Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Máis controis e máis sensibilidade no sector alimentario

Os laboratorios melloran o nivel de acreditación e validación de técnicas analíticas de alimentos
Por EROSKI Consumer 24 de Setembro de 2013

A finais de agosto publicouse o Informe anual 2012 do Plan Nacional de Control Oficial da Cadea Alimentaria. Algunhas das conclusións máis destacables da análise dos datos publicados son a mellora nos niveis de acreditación dos laboratorios de control oficial, o avance na configuración da Rede Española de Laboratorios de Seguridade (RELSA) e o aumento en algo máis do 46% respecto de 2009 na resposta positiva ante os incumprimentos por parte das empresas. O artigo explica como melloran estes controis o comercio exterior, os establecementos alimentarios e de que maneira axudan a cumprir coa lexislación.

A primeira conclusión obtida do plan de control oficial durante o ano 2012 é que os laboratorios melloran o nivel de acreditación e validación de técnicas analíticas e, por outra banda, continúase avanzando na configuración da Rede Española de Laboratorios de Seguridade Alimentaria que realizan control oficial (RELSA). Por tanto, percíbese unha maior preocupación polos laboratorios públicos para lograr a acreditación das distintas técnicas na liña das esixencias da normativa e un alto número de controis efectuados.

Comercio exterior

A maioría de controis realizouse sobre produtos da pesca e froitas e hortalizas

Na área do comercio exterior, os controis sanitarios efectuados deron lugar a un 0,5 % de rexeitamento das partidas analizadas (116.595). Tamén é relevante neste ámbito destacar que a maioría dos controis realizáronse sobre produtos da pesca e froitas e hortalizas (sobre todo contaminantes). Nesta mesma área, hai que destacar os controis internos sobre as instalacións fronteirizas de almacenamento sanitario de mercadorías, co fin de evitar que as inspeccións ou o almacenamento realícese en lugares que poidan constituír unha fonte de contaminación dos produtos alimenticios .Realizáronse un total de 98 supervisións de instalacións a nivel local.

Establecementos alimentarios

Polo que respecta aos establecementos alimentarios, hai que destacar que o pasado ano a porcentaxe de incumprimentos continuou na súa tendencia ascendente (dun 7,9% rexistrado en 2009 pasouse a un 15,9% en 2012). A lectura positiva nesta faceta é que existe unha tendencia positiva na porcentaxe de medidas adoptadas fronte a estes incumprimentos, cun 52,3% en 2012 fronte aos 6,8% de 2009, datos que sen dúbida reflicten o éxito de implantación do Plan Nacional de Control Oficial da Cadea Alimentaria.

Garantir o cumprimento da lexislación

Tal e como establece o Regulamento (CE) nº 882/2004 sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos, os Estados Membros deben presentar cada ano o informe sobre o plan nacional de control.

No noso caso tamén hai que ter en consideración a Lei 17/2011 de seguridade alimentaria e nutrición de 5 de xullo, que establece no seu artigo 18 que: “Con periodicidade anual, a Administración Xeral do Estado fará chegar á Comisión Europea un informe, no que se porá de manifesto o resultado da execución do Plan Nacional de Control Oficial da Cadea Alimentaria, desenvolvido polas Administracións públicas competentes. Devandito informe será remitido ás Cortes Xerais, para os efectos de información e control e porase a disposición do público”.