Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que se entende por seguridade alimentaria

O concepto seguridade alimentaria fai referencia ao acceso a alimentos inocuos e nutritivos para os consumidores en todo momento
Por Marta Chavarrías 16 de Outubro de 2014
Img vegetales colores gr
Imagen: kanenas.net

Cando se fala de seguridade alimentaria faise referencia ao uso de distintos recursos e estratexias para asegurar que todos os alimentos sexan seguros para o consumo. Pero a definición de seguridade alimentaria evolucionou co tempo. Autosuficiencia, acceso a alimentos e nutrición foron termos que se han ido asociando a ela cos anos. Na actualidade, o concepto susténtase en catro fundamentos: dispoñibilidade, estabilidade, acceso e uso. O artigo detalla en que se basean estes alicerces e cantas enfermidades alimentarias calcúlase que hai en todo o mundo.

O cambio producido nos últimos anos nos sistemas de produción ou a globalización influenciaron de maneira decisiva na seguridade alimentaria. Desde hai anos, termos como seguridade e calidade son cada vez máis recoñecidos, aceptados e esixidos polo consumidor, o que obrigou tamén a facer fronte a novos retos e desafíos para previr riscos alimentarios. A seguridade alimentaria, tal e como se coñece hoxe en día, ocúpase sobre todo de que os alimentos non supoñan un risco para a saúde e que sexan saudables. Para iso, é importante que estas dúas premisas cúmpranse desde o primeiro momento da produción e en toda a cadea alimentaria.

O catro fundamentos da seguridade alimentaria

En 1996, con motivo do Cume Mundial de Alimentación, considerouse que a “seguridade alimentaria conséguese cando as persoas teñen, en todo momento, acceso físico e económico a alimentos seguros e nutritivos para satisfacer as súas necesidades alimenticias e as súas preferencias co fin de levar unha vida activa e sa”. De acordo cos conceptos que achega a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO), o termo de seguridade alimentaria engloba catro acepcións básicas:

  1. 1. Dispoñibilidade física dos alimentos para todo o mundo, que depende do nivel de produción e das existencias.

  2. 2. Acceso aos alimentos que garante o deseño de políticas destinadas a alcanzar os obxectivos de seguridade alimentaria.

  3. 3. Uso de alimentos, é dicir, a maneira en que o corpo aproveita os distintos nutrientes dos alimentos.

  4. 4. Estabilidade do acceso a alimentos, isto é, que a dispoñibilidade aos alimentos seguros sexa periódica, non puntual. Neste caso fálase de risco nutricional. Neste campo inflúen as condicións climáticas ou factores económicos.

Pero a seguridade alimentaria non é a mesma nos distintos países do mundo. Aínda que nos desenvolvidos os principais problemas relaciónanse con deficiencias na produción, manipulación ou conservación, nos que se atopan en vías de desenvolvemento vincúlanse co acceso a auga potable, dietas pobres ou escaseza de alimentos.

200 enfermidades de transmisión alimentaria

En todo o mundo propáganse máis de 200 enfermidades a través dos alimentos, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), e millóns de persoas enferman ao ano a consecuencia de brotes transmitidos por alimentos. De acordo cos datos que achega esta organización, “as enfermidades diarreicas matan a uns 1,5 millóns de nenos cada ano, e a maioría atribúense a alimentos ou auga contaminados”. Os principais problemas de seguridade alimentaria en todo o mundo inclúen, segundo a OMS, os riscos microbiológicos (bacterias como Salmonella ou E. coli) e os contaminantes químicos de alimentos.

Aínda que os controis, normativas e sistemas de seguridade alimentaria que se implantaron na maioría dos países para garantir o acceso a alimentos inocuos son numerosos, debe facerse fronte a novos retos e problemas, provocados sobre todo pola globalización dos mercados, que leva a que a dispoñibilidade de alimentos seguros sexa cada vez máis unha ardua tarefa. No ámbito internacional, tanto a OMS como a Organización para a Agricultura e a Alimentación (FAO) encárganse de que isto sexa posible coa supervisión e asesoramento dos controis que se aplican en cada unha das etapas de produción.

Datos da OMS indican que un 75% das novas enfermidades infecciosas en persoas detectadas nos últimos 10 anos causáronas ” bacterias, virus e outros patógenos iniciados nos animais e produtos de orixe animal”.

O risco alimentario

Aínda que na actualidade os niveis de control e a cadea alimentaria europea son moi seguros, cando se fala de seguridade alimentaria hai que ter moi en conta unha premisa fundamental: o risco cero non existe. En 2006, os resultados dunha enquisa do Eurobarómetro revelaba que os consumidores europeos asociaban a comida máis a un “pracer e gusto” que a un “risco alimentario”. Os sistemas de control, como a Análise do Risco e Puntos de Control Críticos (APPCC), así como as medidas preventivas ou de control, son alicerces fundamentais para reducir o risco e garantir a seguridade.