Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Máis controis dos alimentos na Unión Europea

O Parlamento Europeo ha aprobado novos controis en toda a cadea alimentaria para mellorar a rastrexabilidade dos produtos e loitar contra a fraude
Por Marta Chavarrías 18 de Abril de 2017
Img mas control alimentos listg
Imagen: motorolka

A seguridade dos alimentos é unha das máximas prioridades da Unión Europea (UE). Pero dentro da cadea alimentaria están implicados numerosos axentes. Por iso, a tarefa para controlar todos os pasos e procesos é moi complexa e, en ocasións, poden aparecer puntos débiles que pon en risco a saúde dos consumidores. Para vixiala, hai importantes accións e plans que fomentan a investigación sobre aspectos de seguridade e calidade. Un deles é o Parlamento Europeo (PE), que acaba de aprobar novos plans para endurecer os controis oficiais dos alimentos desde a granxa á mesa. O artigo explica como conseguir máis seguridade, reducir a fraude e mellorar a rastrexabilidade alimentaria.

A seguridade é un factor crave en toda a cadea de produción de alimentos. A UE conta con normas que se aplican de maneira estrita para todos os produtos. Dentro da cadea alimentaria englóbase o concepto “da granxa á mesa”, un termo que integra a vixilancia dos alimentos en todos os pasos que se seguen, desde a materia prima ata o produto final. Nela están implicados agricultores, gandeiros e produtores, entre outros.

Pero a complexidade da cadea alimentaria e a globalización dos mercados fai que a dispoñibilidade de produtos seguros constitúa cada vez máis unha ardua tarefa. Ademais, e segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), os desafíos en seguridade dos alimentos variaron nos últimos anos: os consumidores dispoñen de maior variedade, sucédense cambios nos hábitos dietéticos, prodúcese unha maior globalización do comercio de alimentos e modifícanse os patróns de produción, distribución e consumo.

Por tanto, é importante e necesario adaptar as medidas de seguridade a todos estas variacións. E é o que fixo o Parlamento Europeo coa aprobación, o pasado mes de marzo, de novos controis oficiais dos alimentos.

Máis seguridade, menos fraude, rastrexabilidade mellorada

O consumidor debe ter acceso a alimentos inocuos e sans para mellorar a súa saúde e previr crises alimentarias

O Parlamento Europeo viu en 2016 a necesidade de reforzar os controis oficiais en toda a cadea alimentaria. O obxectivo, aseguraban entón, era que o consumidor tivese acceso a produtos inocuos e sans para mellorar a súa saúde e previr crises alimentarias. Ademais, e coa crise da carne de cabalo aínda moi recente, os europarlamentarios destacaron a necesidade de protexer aínda máis ao consumidor con maiores e máis estritas inspeccións máis independentes, que fixesen recuperar a confianza do cidadán cara aos alimentos. E é que existen numerosos riscos a través da cadea alimentaria que poden ter efectos negativos se non se tratan como cómpre. A estes únenselles outros problemas como a fraude alimentaria e as malas prácticas, así como a aparición de novos riscos a consecuencia de factores como o cambio climático.

Co fin de acabar con problemas deste tipo, o PE aprobou o pasado mes de marzo novas condicións de control máis estritas dos produtos, desde a granxa ao tenedor. O obxectivo é, tal como informa o organismo europeo, triplo: mellorar a rastrexabilidade dos alimentos, combater a fraude e recuperar a confianza do consumidor na cadea. Segundo a mesma información, as medidas inclúen:

  • Realizar controis nun amplo abanico de actuación, é dicir, desde os primeiros pasos da produción (saúde vexetais, uso de pesticidas, benestar animal) ata o proceso final.

  • Levar a cabo inspecciones sen previo aviso.

  • Aplicar medidas máis efectivas contra a fraude alimentaria.

  • Mellorar as condicións de importación de animais e produtos provenientes de terceiros países.

A proposta de regulamento incorpora, nun só corpo normativo, os controis oficiais relativos a todos os sectores da cadea agroalimentaria. Ata agora, estes controis estiveron divididos, segundo o PE, en 16 ou máis regulamentos ou directivas.

Da granxa á mesa

O concepto “da granxa á mesa” leva anos aplicándose na UE co fin de asegurar a transferencia de información en cada etapa da cadea alimentaria. O principal obxectivo é que o consumidor teña a maior garantía de seguridade nos alimentos que compra, así como supervisar as enfermidades animais e evitar a fraude alimentaria.

A calidade desde a orixe leva aplicar métodos de preparación, produción, transporte, distribución e venda. No ámbito animal inclúen aspectos como a limpeza das instalacións, evitar enfermidades contaxiosas entre animais e realizar análises. No mundo vexetal, en cambio, os controis incorporan aspectos como cal é a mellor maneira de evitar riscos biolóxicos, químicos ou físicos. Tamén é importante o labor que se realizan nas fronteiras, onde se comproban os certificados e a documentación de todas as partidas de alimentos.

Vixiar todos e cada un dos pasos que segue un alimento é parte primordial da política de seguridade alimentaria europea. Calquera sistema de rastrexabilidade debe ser de fácil acceso, veraz e comprensible. Este tipo de sistemas permiten vixiar os alimentos como carne de vacún, de ovino, ovos ou alimentos con denominación de orixe. Un bo sistema de rastrexabilidade axuda a minimizar o tempo que pasa entre que se detecta un problema e actívanse os mecanismos de control.

A lema “da granxa á mesa” xurdiu no ano 2000, cando se empezou a ver a necesidade de ter un control sobre o trazado dos alimentos desde a súa orixe ata o seu consumo. Moitas das iniciativas levadas a cabo neste campo estiveron motivadas polas distintas crises alimentarias vividas desde entón (vacas tolas, febre aftosa). Desde o ano 2005, produtores, transformadores ou distribuidores comezaron a ter a obrigación legal de saber quen lle vendía un produto concreto e quen era o receptor da mercadoría.