Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Miguel Huerta, secretario da Asociación Nacional de Industrias da Carne de España (ANICE)

As carnes e produtos derivados que consumimos son seguros
Por Marta Chavarrías 23 de Maio de 2013
Img miguel huerta
Imagen: CONSUMER EROSKI

A carne e os produtos derivados constitúen unha parte importante da dieta dos españois. A súa seguridade está garantida mediante estritas normativas e regulamentos. A industria cárnica española é unha das máis reguladas e controladas; de feito, nunca antes tívose tanta seguridade e control dos alimentos que se consomen. Así o explica nesta entrevista Miguel Huerta, secretario da Asociación Nacional de Industrias da Carne de España (ANICE) e cosecretario da Confederación de Organizacións empresariais do Sector Cárnico de España (CONFECARNE).

É segura a carne que se consome en España?

Por suposto que si. As carnes e os produtos elaborados a partir delas contan coa seguridade alimentaria como un vector básico e esencial en toda cadea de produción, industrialización e comercialización. Quizais non se coñece, a nivel da opinión pública, que a industria cárnica é un dos sectores máis estritamente regulados e controlados pola lexislación comunitaria e española, que establece que mesmo haxa funcionarios do corpo veterinario presentes de forma continuada en determinadas instalacións para inspeccionar o proceso de produción.

Que mecanismos de seguridade empréganse?

A ferramenta principal é a normativa comunitaria recollida no chamado “Paquete de hixiene“, unha exhaustiva armazón de catro Regulamentos e dúas Directivas, que está vixente desde 2006 e supón un marco normativo para a produción de alimentos e a seguridade alimentaria na Unión Europea. Regula todo o relacionado coa hixiene dos produtos alimenticios, as normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal, as normas específicas para a organización de controis oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao consumo humano, as normas zoosanitarias aplicables á produción, transformación, distribución e introdución dos produtos de orixe animal destinados ao consumo humano, os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais.

Que outros mecanismos se aplican, ademais dos lexislativos?

“A industria cárnica española dispón de sistemas de control, rastrexabilidade, seguridade alimentaria e calidade recoñecidos internacionalmente”
Ademais da normativa de control oficial, as empresas dispoñen dos diferentes protocolos de autocontrol , baseados en sistemas e normas internacionais, así como a homologación de provedores e a certificación externa de procesos e produtos, aseguramiento da calidade, etc. A industria cárnica española dispón hoxe en día de sistemas de control, rastrexabilidade, seguridade alimentaria e calidade que están recoñecidos á vangarda de todo o sector internacionalmente, e por iso nosas industrias contan coa confianza para exportar cada ano carnes e produtos elaborados a todo o mundo por valor de máis de 4.000 millóns de euros.

Cando se fala de que se atoparon “trazas de ADN”, a que se fai referencia?

As técnicas analíticas que se utilizan actualmente para controlar os alimentos baséanse na detección molecular (PCR ou Reacción en Cadea da Polimerasa) e detectan ata partes infinitesimais, é dicir, moléculas de proteínas ou ADN. Por iso, a mesma Unión Europea establece en toda a súa lexislación relacionada coa saúde e a seguridade os necesarios niveis de tolerancia na detección analítica.

A detección de trazas de ADN, supón un risco para a saúde pública?

Non, non ten sentido falar de risco para a saúde, como todas as instancias comunitarias e españolas (Comisión Europea, axencias Europea e Española de Seguridade Alimentaria, o Ministerio de Agricultura e Alimentación, etc.) puxeron de manifesto no caso da carne de cabalo. En todo caso, sería un problema comercial pola inclusión de materias primas non rexistradas na etiquetaxe, como é preceptivo.

Nestes casos, que protocolos de actuación aplícanse?

Os controis oficiais e os rexistros das empresas son esenciais, como se demostrou neste caso, para trazar a produción. O adecuado funcionamento dos sistemas de control e rastrexabilidade da cadea alimentaria, así como os sistemas de autocontrol establecidos polas propias empresas fabricantes, puxeron de manifesto con rapidez os posibles problemas e permitiron detectar os lotes irregulares e retiralos de forma inmediata do mercado e investigar a orixe e responsabilidades desa posible actuación irregular. Ademais, a Comisión Europea ha posto en marcha un sistema de análises adicionais en todos os países da UE.

Como afectan os incidentes recentes ao sector da carne?

“O sector cárnico é o primeiro interesado en que se detecte, investigue e corrixa con eficacia calquera posible erro na cadea de produción”
As empresas e organizacións do sector lamentamos esta circunstancia que, como dixen ao longo destas semanas, prexudica seriamente a imaxe dunha industria cárnica que traballa de forma responsable para comercializar só produtos seguros e de calidade, mediante a mellora continua dos procesos de produción, os controis, a selección de provedores e a seguridade das materias primas, en cumprimento da esixente lexislación nacional e comunitaria sobre esta materia, e os protocolos de autocontrol e seguridade postos en marcha polas propias empresas, pero é practicamente imposible previr un incidente imprevisto como leste. Fixemos público o noso apoio incondicional ás probas e investigacións que puxeron en marcha as autoridades comunitarias e as administracións españolas para restaurar a confianza dos consumidores e depurar no seu caso as responsabilidades correspondentes. O sector é o primeiro interesado en que se detecte, investigue e corrixa con eficacia calquera posible erro ou actuación fraudulenta na cadea de produción e comercialización das carnes e os seus produtos derivados.

O consumo de carne de cabalo é seguro?

Por suposto. Aínda que no noso país o seu consumo é minoritario, a carne de cabalo é un produto que conta cos mesmos requisitos, controis e garantías de produción que o resto de especies gandeiras.

O consumidor pode estar tranquilo cando come carne?

Rotundamente, si. Xa detallei as razóns de control, seguridade alimentaria e rastrexabilidade que permiten afirmar que as carnes e produtos derivados que consumimos son seguros e adecuados. Nunca antes tivemos tanta seguridade e control dos alimentos que consumimos. É certo que desde as antigas pautas de consumo que demandaban unha “alimentación suficiente” e logo unha “nutrición correcta”, as aspiracións da sociedade evolucionaron ata os actuais requirimentos dunha “nutrición óptima”, segura e saudable. O consumidor é cada día máis esixente e as nosas industrias traballan e invisten recursos para satisfacer esas esixencias.