Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Requisitos e obrigacións do manipulador de alimentos

O manipulador de alimentos, como axente activo na cadea alimentaria, ten un papel determinante na seguridade e salubridade dos alimentos
Por Maite Pelayo 6 de Marzo de 2008
Img seguridad listado
Imagen: --

A Lei define como manipulador de alimentos ‘toda aquela persoa que pola súa actividade laboral ten contacto directo cos alimentos durante a súa preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamento, transporte, distribución, venda, subministración e servizo’.

Formación específica e hixiene son dúas dos alicerces fundamentais na manipulación de alimentos

Algúns dos requisitos para este tipo de profesionais fan referencia á formación en hixiene alimentaria. Neste contexto, as empresas do sector alimentario deben garantir, mediante programas de formación continuada adecuados á súa actividade, que os manipuladores de alimentos dispoñan dos coñecementos necesarios para desenvolver unhas correctas prácticas de manipulación. Estes programas de formación débeos impartir unha entidade autorizada pola autoridade sanitaria competente que pode ser, no seu caso, a propia empresa.

Ademais, débense cumprir as normas de hixiene en canto a actitudes, hábitos e comportamento. Así, as mans son o vehículo principal de transmisión, polo que se han de lavar tan a miúdo como sexa necesario e nun lugar especialmente preparado para este fin. Débense lavar entre a manipulación de diferentes tipos de alimentos ou alimentos crus e cociñados, despois de manipular desperdicios ou lixos, despois de tocar utensilios sucios ou alleos á actividade desenvolvida, despois dun período de descanso e moi especialmente despois de comer ou fumar e por suposto tras usar o WC ou soarse o nariz e sempre antes de incorporarse ao posto de traballo.

Estas normas de hixiene inclúen non fumar, comer nin masticar chicle mentres se manipulan alimentos, e tampouco estornudar ou toser sobre eles: a saliva é un excelente vehículo de transmisión de microorganismos. Tampouco deben levar aneis ou pulseiras durante o desenvolvemento da actividade, xa que se evitará que poidan entrar en contacto directo cos alimentos e contaminalos.

Unha ferida ou corte que poida porse en contacto directa ou indirectamente cos alimentos é un perigoso foco de contaminación polo que sempre ha de ser desinfectado e protexido cunha vendaxe impermeable apropiado. Por último, debe evitarse a presenza non xustificada de persoas alleas á actividade da empresa nos locais onde esta se desenvolver e en calquera caso estas persoas deberán en todo momento respectar as normas relativas á hixiene.

Se se sofre calquera enfermidade susceptible de contaminar ou ser transmitida a través dos alimentos (feridas infectadas, infeccións da pel, diarrea ou trastornos gastrointestinales, entre outros), debe informarse aos responsables para valorar o risco e establecer as pautas que se seguirán.

Outras consideracións

Ademais de todo o descrito, é importante manter un grao elevado de aseo persoal, levar unha vestimenta limpa e de uso exclusivo e utilizar cubrecabeza e calzado adecuado. Neste sentido, debe porse especial coidado coa hixiene de mans, uñas, nariz, boca, pelo e pel xa que estas zonas transmiten facilmente microorganismos. A indumentaria, que será preferiblemente de cor clara, debe estar permanentemente limpa e cambiarse tantas veces como sexa necesario, mesmo ao longo dunha mesma xornada de traballo. Será ademais de uso exclusivo para esta actividade e é recomendable que non dispoña de petos.

O calzado, ademais de ser o adecuado e de fácil limpeza e desinfección, deberá ter sola antiescorregadiza para evitar posibles resbalones e accidentes. Nalgúns casos e debido ao alto risco sanitario xerado pola actividade, será necesario o uso de máscaras e/ou luvas hixiénicas. Coñecer e cumprir as instrucións de traballo establecidas pola empresa é clave para garantir a seguridade e salubridade dos alimentos. As empresas do sector poden establecer ademais outras normas de traballo a condición de que teñan como obxectivo asegurar a calidade dos seus produtos.

ALIMENTACIÓN E LUXO

ImgFestas, vodas e comuñóns con orzamentos millonarios, nas que se coida ata o máis mínimo detalle da vaixela, cubertería, mantelería e, por suposto, e preténdese sorprender ao invitado cos alimentos e produtos máis exquisitos e elaborados, ás veces van acompañadas dalgunha que outra ‘sorpresa’. Debe terse en conta que ofrecer bebidas e alimentos a uns invitados é máis que un acto social, é un acto de saúde pública.

Como en alimentación, luxo e sofisticación non son para nada sinónimo de seguridade. Así o demostra un recente incidente no que algúns dos máis famosos personaxes de Hollywood estiveron en corentena e debían vacinarse, segundo as recomendacións do Departamento de Saúde de Nova York, tras acudir a unha exclusiva festa na que un dos camareiros estaba infectado co virus da hepatite A. Na festa en cuestión, a celebración dos aniversarios do marido da actriz Demi Moore no Socialista Café, un selecto club de Nova York, acudiron entre outros personaxes como Madonna, Bruce Willis, Gwyneth Paltrow e Salma Hayek. Tras coñecer que un dos camareiros que traballara de maneira eventual no mencionado local o día da festa (e outras dúas noites máis) caía enfermo de hepatite A, os responsables sanitarios da cidade advertiron que calquera persoa que visitase o club durante as súas quendas laborais debía considerar que estaba en risco e necesitaba unha vacina preventiva.

Os donos calcularon que unhas 800 persoas acudiran ao local durante ese tres noites, persoas que poderían infectarse, a través dun só traballador eventual. Para acabar de promocionar a boa imaxe do establecemento, os inspectores de saúde pública da cidade tamén amoestaron aos donos do bar, ao non atopar xabón no cuarto de baño, obrigatorio por lei neste país para que os empregados poidan lavarse as mans tras utilizar os aseos.

A hepatite A é unha enfermidade do fígado bastante común, producida por un virus (VHA) que pode ser transmitido a través das mans dunha persoa infectada e pódese contaxiar por contacto directo, ou por consumir alimentos ou bebidas que foron manipulados por ela. Os síntomas, que poden aparecer ao redor de catro semanas despois da exposición, son fatiga, falta de apetito, febre e vómitos. A maioría das persoas con hepatites A melloran sen maiores complicacións tras unhas semanas de repouso. Existe unha vacina eficaz contra esta infección vírica.