Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Regulación dos aditivos alimentarios

Incorpóranse novos usos e aplicacións en aditivos que xa se regularon e apróbanse novos
Por mchavarrias 5 de Febreiro de 2013
Img glutamato
Imagen: Wikimedia

Algo se move no mundo dos aditivos alimentarios. Nos últimos meses producíronse cambios, sobre todo a través de novos usos en aditivos que xa se regularon no Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de decembro de 2008, e a aprobación doutros novos. O procedemento habilitado neste Regulamento para a autorización común para aditivos, encimas e aromas alimentarios sufriu modificacións que, unidas a algunhas outras propostas de regulamento, fixo que se evolucione cara a procedementos de actuación máis áxiles. O artigo achega algúns exemplos do que se regulou nos últimos meses.

A lexislación alimentaria aplicable aos aditivos alimentarios é unha disciplina viva e en constante variación que non só se preocupa por garantir sustancias seguras senón que, ademais, avalía de forma constante posibles melloras no control e uso dos aditivos, aspectos fundamentais tanto para a industria como para os consumidores. Que isto é así é evidente para os profesionais do dereito que desenvolven a súa actividade no campo da lexislación alimentaria. Pero non tanto para os profesionais das industrias alimentarias.

Catro cambios no uso de aditivos

Novo uso para o dicarbonato de dimetilo (E 242) nalgunhas bebidas alcohólicas. O pasado mes de decembro de 2012 publicáronse algunhas modificacións ao Regulamento 1333/2008 e autorizáronse novos usos para os aditivos alimentarios. Entre outros, os cambios relativos ao “Regulamento (UE) nº 1166/2012 da Comisión, de 7 de decembro de 2012, polo que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao uso do dicarbonato de dimetilo (E 242) en determinadas bebidas alcohólicas”.

Esténdese o prazo dispoñible de reevaluación do aspartato ata maio de 2013. As avaliacións e reevaluaciones que se traballan desde a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) están en constante actualidade. Publicouse a ampliación do prazo dispoñible de reevaluación do aspartato ata maio de 2013, o que dá unha idea do rápido que evoluciona a lexislación neste aspecto.

Actualízase a lista de usos do dimetilpolisiloxano (E900) en complementos alimenticios, en forma de comprimidos efervescentes. É outro exemplo dos cambios que se refiren a aditivos. Este caso hai que coñecelo ben: o informe da Comisión sobre a inxesta de aditivos alimentarios na Unión Europea concluíu que non era preciso realizar máis estudos sobre o dimetilpolisiloxano (E900), posto que a inxesta teórica baseada en hipóteses conservadoras sobre o consumo de alimentos e o uso de aditivos non excedía a inxesta diaria admisible (IDA). O Comité Científico da Alimentación Humana estableceu un valor da IDA de 1,5 mg/kg pc o 18 de maio de 1990.Calcúlase que a inxesta adicional baseada na nova utilización como antiespumante en complementos alimenticios en forma de comprimidos efervescentes é inferior ao 10% da IDA. Por tanto, procede autorizar a utilización do dimetilpolisiloxano (E 900) en complementos alimenticios en forma de comprimidos efervescentes.Posto que a autorización do uso do dimetilpolisiloxano (E 900) en complementos alimenticios en forma de comprimidos efervescentes constitúe unha actualización de dita lista que non é susceptible de ter unha repercusión sobre a saúde humana, non é necesario solicitar o ditame da EFSA, como quedou reflectido no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) do pasado 13 de novembro.

Apróbase o uso do extracto de romeu (E932) a partir dunha solicitude particular. Con arranxo ao disposto no artigo 3, apartado 1, do Regulamento (CE) nº 1331/2008, a lista de aditivos alimentarios da Unión pode actualizarse, ben por iniciativa da Comisión, ben en resposta a unha solicitude. É o caso este último do extracto de romeu, para o cal se presentado unha solicitude de autorización do uso do E 392 como antioxidante en recheos de pasta seca, que se puxo a disposición dos Estados membros.

A EFSA avaliou o uso dos extractos de romeu como aditivo alimentario. Sobre a base das marxes de seguridade determinados en función dos NOAEL (nivel sen efecto adverso observado; dose ou concentración dunha sustancia sometida a proba na que non se atopa efecto adverso) de diversos estudos, que adoitaban ser os niveis máis altos sometidos a proba, e coas estimacións máis prudentes de exposición alimentaria, concluíuse que o uso dos extractos de romeu descritos no ditame científico nos usos e niveis propostos non constituiría un problema de seguridade. A inxesta adicional con esta nova utilización en recheos non conduce a un incremento significativo da inxesta total. Por tanto, procede autorizar o uso de extractos de romeu (E392) como antioxidante en recheos de pasta seca.

Aditivos, unha regulamentación áxil e actualizada

Estes exemplos son unha boa mostra da vitalidade e efervescencia da área dos aditivos alimentarios na lexislación alimentaria europea. A evolución e as modificacións no procedemento de autorización foron positivas para a industria e permítenos afirmar que a regulamentación que aplica en aditivos é áxil e está en continua actualización. Eses cambios veñen non só por iniciativas da Comisión; tamén as empresas poden influír na mesma se presentan as súas correspondentes solicitudes.