Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Principais alertas alimentarias en 2013

Os problemas máis importantes detectados o ano pasado foron enfermidades transmitidas por alimentos a causa do virus da hepatite A en froitas ou a presenza de E. coli en hamburguesas
Por Marta Chavarrías 9 de Xullo de 2014
Img alerta alimento hd
Imagen: Tekke

Cando en Europa se denuncia un caso que supón un risco para a saúde a través de alimentos ou pensos, as autoridades sanitarias informan as medidas adoptadas e os resultados das investigacións. Esta notificación orixinal recóllea o Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Pensos (RASFF), unha ferramenta que dá información ao consumidor sobre os avisos de retirada de alimentos. Segundo o último informe, presentado en xuño de 2014, algúns dos problemas máis importantes detectados durante 2013 foron enfermidades transmitidas por alimentos a causa do virus da hepatite A en bayas e fresas ou a presenza de E. coli. O artigo explica cales foron os principais riscos alimentarios de 2013.

Os esforzos por reforzar a seguridade dos alimentos na Unión Europea (UE) contan co sistema RASFF, unha ferramenta cuxo obxectivo é poder dar resposta aos riscos de seguridade alimentaria a través do intercambio de información rápida. A través do Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Pensos (RASFF), un consumidor de calquera país europeo pode obter información sobre unha alerta que poida haber con algún alimento. No momento no que se detecta un problema químico, físico ou microbiológico nun alimento, as autoridades sanitarias mobilízanse e pon en marcha todas as ferramentas das que dispoñen para reducir os problemas. Os datos que recolle o RASFF están en constante avaliación. Na súa base, as notificacións poden buscarse ben polo tipo de contaminantes, materia ou país de orixe. Tamén é posible coñecer os controis e medidas que se adoptaron.

Rastrexo e control de riscos alimentarios en 2013

O informe anual do RASFF expón os datos sobre as notificacións de problemas en produtos alimenticios ocorridos na UE. Os datos do documento do ano 2013 indican que durante ese tempo rexistráronse un total de 3.205 notificacións orixinais, das cales foron “alerta”; 442, “información para seguimento”; 705 como “información para atención”; e 1.426 como “rexeitamento en fronteira”. En comparación cos datos de 2012, produciuse un descenso dun 8,8% do total de notificacións. O estudo indica ademais que máis do 84% das notificacións das alertas alimentarias debeuse a alimentos, o 8% a pensos e o 7% a materiais en contacto cos alimentos.

Como detalla o informe, os problemas máis destacados en 2013 foron:

  • Virus de hepatite A en mesturas de froitas conxeladas desde Italia.

  • Presenza de E. coli en hamburguesas conxeladas desde Suecia.

  • Residuos de praguicidas en produtos de orixe vexetal.

  • Reaccións adversas causadas por complementos alimentarios con ingredientes potencialmente perigosos.

  • Detección de fraude alimentaria sobre produtos alimenticios adulterados con carne equina.

Estas alertas compártenas os Estados membro da UE, a Comisión, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA), Islandia, Liechtenstein e Noruega. Todos reciben as notificacións de maneira urxente para poder actuar e responder no menor tempo posible. No momento en que se detecta un risco para a saúde humana derivado dun alimento ou penso, debe notificarse de maneira inmediata á Comisión, que difunde a información a todos os membros da rede.

RASFF, 35 anos pola seguridade alimentaria

Co sistema RASFF evítase que moitos riscos cheguen ao consumidor

O Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Pensos (RASFF) creouse na Unión Europea en 1979. Un dos principais obxectivos do seu labor durante todos estes anos foi o de crear unha sinerxía entre os distintos países europeos e as súas autoridades sanitarias para facilitar o intercambio de información. Esta tarefa permitiu que nalgúns casos evitáronse moitos riscos de seguridade alimentaria antes de que chegasen ao consumidor. Cos anos, a ferramenta gañou eficacia e converteuse nun potente sistema para garantir a seguridade alimentaria na UE.

O RASFF conta cunha base de datos, á que poden acceder consumidores, operadores de empresas e autoridades de todo o mundo, para coñecer a información máis recente sobre a retirada de alimentos e advertencias de saúde en todos os países da UE.

En función da gravidade do risco, diferénciase entre notificacións de alerta, de información e de rexeitamento en fronteira. A notificación de alerta envíase cando un material, alimento ou penso presenta un risco e está no mercado, por tanto, precisa unha acción rápida. A notificación de información refírese a un alimento, penso ou material cun risco pero que non precisa unha acción rápida, ben porque o risco non é grave ou porque non está no mercado. E por último, a notificación de rexeitamento en fronteira fai referencia a un envío de alimentos, materiais en contacto ou pensos cuxa entrada foi negada na UE.