Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Últimas novidades lexislativas sobre aditivos alimentarios

A UE segue unha política de revisión e avaliación continua no campo dos aditivos alimentarios e xorden novas condicións lexislativas
Por mchavarrias 2 de Decembro de 2014
Img aditivo legislacion hd

A lexislación alimentaria sobre aditivos é unha das áreas máis efervescentes no mundo alimentario. A Unión Europea segue unha política de revisión e avaliación continua neste campo, de forma especial no ámbito lexislativo. Estes cambios son unha boa mostra da vitalidade e efervescencia da área dos aditivos alimentarios na lexislación alimentaria europea. Por este motivo, no seguinte artigo analízanse algunhas das últimas modificacións que afectan o Regulamento 1333/2008.

Os aditivos alimentarios e a súa lexislación están en constante evolución, tanto por aqueles novos aditivos que poden aprobarse, como polos novos usos dos existentes, así como as modificacións nas condicións de uso. É un tema ao que lle facemos un seguimento permanente e do que reflexionamos noutros artigos.

Principais cambios

Os puntos máis relevantes dos cambios operados na lista positiva nas últimas semanas son:

SulfitosCorrección de erros do Regulamento (UE) nº 1129/2011 da Comisión, de 11 de novembro de 2011, polo que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) n 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello para establecer unha lista de aditivos alimentarios da Unión. Corrixiuse un aspecto en relación cos sulfitos, posto que no anexo que modifica a parte E do anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008, en nótaa número 3:

  • onde di: «non se ten en conta un contido en SO2 inferior a 10 mg/kg ou a 10 mg/l.»
  • debe dicir: «non se ten en conta un contido en SO2 inferior ou igual a 10 mg/kg ou a 10 mg/l.».

Aditivos en cervexaCorrección de erros de especial relevancia para as bebidas alcohólicas, en concreto para a cervexa, dado que na categoría 14.2.1, «Cervexa e bebidas a base de malta», na columna «Restricións ou excepcións», fronte aos aditivos E 950, E 951, E 954, E 955, E 959, E 961 e E 962:

  • onde di: «só cervexa sen alcol ou con grao alcohólico inferior a 1,2 % vol.»
  • debe dicir: «só cervexa sen alcol ou con grao alcohólico inferior ou igual a 1,2 % vol.»

Difosfatos (E-450) e gasificantesRegulamento (UE) nº 1084/2014 da Comisión, de 15 de outubro de 2014, que modifica o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta á utilización de difosfatos (E 450) como gasificantes e correctores da acidez en masas preparadas a base de fermento. Actualízase a lista positiva en relación coa solicitude presentada o 7 de xullo de 2013 para a autorización de uso de difosfatos (E 450) como gasificantes e correctores da acidez en masas preparadas a base de fermento.

Neste tipo de produtos, que se utilizan como base na preparación de pizzas, quiches, tortas e produtos similares, é necesario un sistema gasificante a base de bicarbonato de sodio (E 500), difosfatos (E 450) e fermento. O lexislador ten en consideración estes aspectos, entre outros, dado que a autorización da utilización de difosfatos en masas preparadas a base de fermento non dará lugar a un incremento da inxesta de fosfatos.

Procédese coa autorización de uso de difosfatos como gasificantes e correctores da acidez en masas preparadas a base de fermento que se utilizan como base para pizzas, quiches, tortas e produtos similares. Neste caso, como o procedemento de autorización non ten repercusións na saúde humana, tramitouse directamente e modifícase o anexo II.

EdulcorantesRegulamento (UE) nº 1092/2014 da Comisión, de 16 de outubro de 2014, polo que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao uso de edulcorantes en determinados produtos para untar a base de froitas ou hortalizas.

Os produtos para untar a base de froitas ou hortalizas viron ampliado o espectro de edulcorantes que poden empregar nun tempo marca, xa que se o 24 de abril de 2014 presentouse a solicitude, vemos que o 17 de outubro publícase no DOUE a aprobación para ampliar o uso de aspartamo (E 951), neotamo (E 961) e sal de aspartamo e acesulfamo (E 962) en confeituras, xeleas e marmeladas de valor enerxético reducido, así como noutros produtos para untar similares a base de froitas, como os produtos para untar a base de froitos secos, de valor enerxético reducido ou sen azucre engadido.

A ampliación da lista positiva, como noutros casos sen repercusións sobre a saúde, foi relativamente áxil (menos de seis meses), posto que se xestionou como unha actualización que non ten repercusión na saúde humana e, por tanto, non é necesario o ditame da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) e pódese proceder de inmediato coa modificación do anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008.

ColorantesRegulamento (UE) nº 1093/2014 da Comisión, de 16 de outubro de 2014, polo que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao uso de determinados colorantes en queixo curado aromatizado.

O cambio operado en relación con algúns colorantes no queixo, que inicialmente non se contemplaron, propíciase para produtos como o queixo curado aromatizado, o queixo con pesto verde ou vermello, o queixo con wasabi ou o queixo veteado verde con herbas.

O 2 de abril de 2013 presentouse unha solicitude de corrección da lista á UE para seguir utilizando complexos cúpricos de clorofilas e clorofilinas (E 141) e extracto de pemento, capsantina, capsorrubina (E 160c), e de autorización do uso de cochinilla, acedo carmínico, carmines (E 120) e annato, bixina, norbixina (E 160b) en determinados queixos curados aromatizados.

Ante a solicitude, valorouse de forma positiva o escaso volume destes produtos no mercado e que non contribuirán a un incremento da inxesta diaria para os consumidores da UE en canto aos colorantes en cuestión. Por tanto, valorando estes aspectos e a non repercusión para saúde humana no uso destes colorantes, modificouse a lista positiva para ampliar o uso de cochinilla, acedo carmínico, carmines (E 120) no queixo con pesto vermello e de annato, bixina, norbixina (E 160b) no queixo con pesto vermello ou verde.

Prosegue o Regulamento 1333/2008 no seu proceso de evolución constante para adaptarse ás necesidades da industria alimentaria en materia de aditivos, sen deixar por iso de velar pola seguridade no uso dos mesmos.