Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Intoxicacións alimentarias e lexislación europea

O enfoque preventivo da lexislación comunitaria destaca os criterios microbiológicos como claves para previr intoxicacións
Por mchavarrias 13 de Agosto de 2013
Img campylobacter
Imagen: Wikimedia

O verán é unha época propicia para as intoxicacións alimentarias. Por iso, é interesante coñecer como as controlan as autoridades competentes cando aplican a lexislación alimentaria da UE. O enfoque preventivo da lexislación comunitaria en materia de seguridade alimentaria fai que o regulamento sobre criterios microbiológicos sexa unha das claves de actuación. As intoxicacións alimentarias prodúcense por distintas causas. O artigo céntrase en como se regulan os microorganismos que poden xerar un problema na saúde dos consumidores.

Os riscos microbiológicos dos produtos alimenticios constitúen unha das principais fontes de enfermidades de orixe alimentaria para as persoas. Os criterios microbiológicos actuais réxense polo Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comisión, de 15 de novembro de 2005, sobre os criterios microbiológicos aplicables aos produtos alimenticios. O regulamento contribúe a un dos obxectivos fundamentais da lexislación alimentaria: asegurar un nivel elevado de protección da saúde pública (Regulamento (CE) nº 178/2002). Para contribuír á protección da saúde pública e evitar as diferenzas de interpretación, é necesario establecer criterios de seguridade harmonizados sobre a aceptabilidade dos alimentos, en particular no que se refire a a presenza de certos microorganismos patógenos.

Os criterios microbiológicos serven tamén de orientación sobre a aceptabilidade dos produtos alimenticios e os seus procesos de fabricación, manipulación e distribución. A utilización de criterios microbiológicos debería formar parte integrante da aplicación de procedementos baseados nos principios de análises de perigos e puntos de control crítico (APPCC) e doutras medidas de control da hixiene.

Enfoque preventivo

A seguridade dos produtos alimenticios garántese sobre todo mediante un enfoque preventivo, como a adopción de boas prácticas de hixiene e a aplicación de procedementos baseados nos principios APPCC. Os criterios microbiológicos poden usarse na validación e verificación dos procedementos APPCC e outras medidas de control da hixiene.

As empresas alimentarias deben efectuar probas para comparar cos valores establecidos para os criterios, mediante a toma de mostras ou análises

En consecuencia, é conveniente fixar criterios microbiológicos que definan a aceptabilidade dos procesos, así como criterios microbiológicos para a seguridade dos alimentos que establezan un límite por encima do cal un produto alimenticio deba considerarse contaminado de forma inaceptable cos microorganismos para os que se fixaron os criterios. As empresas alimentarias deben cumprir os criterios microbiológicos. Iso implica efectuar probas para comparar cos valores establecidos para os criterios, mediante a toma de mostras, a realización de análise e a aplicación de accións correctoras.

Salmonella, Listeria monocytogenes ou E. coli son os principais microorganismos que a lexislación alimentaria contempla no Regulamento 2073/2005 e que debe controlarse para evitar as intoxicacións alimentarias.

Como se abordan os criterios microbiológicos

Desde as autoridades competentes exponse un enfoque global e coordinado con respecto á hixiene alimentaria, combinado coa fixación de criterios microbiológicos, aplicables ben aos procesos para a produción de alimentos ou ben aos produtos finais. A revisión permanente dos criterios microbiológicos é unha garantía de seguridade para os consumidores.

Estes criterios revísanse, modifican ou complementan as veces que sexa necesario. O obxectivo é ter en conta a evolución no ámbito da seguridade alimentaria e a microbiología dos alimentos, o que inclúe os progresos científicos, tecnolóxicos e metodolóxicos, os cambios nos niveis de prevalencia e de contaminación, os cambios na poboación de consumidores vulnerables, así como os posibles resultados de avaliacións do risco.