Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novidades na etiquetaxe e información dos alimentos

Mellórase a información ao consumidor en produtos presentados sen envasar e os envasados en comercio comerciante polo miúdo
Por EROSKI Consumer 1 de Abril de 2014
Img informacion etiqueta hd
Imagen: Javier Lastras

A través dunha nova proposta de real decreto desenvolveuse o Regulamento 1169/2011. Con esta nova medida trabállase sobre os alimentos que se presentan sen envasar para a venda ao consumidor final e as colectividades, ademais dos alimentos envasados nos lugares de venda. Neste artigo detállanse os aspectos máis relevantes sobre o proxecto de real decreto polo que se aproba a norma xeral sobre a información alimentaria dos alimentos que se presentan sen envasar para a venda ao consumidor e ás colectividades, dos envasados nos lugares de venda a petición do comprador e dos envasados polos titulares do comercio polo miúdo.

A futura lexislación sobre a etiquetaxe dos alimentos ten como finalidade mellorar a información que lle chega ao consumidor e garantir un alto nivel de protección no que se refire a os produtos alimenticios. En concreto, neste campo desenvolvéronse dous aspectos destinados a mellorar a información ao consumidor, en particular:

  • Alimentos que se presenten sen envasar para a venda ao consumidor final e ás colectividades.

  • Alimentos envasados nos lugares de venda a petición do comprador ou envasados para a súa venda inmediata.

Alérgenos e venda a distancia

Algunhas das novidades máis relevantes da proposta de real decreto para mellorar a información aos consumidores refírense a sectores como:

  • Alérgenos. Nesta futura norma tamén se consideran os requisitos do apartado c) do artigo 9 (1) do Regulamento (UE) nº 1169/2011 en conexión co anexo II. Os alérgenos tamén deberán ser indicados nos alimentos non envasados que se vendan ao consumidor final.

  • Tamaños do tipo de letra. O criterio xeral aplicarase tamén nas etiquetas dos produtos envasados polos titulares do comercio comerciante polo miúdo dun tamaño de letra 1,2 mm. O obxectivo é conseguir unha maior legibilidad da etiquetaxe.

  • Venda a distancia. Aquí contémplase este tipo de proceso de venda nos alimentos. Segundo o Regulamento 1169/2011, “a información alimentaria nestes casos estará dispoñible antes de que se realice a compra e figurará no soporte da venda a distancia ou se facilitará a través doutros medios apropiados claramente determinados polo operador de empresas alimentarias”.

Novidades que facilitan a información ao consumidor

As novidades lexislativas sobre etiquetaxe deben satisfacer a demanda de información sobre potenciais alérgenos

Con esta proposta prosegue a avaliación do Regulamento 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2011, sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor e que modifica o regulamento (CE) 1924/2006 e o (CE) 1925/2006 do Parlamento Europeo e do Consello. A nova proposta, ademais, derrogaa Directiva 87/250/CEE da Comisión, a Directiva 90/496/CEE do Consello, a Directiva 1999/10/CE da Comisión, a Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeo e do Consello, as Directivas 2002/67/CE, e 2008/5/CE da Comisión, e o Regulamento (CE) nº 608/2004 da Comisión.

As novidades descritas tamén desenvolven aspectos que os Estados membros deben incorporar ao ordenamento xurídico nacional para satisfacer a demanda dos consumidores de información sobre os potenciais alérgenos. En constante ebulición desde o ano 2011, e do que seguiremos a súa evolución, este tema é crucial desde o punto de vista da saúde das persoas e enlaza de forma clara co que establece o artigo 44 do Regulamento (UE) nº 1169/2011 á hora de establecer medidas nacionais relativas aos alimentos non envasados.