Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Nova técnica para a rastrexabilidade pesqueira

Expertos españois desenvolven un sistema con radiofrecuencia destinado a controlar a seguridade dos produtos mariños
Por Maite Pelayo 28 de Setembro de 2007

Un grupo de expertos dunha empresa galega especializada na investigación e aplicación de técnicas de control industrial traballa nun pioneiro sistema que utiliza a radiofrecuencia para garantir a vixilancia da seguridade alimentaria dos recursos mariños. O proxecto, que se desenvolve coa colaboración da Conselleria de Innovación e Industria valenciana, aínda está en fase de desenvolvemento. A iniciativa pretende ser unha ferramenta eficaz de xestión da rastrexabilidade e ha ido despregando progresivamente o seu gran potencial a través do control de calidade do produto, a súa salubridade e a autenticidade da súa orixe.

O estudo parte da integración de todos os pasos implicados na cadea de produción, desde a zona de pesca ata o consumidor final, pasando polas etapas intermedias: lonxa, distribuidor, transportista e pescadería, entre outras. Trátase de garantir a seguridade do produto mediante a obtención tramo a tramo de información fiable e a súa posterior transmisión a unha plataforma que actúe como unha gran base de datos centralizada, segura e con alta dispoñibilidade que a xestione. Esta plataforma debe ademais distribuír o produto desde a zona de pesca ata o consumidor pasando por todas as etapas intermedias.

O sistema utiliza equipos robotizados para a identificación e pesada das pezas que, unha vez estudadas, serán marcadas a través dunha célula de identificación, ben peza a peza ou lote a lote, dependendo do seu tamaño. Esta marcaxe non resulta incompatible co tradicional código de barras utilizado ata agora nas caixas, polo que o produto estaría así dobremente controlado. Ademais de facilitar o traballo de todo o persoal, esta ferramenta unifica criterios de calidade e evita posibles erros. Todos estes datos son transmitidos e almacenados na plataforma central, que poderá dispor deles en calquera momento podendo ademais imprimir etiquetas a través de equipos inalámbricos para a identificación do produto nas futuras etapas polas que atravesará o produto ata o seu consumo. Todo este proceso permite obter o «carné de identidade» do peixe que se poida consumir nun restaurante.

A base do control

Mediante este sistema contrólase mesmo o mantemento da cadea de frío a través dun sensor que rexistra as posibles desviacións da temperatura dos produtos durante a súa vida útil. O control fundaméntase en catro puntos crave:

  • A rastrexabilidade: o sistema, ademais de ser unha útil ferramenta de xestión do produto paso a paso, permitiría, por exemplo, localizar un produto en caso de crise alimentaria.
  • O control da calidade: mantemento da cadea de frío e frescura do produto.
  • A salubridade: mediante analítica de diferentes parámetros microbiológicos.
  • A autenticidade da súa orixe mediante sistema GPS no momento da extracción.

Ademais de introducir en leste campo tecnoloxías avanzadas en comunicación por radiofrecuencia adaptada a produtos mariños e procesamiento de datos, este estudo incorpora un procedemento rápido de determinación de ADN en peixe, capaz de secuenciar o material en menos de 24 horas, xerando unha importante información que posteriormente se almacenará e xestionará a través da base de datos centralizada.

Rastrexabilidade garantida

Este proxecto nace da necesidade de ofrecer aos consumidor alimentos mariños cada vez máis seguros e totalmente identificados e controlados en canto á súa procedencia, calidade e condicións de conservación e transporte, desde a súa extracción ata a súa compra. A aplicación deste tipo de tecnoloxía na cadea de produción do peixe é totalmente pioneira, segundo manifestaron os seus responsables.

Actualmente o control de alimentos de orixe mariña é reducido xa que se limita a un código de barras nas caixas, información que se perde ao longo do proceso nos posibles desdobres de colectores, polo que en ocasións non é estraño atopar nos mercados produtos que ou non corresponden á orixe ou á calidade que se ofertan.

Este novo sistema, ademais de ser unha precisa e fiable ferramenta de control de calidade alimentaria de produtos mariños, permitirá axilizar os labores de pesada e clasificación do produto ademais de proporcionar unha maior transparencia ás transaccións comerciais do sector. Nunha segunda fase do proxecto, este sistema pode utilizarse para certificacións de calidade. As súas posibilidades, presentes e futuras, preséntanse moi interesantes.

DO CÓDIGO DE BARRAS Ao CHIP

Img etiquetaA identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency IDentification- RFID) é un sistema de almacenamento e recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores ou tags RFID (similares a un adhesivo que poden ser adheridas ou incorporadas a un produto, animal ou mesmo unha persoa). O propósito fundamental é transmitir a identidade dun obxecto mediante ondas de radio a un lector especial RFID ou transceptor que cando capta o sinal de identificación desta, extrae a información enviándolla a un sistema de procesamiento de datos.

Actualmente, a tecnoloxía máis utilizada para a identificación de obxectos e alimentos é o código de barras. Con todo, ten algunhas desvantaxes, como a escasa cantidade de datos que poden almacenar así como a imposibilidade de ser modificados. A tecnoloxía RFID, cuxo orixe puido ser unha ferramenta de espionaxe, nace como mellora dos sistemas de identificación mediante o uso de chips capaces de transferir datos que previamente almacenaron, coa vantaxe ademais de non requirir visión directa entre emisor e receptor.