado, que establece as normas de hixiene relativas aos produtos alimenticios e que incorporou ao ordenamento xurídico español a Directiva 93/43/CEE, inclúe unha nova concepción en materia de formación de manipuladores, consistente en que as empresas do sector alimentario asuman a responsabilidade de desenvolver programas de formación en cuestións de hixiene dos alimentos. Pola contra, o Real Decreto 2505/1983 facía recaer, sobre todo na Administración a través das autoridades competentes, o labor de formar e expedir os carnés de manipuladores de alimentos.

O Real Decreto 202/2000, que queda agora derrogado, determinaba a obrigación dos empresarios do sector de formar aos manipuladores de alimentos en cuestións de hixiene alimentaria mediante a obtención dun carné acreditativo e, á súa vez, reservaba ás autoridades competentes a potestade de formar en materia de hixiene alimentaria a determinados grupos de manipuladores. Ademais, este Real Decreto reafirmábase na pouca ou escasa utilidade dos exames médicos previos como medio para previr enfermidades de transmisión alimentaria.

A MANIPULACIÓN COMO PROFESIÓN

O manipulador de alimentos, pola súa actividade laboral, ten contacto directo cos alimentos durante a súa preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamento, transporte, distribución, venda, subministración e servizo. Como axente activo na cadea alimentaria, este profesional ten un papel determinante en relación coa seguridade e salubridade dos alimentos. A súa correcta formación e o seu coñecemento en materia de hixiene, así como o seu compromiso e implicación en sistemas como a Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC), resultan de vital importancia no logro dos obxectivos.