Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Seguridad alimentaria > Normativa legal

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Principio de simplificación en hixiene alimentaria

O proceso de simplificación en hixiene alimentaria pretende que a lexislación resulte menos onerosa, máis fácil de aplicar e garanta a seguridade dos alimentos

As normas de hixiene de todos os produtos alimenticios sufriron nos últimos anos un proceso de consolidación, actualización e simplificación que afectou a un importante número de regulamentos e directivas comunitarias sobre a materia. Tamén afectou aos seus lexítimos destinatarios, especialmente ás empresas alimentarias, que son as que deben coñecelas e aplicalas.


A UE ten en marcha desde o ano 2005 un programa comunitario para a simplificación do marco regulador en hixiene alimentaria que pasou a constituír unha acción prioritaria. O seu obxectivo xeral é contribuír a establecer un marco regulador europeo que satisfaga os máis altos estándares da actividade lexislativa, respectando os principios de subsidiariedad e proporcionalidade. Seguindo estes principios, a UE debe lexislar unicamente se unha acción proposta pode lograrse mellor a nivel europeo. Dita acción ha de ser rendible e adoptar a forma reguladora máis leve posible. Neste sentido, o proceso de simplificación pretende que a lexislación, tanto comunitaria como nacional, resulte menos onerosa, sexa máis fácil de aplicar e, en consecuencia, cumpra os seus obxectivos máis eficazmente.

Do que se trata é de que as empresas dispoñan dun marco xurídico máis seguro e unhas condicións máis xustas para as súas actividades. A aplicación do principio de simplificación ao desenvolvemento da lexislación comunitaria ha resultado fundamental para establecer o mercado único e para fixar niveis de protección dos consumidores a escala europea. A cuestión fundamental é obter un equilibrio adecuado para que, ademais de necesario, o marco regulador comunitario sexa sinxelo e eficaz.

Simplificación normativa
A partir de 2004 empezouse a reestruturar e actualizar as normas de hixiene de todos os produtos alimenticios

A necesidade de que o novo marco xurídico de hixiene alimentaria fose coñecido e aplicado correctamente polos operadores alimentarios, unha vez afectado o corpo normativo que fora referencia ata entón, determinou en 2004 a adopción dunha Directiva comunitaria que tivese como finalidade clarificar a nova situación normativa.

Así, tras o proceso de simplificación lexislativa acometido, coa Directiva de referencia quedaban derrogadas determinadas normas comunitarias que establecían as condicións sanitarias para a produción e comercialización dalgúns produtos de orixe animal destinados ao consumo humano e, máis concretamente, as 16 directivas específicas sobre produtos de orixe animal. Un novo Regulamento de 2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, derrogou a Directiva anterior que ata a data regulara esta materia.

O proceso de simplificación normativa tamén foi incorporado ao ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 640/2006, aprobado o pasado 26 de maio de 2006, polo que se regulan determinadas condicións de aplicación das disposicións comunitarias en materia de hixiene, da produción e comercialización dos produtos alimenticios. Desta forma, o lexislador español viuse obrigado a traspor a Directiva de 2004 e a proceder á derrogación dos diferentes Reais Decretos que foron aprobados como consecuencia da incorporación das Directivas comunitarias que deixaron de estar en vigor.

Principios da lexislación alimentaria
Tal e como recoñece o propio lexislador español foi durante a década do noventa cando a Unión Europea ha sentado, nun extenso desenvolvemento da lexislación alimentaria, os principios que constitúen a base común para a produción e comercialización, segundo normas hixiénicas, de todos os alimentos. Neste sentido, un novo marco xurídico no ámbito comunitario establece as normas e procedementos en canto ás responsabilidades dos fabricantes e das autoridades competentes, os requisitos estruturais, operativos e hixiénicos para os establecementos, os procedementos para a autorización de establecementos, os requisitos para o almacenamento e o transporte e o marcado sanitario.

Pero non foi ata 2004 cando o Consello e o Parlamento Europeo decidíronse, en virtude das bases e principios consolidados durante a década anterior, a adoptar todo un conxunto de regulamentos e directivas que reestruturaron e actualizaron as normas de hixiene de todos produtos alimenticios, incluídos os de orixe animal. De forma simultánea, procedeuse á derrogación de toda a lexislación europea que regulaba toda esta materia con anterioridade.

Hixiene e seguridade alimentaria
A revisión normativa que se levou a cabo estrutúrase baixo un marco común, constituído polo Regulamento (CE) número 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, que establece con carácter xeral unha formulación integrada para garantir a seguridade alimentaria desde o lugar de produción primaria ata a súa posta no mercado ou exportación.

O núcleo básico sobre os aspectos de hixiene e seguridade dos alimentos, atendendo ao feito de que se observaron con frecuencia riscos microbiológicos e químicos, queda complementado, por unha banda, coa entrada en vigor do Regulamento (CE) número 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, polo que se establecen as normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal alimentaria. Doutra banda está o Regulamento (CE) número 854/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas para a organización de controis oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao consumo humano. Este regulamento ocúpase dos aspectos específicos asociados a eses produtos á hora de aplicar o Regulamento (CE) número 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais.

Para a revisión da lexislación alimentaria sobre o denominado «paquete de hixiene», este último Regulamento reorganiza os controis oficiais de pensos e alimentos para que o control estea integrado en todas as etapas e en todos os sectores da produción. Define as tarefas que incumben á Unión Europea en canto á organización destes controis, así como as disposicións que deben observar as autoridades nacionais encargadas de efectualos, incluídas as medidas de execución que deben tomarse se se incumpre a lexislación comunitaria.

O conxunto normativo sobre hixiene e seguridade alimentaria complétase co Regulamento (CE) número 2073/2005 da Comisión, de 15 de novembro de 2005, relativo aos criterios microbiológicos aplicables aos produtos alimenticios, e polo Regulamento (CE) número 2074/2005 da Comisión, de 5 de decembro de 2005, polo que se establecen medidas de aplicación para determinados produtos con arranxo ao disposto aos Regulamentos aprobados no 2004.

SEGURIDADE XURÍDICA

Img verdura1
O lexislador español foi consciente de que o cambio lexislativo que se produciu nos últimos anos pode presentar certos inconvenientes respecto da localización e á aplicación da normativa en materia de hixiene alimentaria, atendendo ao feito de que a nova situación produciu unha múltiple derrogación de todos aqueles reais decretos que tiveron como misión traspor a normativa comunitaria ao noso ordenamento xurídico.

Para solucionar a problemática que puidese xurdir con respecto á aplicación daquelas normas de desenvolvemento das disposicións que se derrogan por medio do Real Decreto 640/2006, o lexislador español ha optado, en principio, pola súa vixencia, a condición de que non resulten contrarias ás normas do Dereito comunitario europeo aplicables, e ata que se aprobe normativa comunitaria específica. Da mesma forma reprodúcense, por cuestións de seguridade xurídica e co fin de evitar excepcións nas disposicións derogatorias, aquelas normas que establecían desenvolvementos específicos propios, centrados, fundamentalmente, na subministración de determinados produtos alimenticios no ámbito dos mercados locais.

Doutra banda, a norma española regula condicións xerais con respecto á autorización da subministración directa por parte do produtor de pequenas cantidades de produtos primarios ao consumidor final ou a establecementos locais de venda polo miúdo que fornecen directamente ao consumidor final; e sacrificio de animais para consumo humano e comercialización de carnes. Tamén como condicións específicas con respecto ao leite e os produtos lácteos no ámbito territorial español.

Bibliografía

NORMATIVA
Real Decreto número 640/2006, de 26 de maio de 2006, polo que se regulan determinadas condicións de aplicación das disposicións comunitarias en materia de hixiene, da produción e comercialización dos produtos alimenticios. (BOE número 126, de 27 de maio de 2006).

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións