Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Información e promoción alimentaria

Calidade, seguridade e tipos de produción dos alimentos é algunha da información que se ve reforzada por novas medidas normativas
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 14 de Xaneiro de 2008
Img eti listado
Imagen: Matt Musselman

Os países europeos están habilitados legalmente a levar a cabo acciones de información e promoción de determinados produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países. E estano de forma especial en todo aquilo que fai referencia á calidade e aos aspectos nutricionais, así como á seguridade dos alimentos e aos modos de produción.

Información coherente

O pasado 12 de xaneiro de 2008 entrou en vigor o Regulamento comunitario sobre accións de información e de promoción dos produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países. A norma comunitaria outorga á Comunidade, tanto paira o mercado interior como paira terceiros países, a posibilidade de levar a cabo acciones conxuntas de información e de promoción dun determinado número de produtos agrícolas. A habilitación legal non é una novidade en si, aínda que si a fórmula conxunta, pois senllos regulamentos comunitarios, aprobados en 1999 e 2000, outorgaban xa tal potestade á Comunidade, ao parecer con «resultados moi alentadores».

O novo marco xurídico considera conveniente desenvolver una política global e coherente de información e promoción dos produtos agrícolas e o seu modo de produción, así como dos produtos alimenticios a base de produtos agrícolas, sen por iso incitar ao consumo dun produto por razón da súa orixe concreta. Dita política ten a intención de completar e reforzar as accións emprendidas polos Estados membros, promovendo ante o consumidor a imaxe destes produtos, especialmente no que se refire a calidade, aspectos nutricionais, a seguridade dos alimentos e os modos de produción.

Antecedentes

Un marco xurídico único debe ser capaz de establecer normas claras paira a promoción dos produtos agrícolas

A mediados de decembro de 2007, o Parlamento Europeo (segundo información emitida por este organismo) votou un informe no que instaba á Comisión Europea e aos Estados membros a reforzar as accións paira promocionar os produtos agrícolas europeos no mercado interior e en terceiros países. O informe sobre a promoción de produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países, elaborado pola comisión de Agricultura da Eurocámara, pon de manifesto que a simplificación do réxime comunitario sobre este tipo de accións constitúe un paso fundamental cara a unha política agrícola europea simple e manexable.

A medida en cuestión é coherente coas realizadas anteriormente pola Comunidade sobre iniciativa conceptual e lexislativa da Comisión. Una das propostas do Plan de acción paira a simplificación da Política Agrícola Común da DG Agricultura e Desenvolvemento Rural responde sobre todo á necesidade de simplificar o marco de promoción dos produtos agrícolas e avoga pola elaboración dun marco xurídico único capaz de establecer normas claras paira a aplicación dos programas.

No informe xa se apunta un posible acordo sobre reducións dos dereitos aduaneiros de entre un 48% e un 73% paira a maioría dos produtos agrícolas comunitarios. Una situación que pode ser aproveitada pola UE paira ampliar o ámbito das medidas de promoción e aumentar o orzamento destinado ás campañas de promoción e de información.

Tipoloxía de accións

Tipoloxía de acciónsAs accións de información e de promoción dos produtos agrícolas e o seu modo de produción, así como dos produtos alimenticios a base de produtos agrícolas, levadas a cabo no mercado interior ou en terceiros países poderán financiarse con cargo ao orzamento comunitario, total ou parcialmente, nas condicións previstas reglamentariamente.

A norma impón certas limitacións: non deberán estar orientadas en función de marcas comerciais, nin incitar ao consumo dun produto por razón da súa orixe concreta. Con todo, si que permite indicar a orixe do produto obxecto das accións cando se trate dunha denominación acuñada en virtude da normativa comunitaria.

Principais medidas

As accións de información e de promoción que son obxecto do novo Regulamento son as seguintes:

  • Accións de relacións públicas, promoción e publicidade que se destinen, en particular, a destacar as características intrínsecas e as vantaxes dos produtos comunitarios no referente á calidade, a seguridade dos alimentos, os métodos de produción específicos, os aspectos nutricionais e sanitarios, a etiquetaxe, o benestar dos animais e o respecto ao medio ambiente.
  • Campañas de información, en particular sobre os réximes comunitarios aplicables ás denominacións de orixe (DOP), as indicacións xeográficas protexidas (IGP), as especialidades tradicionais (ETG) e a produción ecolóxica, así como outros réximes comunitarios relativos ás normas de calidade e á etiquetaxe dos produtos agrícolas e alimenticios, e os símbolos gráficos establecidos na lexislación comunitaria aplicable.
  • Accións de información sobre o réxime comunitario dos viños de calidade producidos en rexións determinadas (vcprd), dos viños con indicación xeográfica e das bebidas espirituosas con indicación xeográfica ou indicación tradicional reservada.
  • Estudos de avaliación dos resultados obtidos coas accións de información e de promoción.

Máis accións

No mercado interior, as accións tamén poderán consistir na participación en salóns, feiras e exposicións de importancia nacional ou europea, mediante postos destinados a valorizar a imaxe dos produtos comunitarios. En terceiros países, as accións en cuestión tamén poderán adoptar a forma de accións de información sobre o réxime comunitario aplicable aos viños de mesa; participación en salóns, feiras e exposicións de importancia internacional, especialmente mediante postos destinados a valorizar a imaxe dos produtos comunitarios; estudos de novos mercados, necesarios paira a procura de novas saídas comerciais; e misións comerciais de alto nivel.

Paira realizar as accións de información e de promoción, a organización ou as organizacións profesionais ou interprofesionais representativas do sector ou dos sectores correspondentes nun ou varios Estados membros ou a escala comunitaria elaborarán propostas de programas de información e de promoción dunha duración máxima de tres anos.

No caso de que se aproben accións de promoción en terceiros países no sector do aceite de oliva e das olivas de mesa, a Comunidade poderá levalas a cabo por medio do Consello Oleícola Internacional.

A Comisión ten opción a decidir levar a cabo una ou varias accións das contempladas no regulamento comunitario, atendendo a determinados criterios e á tipoloxía de accións a desenvolver.