Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Navarra regula a formación de manipuladores de alimentos

Por xavi 13 de Maio de 2003

O Goberno de Navarra aprobou un decreto foral polo que se traslada ás empresas de alimentación, como hostalaría, carnicerías e supermercados, a responsabilidade de formación dos manipuladores de alimentos, competencia que até agora recaía sobre as administracións públicas.

Co novo modelo se adecua a normativa navarra á xa existente desde o ano 2000 no conxunto de España (en cumprimento dunha directiva europea aprobada en 1993), as actividades formativas dirixidas á obtención dos carnés de manipulador de alimentos poderán levar a cabo ben polas propias empresas de alimentación ben por entidades de formación creadas paira este efecto.

En ambos os casos é necesario que tanto as empresas como as entidades de formación sexan autorizadas paira este obxectivo pola Dirección Xeral de Saúde, una vez rexistradas como talles no Instituto de Saúde Pública e tras presentar a documentación que acredite o programa docente que se impartirá, a adecuación dos locais e materiais empregados nas actividades formativas e a titulación suficiente do persoal que impartirá estes cursos.

A aprobación do novo modelo de formación de manipuladores de alimentos non afectará os carnés xa expedidos e que estean actualmente en vigor. Estes carnés eran emitidos até agora polo Instituto de Saúde Pública, en colaboración co Concello de Pamplona, que organizaba dúas convocatorias de cursos de manipuladores de alimentos dúas veces por semana. Coa entrada en vigor do novo decreto foral, prevista paira o próximo mes de xullo, estes cursos do Goberno de Navarra desaparecerán.