Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novidades legais sobre materiais en contacto con alimentos

As últimas medidas legais dan entrada a novos materiais plásticos que poden utilizarse para entrar en contacto con alimentos
Por mchavarrias 6 de Maio de 2014
Img material alimento hd
Imagen: Rodolfo Clix

A lexislación para materiais en contacto cos alimentos está en constante ebulición. Boa mostra diso é que, de acordo co Regulamento 1935/2004 do Parlamento Europeo e do Consello e o anexo I do Regulamento 10/2011 da Comisión que establece unha lista de sustancias da Unión Europea que poden utilizarse na fabricación de materiais e obxectos plásticos (“a lista de sustancias autorizadas da Unión”), amplíase este último con novas posibilidades para algúns monómeros. O artigo detalla cales son as modificacións e cando se aplican os cambios.

De acordo coa política de evolución continua dos materiais en contacto cos alimentos, modificouse o Regulamento 10/2011 para dar entrada a novos materiais plásticos a través do Regulamento (UE) nº 202/2014 da Comisión, de 3 de marzo de 2014. En todos os casos tivéronse en conta as avaliacións científicas favorables da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA).

Modificacións nos monómeros 340, 421, 872 e 988

As modificacións aprobadas refírense a as sustancias:

  • 2-fenil-3,3-bis (hidroxifenil)ftalimidina
  • 1,3- bis (isocianatometil)benceno

Ambas incorporáronse á lista de sustancias autorizadas da UE como sustancias para materiais en contacto cos alimentos (MCA) cos números 872 e 988. No caso da sustancia 988, a avaliación científica destaca que é necesario que se controle a migración do seu produto de hidrólisis, a 1,3-bencenodimetanamina, que xa conta coa autorización 421.

A aprobación de novas sustancias en contacto con alimentos controla sobre todo a migración de sustancias

Dado que a migración das sustancias para materiais en contacto con alimentos 421 e 988 é obxecto de control sobre a base da migración da sustancia para 421, debe introducirse unha restrición de grupo que inclúa ambas as sustancias. Por conseguinte, debe modificarse a autorización da sustancia 421 e introducir a restrición de grupo no cadro 2 do anexo I do Regulamento (UE) nº 10/2011.

No caso da sustancia 340 (diciandiamida), xa estaba contemplada no Regulamento (UE) nº 10/2011 sen un límite de migración específica. Tras o último ditame do Comité Científico da Alimentación Humana, conclúese que ten como resultado un límite de migración específica (LME) de 60 mg/kg de alimento e debe mencionarse de forma específica no anexo I do Regulamento (UE) nº 10/2011.

Aplicación dos cambios

Debe lograrse unha lexislación que sexa de fácil aplicación, evite cargas administrativas ás empresas alimentarias e que os materiais e obxectos plásticos que fosen legalmente comercializados tomando como base os requisitos establecidos no Regulamento (UE) nº 10/2011 e que non cumpran co 202/2014 teñan un período de transición ata o 24 de marzo de 2015.

Todos aqueles materiais e obxectos plásticos legalmente comercializados antes do 24 de marzo de 2014 poderán comercializarse ata o ano seguinte. Estes materiais e obxectos plásticos poderán permanecer no mercado despois desta data ata que se esgoten as existencias.