Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Norma de calidade de derivados cárnicos, última versión?

Actualízanse as normas de calidade e regulamentacións técnico-sanitarias de derivados cárnicos
Por mchavarrias 27 de Agosto de 2013
Img jamon list
Imagen: flydime

A futura Norma de Calidade de Derivados Cárnicos derrogará todas as normas de calidade dos produtos cárnicos existentes ata o momento (nove disposicións). A aprobación desta disposición contribuirá a unha importante simplificación normativa e unha actualización da nosa lexislación para facela máis moderna e permitir unha industria máis competitiva. O artigo explica como se harmoniza unha normativa difusa sobre carnes e derivados, como se fixa nos produtos tradicionais e os pasos que se seguen para a armonización.

Tras o período estival, a Comisión Interministerial para a Ordenación Alimentaria (CIOA) analizará e debaterá o proxecto da Norma de Calidade de Derivados Cárnicos. A versión que se abordará conta co consenso do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA), a Axencia Española de Seguridade Alimentaria (AESAN) e o Instituto Nacional de Consumo (INC), aínda que non co do sector, que disiente dalgunha das modificacións incorporadas, entre outras o cambio de nomenclatura da norma, que pasará a chamarse derivados cárnicos, en lugar de produtos cárnicos ou preparados de carne.

Harmonizar unha normativa dispersa

O lexislador regula apoiándose no interese de España na produción e elaboración de alimentos de alta calidade e competitivos, para o que é fundamental a actualización das normas de calidade e regulamentacións técnico-sanitarias de alimentos elaborados, algo que con este proxecto leva a cabo tras moitos anos e esforzos por todas as partes implicadas.

A futura norma de calidade está destinada aos derivados cárnicos que se comercializan en España

Non debe esquecerse o Código Alimentario Español (CAE), cuxo capítulo X está dedicado ás carnes e derivados que, en combinación coas disposicións que regulan de forma específica estes produtos ata a data, deron lugar a unha profusa e dispersa normativa. O lexislador trata de codificar na proposta de norma de calidade estas disposicións para lograr simplificación, maior comprensión e transparencia.

A futura norma de calidade está destinada aos derivados cárnicos que se comercializan en España, contemplando as características destes produtos en función do tratamento térmico, dos factores de composición e calidade, etiquetaxe e características físico-químicas.

Derivados cárnicos innovadores

“Estamos ante unha norma con vocación de futuro e capacidade de adaptación”, xa que prevé a posibilidade de incluír denominacións descritivas de derivados cárnicos innovadores que, como consecuencia da innovación tecnolóxica, non se axusten aos parámetros establecidos. O obxectivo é sempre facilitar ao consumidor a súa identificación e non ser un freo ou barreira na innovación do sector.

Produtos tradicionais

A norma tamén apela ás tradicións á hora de regular os derivados cárnicos, xa que se tivo en conta a tradición existente en España na elaboración destes produtos, así como á gran diversificación dos mesmos. Esta relación non ten carácter limitativo e poderá ser actualizada con produtos tradicionais que non foron recolleitos, en función de solicitudes realizadas polo sector.

En resumo, o lexislador considerou a gran dispersión normativa e o complexo da regulación deste tipo de alimentos para tratar de achegar claridade e, con iso, facilitar a actividade do sector, ademais de axuntar innovación e tradición á hora de regular os derivados cárnicos.

Próximos pasos e previsión de aprobación

Unha vez supérese o paso pola CIOA, o proxecto deberá remitirse á Comisión Europea para o seu estudo, tras o cal proseguirá o procedemento establecido para a súa aprobación e publicación final no Boletín Oficial do Estado (BOE), previsiblemente no primeiro cuadrimestre do próximo ano 2014. Esperamos a aprobación e publicación definitiva da norma para a análise pormenorizada da mesma.

Normas derrogadas

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao que dispón o presente real decreto, en particular:

  • Orde de 7 de febreiro de 1980 (BOE de 21 de marzo), pola que se aproba a norma de calidade para os produtos cárnicos embutidos crus-curados no mercado interior.

  • Orde de 5 de novembro de 1981 (BOE de 9 de novembro), pola que se aproba a norma xenérica de calidade para produtos cárnicos tratados pola calor.

  • Orde de 5 de novembro de 1981 (BOE de 9 de novembro), pola que se aproba a norma de calidade para os fiambres de lombo.

  • Orde de 5 de novembro de 1981 (BOE de 9 de novembro), pola que se aproba a norma xenérica de calidade para o lombo adobado de porco.

  • Orde de 5 de novembro de 1981 (BOE de 11 de novembro), pola que se aproba a norma de calidade para os produtos cárnicos cru-adobados.

  • Orde de 29 de xuño de 1983 (BOE de 5 de xullo), pola que se aproban as normas de calidade para xamón cocido e fiambre de xamón, paleta cocida e fiambre de paleta e magro de porco cocido e fiambre de magro de porco. Modificada pola Orde de 6 de abril de 1984.

  • Orde de 29 de outubro de 1986 (BOE de 7 de novembro), pola que se aproba a norma xeral de calidade para o touciño salgado e o touciño entrefebrado curado, destinados ao mercado interior.

  • Orde de 6 de abril de 1987 (BOE de 8 de abril), pola que se aproba a norma de calidade para o salchichón de Málaga.

  • Real Decreto 1079/2008, de 27 de xuño, polo que se regula o marcado dos xamóns e paletas e os períodos de elaboración para a utilización de determinadas mencións na etiquetaxe.