Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pautas para entender a etiquetaxe dos alimentos

A etiquetaxe dos alimentos, ademais das mencións obrigatorias, incorpora información adicional que non debe levar a confusión
Por mchavarrias 5 de Novembro de 2013
Img etiquetas comida ue listp
Imagen: Jenna

Nun recente estudo sobre a etiquetaxe constatouse a importancia deste elemento nos produtos alimenticios que integran a cesta da compra, “aínda que un 78% dos consumidores considérano unha ferramenta útil, só á metade inflúelle sempre na compra. Poida que isto débase a que o 94% dos enquisados cre que se utilizan termos excesivamente complexos e o 86% considera que na etiquetaxe deberían realizarse modificacións”. Neste artigo imos tratar de clarificar os elementos primordiais na etiquetaxe dos alimentos e que elementos poden simplificar a información.

A información obrigatoria que deben mostrar todos os alimentos na súa etiquetaxe baséase no que regulou o artigo 9 do Regulamento 1169/2011. Na etiquetaxe deben figurar as seguintes mencións obrigatorias:

 • Denominación do alimento.

 • Lista de ingredientes.

 • Alérgenos.

 • A cantidade de determinados ingredientes ou de categorías de ingredientes.

 • A cantidade neta do alimento.

 • A data de duración mínima ou a data de caducidade.

 • Condicións de conservación e/ou de utilización.

 • Identificación da empresa (o nome ou a razón social e a dirección do operador da empresa alimentaria).

 • O país de orixe ou lugar de procedencia, nos casos nos que establece o artigo 26 do Regulamento.

 • Modo de emprego, en caso necesario.

 • Grao alcohólico en bebidas con máis do 1,2%.

 • Información nutricional.

En ocasións, a etiquetaxe dos alimentos podémolo complicar ata o infinito na medida en que se incorporan fontes de información adicionais e non obrigatorias. Por iso, é especialmente importante que todos (industria, consumidores e autoridades) coñezan os mínimos esixibles a partir dos cales se valore ata que punto é interesante e, sobre todo, útil, achegar información extra (por exemplo, os semáforos sobre as características nutricionais).

Elementos que simplifican a información

En ocasións, podemos atopar na etiquetaxe dos alimentos indicacións xenéricas sobre certos ingredientes, por exemplo:

 • Peixe, calquera especie de peixe cando o peixe constitúa un ingrediente doutro alimento e sempre que a denominación e a presentación do devandito alimento non se refiran a unha especie precisa de peixe.

 • Queixo, calquera especie de queixo cando o queixo ou unha mestura de queixos constitúa un ingrediente doutro alimento e sempre que a denominación e a presentación do devandito alimento non se refiran a unha especie precisa de queixo.

 • Proteínas do leite, todas as proteínas do leite (caseínas, caseinatos e proteínas do soro e do lactosuero) e as súas mesturas.

 • Especias ou Mestura de especias, todas as especias cuxo peso non sexa superior ao 2% do peso do alimento.

 • Plantas aromáticas ou Mestura de plantas aromáticas, todas as plantas ou partes de plantas aromáticas cuxo peso non sexa superior ao 2 % do peso do alimento.

Nunha lista de ingredientes podemos atopar estes alimentos con carácter xenérico. Esta situación é totalmente correcta, a condición de que o responsable do produto cumpra co establecido na norma. É dicir, non podemos ver que na lista de ingredientes figura “queixo” e noutra información da etiqueta fala de “queixo manchego”; nese caso estamos ante unha etiquetaxe incorrecta.

Outro aspecto que pode contribuír a simplificar a información que lemos na etiqueta é que, en lugar de “consumir preferentemente antes do? ver parte superior do envase”, atopemos “consumir preferentemente antes do 31/12/2013”.

A identificación da empresa é un elemento moi dado a complicar en demasía a información que se facilita ao consumidor. Por exemplo, tan correcto é “Empresa, S.A. C/Domicilio, 1, CP. 00000 Madrid”, como fabricado por “RGSEAA: 000000/M para Empresa distribuidora, S.A., C/Domicilio, 1, CP. 00000 Madrid”. Neste punto, o relevante é que se identifique a un responsable con nome e apelidos e unha dirección.