Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Seguridad alimentaria > Normativa legal

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Lei para reciclar a auga

A reutilización das augas depuradas, que pode estar relacionada coa produción primaria alimentaria, conta cun réxime xurídico propio e rigoroso

O control de quen aproveita as augas depuradas queda en mans das autoridades sanitarias, que deben asegurar que non se producen riscos en saúde humana. O pasado 9 de decembro entrou en vigor a norma que establece o réxime xurídico da reutilización das augas depuradas. Coa súa aprobación, o Goberno español cumpre coa obrigación de establecer as condicións básicas sobre calidade esixible en augas depuradas segundo os usos previstos.

A norma cumpre co obxectivo xeral previsto na Lei Xeral de Sanidade sobre a necesaria participación das administracións competentes neste ámbito mediante a vixilancia sanitaria, a promoción e a mellora dos sistemas que permiten alcanzar parámetros de calidade de augas compatibles coa saúde da poboación. Doutra banda, establece a participación das autoridades sanitarias na elaboración e execución da lexislación sobre augas, cuxa intervención circunscribe os aspectos da reutilización de augas non contemplados nas especificacións técnicas e que poderían supor un risco para a saúde.

O novo réxime xurídico determina os requisitos para levar a cabo a utilización de augas rexeneradas, os procedementos para obter a concesión esixida na lei, ou a autorización, no seu caso, así como disposicións relativas aos usos admitidos e esixencias de calidade de cada caso. A auga ten, co fin de permitir un uso máis racional, un marco legal propio e novo para apuntarse ao que se denominou ‘reciclaxe da auga’. A agricultura e a acuicultura serán uns dos ámbitos que máis poderán beneficiarse deste novo método, a condición de que cumpran os criterios de calidade e eviten a presenza de patógenos ou outros contaminantes prexudiciais para a saúde humana, animal ou o medio ambiente.

Réxime xurídico da reutilización

A reutilización das augas procedentes dun aproveitamento require concesión administrativa. No caso de que a solicite o titular dunha autorización de vertedura de augas residuais só se requirirá unha autorización administrativa. A norma establece preferencia nas solicitudes presentadas polos titulares dunha autorización de vertedura fronte aos primeiros usuarios das augas ou fronte a terceiros.

A potestade de supervisión e control queda en mans das autoridades ambientais e sanitarias

Os usos admitidos serán os que se establecen no Anexo da norma. Nos supostos de reutilización da auga para usos non contemplados no mesmo, o organismo de conca esixirá as condicións de calidade que se adapten ao uso máis semellante dos descritos no mencionado anexo. Será necesario, en todo caso, motivar a reutilización da auga para un uso non descrito no mesmo.

En todos os supostos de reutilización de augas, o organismo de conca solicitará das autoridades sanitarias un informe previo que terá carácter vinculante. Os solicitantes han de cumprir, atendendo ao uso que se queiran destinar as augas, uns criterios obrigatorios de calidade no punto de entrega que son fixados pola norma de referencia. E se unha auga rexenerada está destinada a varios usos serán de aplicación os valores máis esixentes dos usos previstos.

Os organismos de conca, nas resolucións polas que outorguen as concesións ou autorizacións de reutilización, poderán fixar valores para outros parámetros ou contaminantes que poidan estar presentes na auga rexenerada ou o prevexa a normativa sectorial de aplicación ao uso previsto para a reutilización. Mesmo, poderán fixar niveis de calidade máis estritos de forma motivada. A concesión de reutilización poderá ser modificada como consecuencia das variacións ou modificacións que se aproben respecto da concesión outorgada para o uso privativo da auga ao primeiro usuario da mesma.

E un principio de responsabilidade: o titular da concesión ou autorización de reutilización de augas é responsable da calidade da auga rexenerada e do seu control desde o momento en que as augas depuradas entran no sistema de reutilización ata o punto de entrega das augas rexeneradas. Así mesmo, o usuario da auga rexenerada é responsable de evitar a deterioración da súa calidade desde o punto de entrega da auga rexenerada ata os lugares de uso.

Usos permitidos e prohibidos
A norma permite a reutilización de augas para usos como:

 • Rega de cultivos con sistema de aplicación da auga que permita o contacto directo da auga rexenerada coas partes comestibles para alimentación humana en fresco.
 • Rega de produtos para consumo humano con sistema de aplicación de auga que non evita o contacto directo da auga rexenerada coas partes comestibles, pero o consumo non é en fresco senón cun tratamento industrial posterior.
 • Rega de pastos para consumo de animais produtores de leite ou carne.
 • Acuicultura
 • Rega localizada de cultivos leñosos que impida o contacto da auga rexenerada cos froitos consumidos na alimentación humana.
 • Rega de cultivos de flores ornamentais, viveiros, invernadoiros sen contacto directo da auga rexenerada coas producións.
 • Rega de cultivos industriais non alimentarios, viveiros, forraxes ensilados, cereais e sementes oleaginosas

A norma prohibe o uso de auga reutilizable:

 • Para o consumo humano, salvo situacións de declaración de catástrofe nas que a autoridade sanitaria especificará os niveis de calidade esixidos a ditas augas e os usos.
 • Para os usos propios da industria alimentaria, salvo o disposto no Anexo para o uso de augas de proceso e limpeza na industria alimentaria.
 • Para uso en instalacións hospitalarias e outros usos similares.
 • Para o cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.
 • Para o uso recreativo como auga de baño.
 • Para calquera outro uso que a autoridade sanitaria ou ambiental considere un risco para a saúde das persoas ou un prexuízo para o medio ambiente, calquera que sexa o momento no que se aprecie devandito risco ou prexuízo.

UNHA AUGA CON FUTURO

ImgImagen: Marcel Herber
A Axencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense é pioneira na cuestión da ‘reciclaxe de augas’. Este organismo regula moitos aspectos do tratamento das augas residuais e a calidade das augas potables. En 2004 desenvolveu un documento técnico sobre as Directrices para a Reutilización da auga, que asegurou un marco para garantir a seguridade dos numerosos proxectos de reciclaxe que se desenvolveron no país. A maioría dos seus estados estableceron criterios ou directrices para a utilización proveitosa da reciclado da auga.

Aínda que o uso máis común da auga depurada é para usos non potables, mediante rega na agricultura, parques e xardíns públicos, campos de golf, refrixeración de centrais eléctricas, procesos industriais, actividades de construción ou lagos artificiais, entre outros, existen outros proxectos en marcha. Un deles refírese ao uso de auga reciclada que indirectamente será para uso potable ou auga de consumo humano. Estes proxectos inclúen recárgaa de augas subterráneas e acuíferos a fin de aumentar a reserva de auga con auga ‘reciclada’. En recárgaa das augas subterráneas, este tipo de auga pode ser inxectada nos acuíferos para aumentar o abastecemento de auga de consumo humano ou para evitar, nas zonas costeiras, o avance de auga salgada, como o proxecto do Condado de Orange en 1976.

A utilización de auga depurada para o uso directo para consumo humano aínda está algo lonxe, e non é unha práctica xeralmente aceptada pola poboación, a pesar de que a súa reutilización foi utilizada con seguridade en Namibia. Segundo o documento da EPA, a futuro da auga tende cada vez máis a dar respostas eficaces ás necesidades ambientais e á crecente demanda de abastecemento de auga. A reutilización indirecta da auga depurada para o consumo humano parece ser que cada vez estará máis estendida. Os límites estarán máis nas cuestións económicas e na preocupación dos cidadáns sobre a salubridade da auga que consomen.

Bibliografía

NORMATIVA

 • Real Decreto 1620/2007, de 7 de decembro, polo que se establece o réxime xurídico da reutilización das augas depuradas. BOE número 294/2007, de 8 de decembro de 2007.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións