Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novos controis en produtos de terceiros países

Actualízanse os criterios que regulan os controis oficiais en produtos procedentes de terceiros países
Por mchavarrias 1 de Xullo de 2014

O Regulamento 669/2009 regula os controis e a súa intensidade en produtos alimenticios procedentes de terceiros países para dar cobertura ao que xa regula o Regulamento 882/2004 en materia de control oficial de alimentos. Durante o primeiro semestre de 2014, aprobouse o Regulamento 323/2014, que modifica algúns dos criterios. O artigo nomea a lista dalgúns dos principais elementos que deben terse en conta e que controis realizan as autoridades europeas.

Máis produtos para controlar

Tal e como establece a lexislación, hai que actualizar a información sobre a base dos datos recolleitos no Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Pensos (RASFF). Na última actualización destaca a incorporación de novos produtos á lista de controis:

  • Follas de betel orixinarias de India e Tailandia.

  • Encimas de India.

  • Cacahuetes (maníes) e produtos derivados orixinarios de Sudán.

  • Follas de vide de Turquía.

Ademais destes produtos, tamén deben considerarse as modificacións sobre as importacións de herbas de Marrocos, Tailandia e Vietnam, de quingombó de Vietnam e as importacións de laranxas e fresas de Exipto e de guisantes e xudías de Kenia. De acordo coas informacións dispoñibles, emerxen novos riscos que fan necesaria unha maior intensidade nos controis oficiais e engádense á lista do Regulamento 669/2009.

No outro lado da balanza débese citar que a situación para os fideos secos orixinarios de China mellorou de maneira sensible e considérase que existe un cumprimento global satisfactorio dos requisitos de seguridade aplicables da lexislación da UE e, por tanto, xa non se entende a maior intensidade dos controis oficiais. Así, suprímese a súa presenza na lista do 669/2009.

Ademais do regulamento aprobado en marzo deste ano, tras a última modificación publicada o pasado sábado 28 de xuño “Regulamento de execución (UE) 718/2014 da Comisión de 27 de xuño de 2014,que modifica o Regulamento (CE) nº 669/2009, polo que se aplica o Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á intensificación dos controis oficiais das importacións de determinados pensos e alimentos de orixe non animal, hai que prestar atención a:

  • Máis control nas uvas de mesa orixinarias do Perú e de albaricoques secos orixinarios de Turquía.

  • Exclúese da lista o curry da India xa que a súa situación mellorou.

  • Incorpórase á lista a Brassica oleracea procedente de China.

Que controis realizan as autoridades europeas?

Grazas aos controis que se realizan, nos últimos anos diminuíron o número de alertas e notificacións do RASFF

Os controis oficiais que se realizan nos puntos de entrada designados (PED) teñen, por unha banda, carácter documental para verificar toda a documentación relativa ás partidas de produtos que van entrar na UE. Por outra banda, desenvólvense controis identificativos e físicos, entre os que se inclúen as análises de laboratorio, coas frecuencias que establece o Regulamento 669/2009. Quen son obxecto destes controis non poden preveer ou predicir que partida en concreto será sometida aos devanditos controis. Estes resultados están dispoñibles no menor prazo de acordo coas técnicas analíticas empregadas.

De acordo con estas pautas, a UE asegura nunha elevada porcentaxe a seguridade alimentaria de todos os produtos agroalimentarios que entran no seu territorio. Ademais, debe terse en conta que nos últimos anos, grazas a estes controis, diminúen o número de alertas e notificacións do Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Pensos.

A UE vea pola seguridade alimentaria

As autoridades da UE non actúan de forma aleatoria. Para intensificar ou non os controis, préstase especial atención ao Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Pensos (RASFF), tanto na frecuencia como na importancia dos incidentes alimentarios notificados a través deste sistema. As constatacións das inspeccións realizadas en terceiros países pola Oficina Alimentaria e Veterinaria (FVO), así como os informes trimestrais sobre as partidas de pensos e alimentos de orixe non animal que deben presentar os Estados membros á Comisión segundo o artigo 15 do Regulamento (CE) nº 669/2009, indican que é necesario revisar dita lista.

Todas as medidas que se expoñen contan co asesoramento do Comité Permanente da Cadea Alimentaria e de Sanidade Animal. Desta forma, podemos estar seguros de que as decisións tomadas axústanse aos máis altos estándares en materia de seguridade alimentaria e, como consumidores da UE, contamos cos mellores controis oficiais para produtos procedentes de terceiros países. É importante que todos coñezamos como levan a cabo para ter a certeza de que a Unión Europea vea pola seguridade dos consumidores. Estes controis e esixencias tamén contribúen a que os alimentos, ao longo e ancho de todo o mundo, sexan moito máis seguros.