Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Lexislación alimentaria durante o primeiro semestre de 2014

Aditivos, novos alimentos e unha longa lista de conceptos configuraron o marco normativo alimentario no primeiros seis meses de 2014
Por mchavarrias 7 de Outubro de 2014
Img normas 2014 hd

Aditivos alimentarios, novos alimentos, modificacións e cambios no Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos (RGSEAA), límites máximos de residuos de praguicidas en alimentos (OMR), materiais en contacto con alimentos e unha longa lista de conceptos han ido configurando o marco normativo alimentario durante o primeiro semestre de 2014. O artigo detalla en que se basearon as principais modificacións e como se concretaron desde o punto de vista da lexislación.

Cambios no RGSEAA, os límites máximos de residuos e brotes de soia

O Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos (RGSEAA) modificouse para lograr maior simplicidade e reducir a carga administrativa, sobre todo no que fai referencia aos produtos dietéticos e as augas envasadas. Neste sentido, o Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, cambia o Real Decreto 191/2011, de 18 de febreiro, sobre rexistro xeral sanitario de empresas alimentarias e alimentos, e outro catro regulamentos sobre esta materia.

Ademais, durante a primeira parte do ano, a regulación para determinar os límites máximos de residuos avanzaron a través da política de avaliación continua. Aquí hai que destacar a modificación do anexo I sobre a nomenclatura dos produtos que foron obxecto de control, xa que este é un tema de especial sensibilidade para que en cada caso podamos situar os alimentos e os LMR que para eles se fixan en cada un dos praguicidas. O Regulamento (UE) Nº 752/2014 da Comisión, de 24 de xuño de 2014, substitúe o anexo I do Regulamento (CE) n. 396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello.

O Real Decreto 379/2014, de 30 de maio, regula as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de autorización de establecementos, hixiene e rastrexabilidade, no sector dos brotes e das sementes destinadas á produción de brotes. Como se pode ver na lexislación alimentaria da UE, vanse atando cabos desde a crise de maio de 2011, na que se atribuía aos pepinos españois, cando en realidade se comprobou que estaba en relación directa con este tipo de brotes e, por tanto, modificouse a lexislación para controlar mellor estes produtos e evitar posibles rebrotes.

As novidades en aditivos alimentarios

Durante o ano 2014 producíronse diversas revisións dos aditivos alimentarios

Os aditivos alimentarios están en constante revisión e actualización. Durante o ano 2014 producíronse diversas revisións.

Destaca o cambio do anexo II sobre os produtos cárnicos pola importancia do impacto nun dos sectores máis potentes, como o dos produtos cárnicos. O Regulamento (UE) nº 601/2014 da Comisión, de 4 de xuño de 2014, modifica o anexo II do Regulamento (CE) non 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás categorías de carnes e á utilización de aditivos alimentarios en preparados de carne.

Tamén na liña de aditivos alimentarios considérase interesante a incorporación dun novo edulcorante, o advantame, en virtude do Regulamento (UE) nº 497/2014 da Comisión, de 14 de maio de 2014, polo que se varían o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello e o anexo do Regulamento (UE) nº 231/2012 da Comisión, polo que se refire ao uso de advantame como edulcorante (aplicable a partir do 4 de xuño de 2014).

Os contaminantes en alimentos

Outro tema que sempre está de actualidade son os contaminantes en alimentos. Por este motivo sinálase o Regulamento 488/2014 da Comisión, de 12 de maio de 2014, que modifica o Regulamento 1881/2006 sobre o contido máximo de cadmio nos produtos alimenticios.

Nesta mesma liña de contaminantes é destacable a aprobación da Recomendación 2014/118/UE, de 3 de marzo de 2014, sobre a vixilancia dos residuos de materiais ignífugos bromados nos alimentos, que aborda algúns dos denominados riscos emerxentes que, en breve prazo, poden dar lugar a unha nova lexislación sobre contaminantes obxecto de control e limitación nos alimentos.

O Regulamento (UE) 212/2014 da Comisión de 6 de marzo de 2014 varía o Regulamento (CE) 1881/2006 no que concierne aos contidos máximos do contaminante citrinina en complementos alimenticios baseados en arroz fermentado con fermento vermello Monascus purpureus.

Novos alimentos

No apartado de novos alimentos débense destacar dúas decisións polas que se autorizan novos produtos, como é o caso do ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina como novo ingrediente alimentario, e aceite de sementes de cilantro como novo ingrediente alimentario, aínda que haberá que estar especialmente atentos á publicación do novo regulamento que derrogará ao Regulamento (CE) nº 258/97. A Decisión de Execución da Comisión 2014/154/UE, de 19 de marzo de 2014, autoriza a comercialización do ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina como novo ingrediente alimentario, con arranxo ao Regulamento (CE) nº 258/97 do Parlamento Europeo e do Consello e a Decisión de Execución da Comisión 2014/155/UE, de 19 de marzo de 2014, pola que se autoriza a comercialización de aceite de sementes de cilantro como novo ingrediente alimentario con arranxo ao Regulamento (CE) nº 258/97 do Parlamento Europeo e do Consello.

Un apartado para os lactantes

Por último, un subsector en especial sensible polo grupo de poboación ao que van dirixidos os seus produtos é o dos preparados para lactantes e preparados de continuación. Neste caso é relevante a última modificación da normativa de 2008 a través do Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, polo que se cambia o Real Decreto 867/2008, de 23 de maio. Con esta variación apróbase a regulamentación técnico-sanitaria específica dos preparados para lactantes e dos preparados de continuación.