Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novidades lexislativas para a calidade de produtos agroalimentarios

Un novo marco lexislativo recolle os distintos réximes de calidade de produtos agroalimentarios e afecta sobre todo a Denominacións de Orixe, IGPs e ETGs
Por mchavarrias 5 de Febreiro de 2013
Img aceites etiqueta list
Imagen: Ecoembes

Desde o pasado 3 de xaneiro está en vigor o Regulamento (UE) Nº 1151/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de novembro de 2012, sobre réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios. Este Regulamento logrou axuntar nun único texto lexislativo os distintos réximes de calidade da Unión Europea. Culmina así o proceso de revisión da política de calidade agroalimentaria europea iniciado fai tres anos, cuxa prioridade é garantir a calidade aos consumidores e lograr prezos adecuados para os produtores. O artigo recolle como afecta este cambio ás DOP, IGP e ETG, e cales son as prioridades da Comisión.

A aprobación do Regulamento (UE) Nº 1151/2012 logrou axuntar nun único texto lexislativo os distintos réximes de calidade da Unión Europea e, segundo as institucións comunitarias, pretende ser un marco máis sólido para a protección e a promoción da calidade os produtos agroalimentarios. O novo Regulamento revisa os réximes existentes (Denominacións de Orixe Protexidas, DOP, Indicacións Xeográficas Protexidas, IGP, e Especialidade Tradicional Garantida, ETG); modifica certos aspectos do sistema de DOP e IGP de produtos agroalimentarios non vínicos; reforma o sistema de ETG; e establece un novo réxime para desenvolver mencións de calidade facultativas.

DOP e IGP: acúrtase o tempo de tramitación

No punto no que se abordan as cuestións sobre denominacións de orixe e indicacións protexidas (DOP e IGP), os cambios máis destacados son:

  • Achega maior axilidade porque logra que se acurte o tempo de tramitación das solicitudes de rexistro.

  • Descríbese o papel das agrupacións solicitantes (por tanto, os produtores e elaboradores) en relación coa vixilancia, promoción e comunicación.

  • Plásmase a vontade de reforzar o nivel de protección das indicacións rexistradas.

ETG: de 25 a 30 anos

  • Amplíase o tempo requirido para demostrar o seu carácter tradicional que pasa de 25 a 30 anos.

  • Só existirá un tipo dado que desaparece as ETG sen reserva de nome.

  • Redúcese o tempo de tramitación na mesma liña que o procedemento das DOP-IGP.

  • Créase un novo réxime polo cal se poderá reservar termos de calidade relativos a características que dean valor engadido aos produtos. De momento, este novo regulamento contempla unha única mención, a de “produto de montaña”.

  • A Comisión Europea (CE) deberá avaliar a conveniencia de regular “a agricultura local e a venda directa”.

Prioridades estratéxicas da Comisión

A calidade agroalimentaria é un dos elementos destacables do novo regulamento, e constitúe, dentro da UE, un dos seus importantes puntos fortes. Iso ofrece unha vantaxe competitiva para os seus produtores e contribúe de maneira importante ao patrimonio cultural e gastronómico vivo da UE.

Cada vez existe unha maior demanda do mercado por produtos de calidade e con carácter tradicional. O mantemento da diversidade que ofrece a produción agrícola da UE é algo que lles interesa e preocúpalles. Isto xera unha demanda de produtos agrícolas e alimenticios con características específicas que poidan identificarse, en especial aquelas vinculadas á súa orixe xeográfica. O xusto prezo para este tipo de produtos é fundamental para asegurar a pervivencia dos seus produtores, que necesitan comunicar a compradores e consumidores as características da súa produción no marco dunha competencia leal.

A produción de alimentos de alta calidade e carácter tradicional entronca coas prioridades da estratexia Europa 2020 que establece a Comunicación da Comisión titulada “Europa 2020 ? Unha estratexia para un crecemento intelixente, sustentable e integrador”, figuran a consecución dunha economía competitiva baseada no coñecemento e a innovación e o fomento dunha economía de alto emprego que ofreza cohesión social e territorial.

DOP E IGP, PROTAGONISMO CRECENTE

Desde fai máis dun ano, todo o relativo ás Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e as Indicacións Xeográficas Protexidas (IGP) está moi activo. Cada vez solicítanse e aproban máis, en maior medida porque os produtos de calidade diferenciada teñen un mercado e un prestixio e conta, ademais, cun réxime de protección especial.

En 2012 tramitáronse, segundo datos da Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural (ver táboas) 29 produtos de calidade diferenciada. En 2013, é probable que as DOP e IGP teñan aínda maior presenza, tanto pola gran actividade do sector alimentario, que solicita cada vez máis estas figuras de protección, como pola facilidade na tramitación que o novo Regulamento establece.

Produtos de calidade:/imgs/2013/02/táboa-dop1.jpg

/imgs/2013/02/táboa-dop2.jpg

/imgs/2013/02/táboa-dop3.jpg