Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Folla de ruta para produtos pesqueiros

A capacidade de identificar a especie mariña e a súa orixe xeográfica constitúe unha das condicións que debe cumprir a rastrexabilidade pesqueira
Por Natàlia Gimferrer Morató 17 de Novembro de 2008
Img banco peces
Imagen: mirko delcaldo

Un dos grandes retos da industria alimentaria é poder identificar con rigor todos os procesos que estiveron implicados na produción dun alimento. As cada vez maiores esixencias dos consumidores, xunto coa vontade de aumentar a seguridade dos produtos, obriga a crear ferramentas capaces de reconstruír o camiño que seguen dentro da cadea alimentaria. Un dos sectores nos que se dan algúns pasos para conseguilo é o pesqueiro, que conta cunha nova guía que dá pistas ao sector de como avaliar, de forma científica, a fiabilidade da información que se ofrece ás industrias alimentarias dos produtos do mar.

Poder garantir a autenticidade dos produtos do mar, así como a súa seguridade durante todas as etapas de procesado, é o obxectivo principal das industrias especializadas e das autoridades responsables comunitarias e de cada un dos países membros da UE. De acordo con isto, o Centro Tecnolóxico de Investigación Mariña e Alimentaria (AZTI-Tecnalia), responsable de realizar estudos periódicos de control da seguridade alimentaria, acaba de publicar a “Guía Práctica para a Validación da Rastrexabilidade en Produtos Pesqueiros”. Enmarcado dentro do proxecto europeo SEAFOODplus, o obxectivo é definir un modelo de validación que permita obter a rastrexabilidade do mar.

Seguridade, calidade e autenticidade son tres conceptos crave da rastrexabilidade pesqueira

Produción, procesado e distribución. Estas son algunhas das fases que deben quedar validadas. E é que, de acordo co Regulamento (CE) N º 178/2002, que recolle as normas xerais e requisitos da lexislación dos produtos alimentarios, a rastrexabilidade é a capacidade de rastrexar e seguir un alimento de procedencia humana ou animal durante a produción de alimentos animais ou de sustancias destinadas a ser incorporadas nun alimento ao longo de todas as etapas de produción, transformación e distribución.

Así, o traballo achega información, selecciona e expón as mellores técnicas analíticas que permiten establecer a veracidade da eficacia das medidas postas en práctica e poder así garantir a seguridade alimentaria, a calidade e a autenticidade dos produtos na súa comercialización.

Tres obxectivos

Un dos aspectos de maior interese está relacionado coa validación de datos de rastrexabilidade. Para cumprilo, o proxecto fixouse tres obxectivos específicos.En primeiro lugar, a proba de autenticidade e os métodos de avaliación da calidade como ferramentas de validación. En segundo lugar, definir o uso de materiais de referencia contrastada para a validación e, finalmente, avaliar cientificamente o cumprimento da conformidade dos datos de rastrexabilidade e dos sistemas establecidos.

A guía supón un documento de referencia para todas as persoas involucradas tanto na cadea de produción e comercialización como nos organismos de control. Ademais de que axudan a establecer unha avaliación rápida contra a fraude, e a favor da seguridade, os métodos de validación poden determinar se a información foi adecuada e fiable.

Aplicación do método

Un dos puntos crave nos que se centrou o traballo foi o desenvolvemento e a aplicación de metodoloxías de análise molecular baseadas no especies mariñas, unha técnica menos limitada que as utilizadas ata agora, que se baseaban na análise de proteínas. Este método fai posible determinar a especie mariña da que se trata e, nalgúns casos, a súa orixe xeográfica. Tamén permite cuantificar os ingredientes usados para as mesturas de alimentos. Grazas a todos estes avances, pode garantirse a calidade dos produtos de procedencia mariña.

O uso destas novas metodoloxías conta con estándares plasmídicos, que facilitan a comparación das características e a composición de diferentes especies. O resultado concrétase en material para a autentificación do ADN, para a que se conta cunha base de datos que inclúe máis de 700 secuencias de ADN procedentes de 53 especies mariñas, incluídas as máis consumidas como son o atún, a pescada ou o bacallau.

VALIDACIÓN DOS MÉTODOS

ImgImagen: ThomasOs responsables da guía seleccionaron a mellor validación dos métodos para poder establecer unha rápida avaliación en canto a seguridade alimentaria. Estes métodos permiten determinar se a información foi validada a través da cadea alimentaria e, ademais, saber se a rastrexabilidade da información é fiable.

O obxectivo da guía é facilitar a todos os profesionais que participan na cadea de procesado de alimentos mariños a identificación dos indicadores que lle informarán se o seu sistema de rastrexabilidade cumpre coas normas establecidas e serve para o seu propósito con eficacia. Isto significa que o sistema non só é eficiente e libre de erros, senón que tamén será fiable.

Para levar a cabo todos estes propósitos, a guía explica como establecer estes indicadores dentro de cada elo da cadea e avaliar cientificamente o cumprimento da conformidade dos sistemas establecidos. Con este propósito, a guía inclúe unha breve análise das técnicas analíticas máis importantes para avaliar a eficacia nos seguintes puntos:

  • Garantir a seguridade do produto.
  • Proporcionar a calidade esperada polos consumidores.
  • Previr a fraude na cadea de procesado de alimentos mariños.
  • Garantir a correcta xestión de datos e de información.

O propósito é constituír unha “folla de ruta” para as persoas que participan en calquera dos elos da cadea produtora de alimentos procedentes do mar.A análise non pretende ser exhaustivo, senón unha ferramenta global coa información necesaria para calquera persoa interesada na metodoloxía de validación como un punto de inicio para levar a cabo os seus propios procedementos.