Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reforzo dos produtos de calidade diferenciada

O Proxecto de Lei DOP e IGP reforza os produtos alimenticios de calidade diferenciada
Por EROSKI Consumer 22 de Abril de 2014
Img dop igp hd
Imagen: Daniel

A futura Lei céntrase na protección das Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IGP), cuxo ámbito territorial se estende a máis dunha comunidade autónoma e complementa a lexislación da Unión Europea en materia de produtos alimenticios de calidade diferenciada. O obxectivo desta medida lexislativa son os sistemas de control e, en consecuencia, unha adecuada e veraz información ao consumidor, así como o respecto á competencia leal entre operadores. O artigo detalla a aposta polos alimentos de calidade diferenciada e cales son os elementos máis destacados do proxecto de lei.

O proxecto de lei debe conducirnos a un escenario no prestixio e bo nome dos produtos de calidade diferenciada. Queda protexido e reforzado polo réxime complementario ao da Unión Europea. Só cabe esperar que ao final se aprobe e vexa a luz. España conta cunha gran diversidade de alimentos con características propias de calidade en función da súa orixe xeográfica. Estes produtos foron protexidos de forma conveniente por Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IGP) desde hai décadas. A evolución destas figuras foi moi positiva. Na actualidade, hai máis de 300 entre as recoñecidas e as que están en fase de aprobación.

Aposta polos alimentos españois de calidade diferenciada

Os produtos DOP e IGP requiren dun especial control oficial

Estes produtos alimenticios contribúen á competitividade das industrias agroalimentarias (IIAA) e tamén son elemento vertebrador do mundo rural no seu desenvolvemento e sustentabilidade. Ademais, promocionan a imaxe dos produtos españois no exterior. Dadas as características, estes alimentos requiren dun especial control oficial que, unha vez aprobada a Lei de DOP e IGP supra-autonómicas, será tarefa da Axencia de Información e Control Alimentarios (ICA).

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA), a través da Dirección Xeral da Industria Alimentaria Subdirección Xeral de Calidade Diferenciada e Agricultura Ecolóxica, expuxo o “Anteproxecto de Lei de Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas Protexidas de ámbito supra-autonómico”.

Elementos máis destacados do proxecto de Lei

  • Control oficial.
  • Separación da xestión e o control oficial.
  • Delegación do control oficial en terceiros independentes.
  • Cooperación inter-autonómica.
  • Réxime complementario de protección.

O novo escenario nesta materia incide con carácter xeral no control oficial e, de forma específica para DOP e IGP, na necesidade dun novo marco normativo que regule as entidades de xestión, delimite as súas funcións e separe as funcións de xestión das do exercicio do control oficial pola autoridade competente. Na liña do control oficial, desenvólvese a competencia do MAGRAMA e, así mesmo, regúlase a súa potestade de poder delegar determinadas tarefas de control en organismos terceiros independentes e sentan as bases da colaboración das entidades de xestión no control, a través dun sistema de control interno.

Establece os principios de cooperación entre administracións públicas no ámbito das DOP e IGP cuxo ámbito territorial se estende a máis dunha comunidade autónoma. Compleméntase o réxime xurídico da UE, cunha regulación complementaria aplicable ás Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IGP), cuxo ámbito territorial supera o dunha comunidade autónoma, e pon o acento no control oficial previo á comercialización, aplicable aos produtos, operadores e actividades.