Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Riscos emerxentes e lexislación alimentaria

Os riscos emerxentes, que contribúen a reforzar a actividade agroalimentaria, son a antesala dun novo capítulo da lexislación alimentaria
Por mchavarrias 10 de Xuño de 2014
Img riesgo emergente hd
Imagen: Dennis Skley

Da mesma maneira que “o rumor é a antesala da noticia”, a identificación dun risco emerxente é a antesala dun novo capítulo da lexislación alimentaria. Os riscos emerxentes han existido sempre, aínda que hai que considerar que colleron forma e tomouse conciencia deles nos últimos anos. O Regulamento 178/2002 xa os tiña en conta na súa Considerando 50, ao expolos como un instrumento preventivo que se puña a disposición dos Estados membros desde a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA). O artigo explica como se regularon estes riscos na Unión Europea, cal é a súa importancia e detalla o caso dos disruptores endocrinos.

A formulación da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) é o seguinte: “A mellora da identificación dos riscos emerxentes pode converterse a longo prazo nun instrumento preventivo importante a disposición dos Estados membros e da Comunidade na aplicación das súas políticas. Por iso, é necesario asignar á Autoridade unha tarefa anticipatoria de recompilar información e exercer a vixilancia, así como o labor de avaliar os riscos emerxentes e facilitar información para a súa prevención”. Por tanto, hai que concentrar os esforzos na análise de riscos emerxentes para lograr a identificación, avaliación e priorización de perigos e ameazas potenciais, de forma que en todo momento estéase preparado e podamos anticipar a lexislación alimentaria que teña que aplicarse no futuro en función da evolución destes riscos.

Como se regularon na UE os riscos emerxentes?

A regulación en materia de riscos emerxentes responde o Regulamento 178/2002, en particular os artigos 34 e 23, ademais de establecer que entre as funcións da EFSA (artigo 23 letra f) atópase a de “f) emprender accións para identificar e caracterizar os riscos emerxentes nos ámbitos comprendidos no seu labor”. Noutra orde, unha idea da importancia e transcendencia que se lle deu aos riscos emerxentes é que se dedica expresamente o artigo 34 do Regulamento 178/2002 a identificalos, centrándose no rol que asume a EFSA.

Artigo 34. Identificación de riscos emerxentes:

  • 1. A Autoridade creará procedementos de control para buscar, recompilar, cotejar e analizar, de modo sistemático, a información e os datos co fin de identificar riscos emerxentes nos ámbitos comprendidos no seu labor.

  • 2. Cando teña información que lle leve a sospeitar dun risco emerxente grave, solicitará información complementaria aos Estados membros, a outros organismos comunitarios e á Comisión, que responderán con carácter de urxencia e transmitiranlle cuantos datos pertinentes obren no seu poder.

  • 3. A Autoridade utilizará toda a información que reciba no cumprimento do seu labor para identificar un risco emerxente.

  • 4. A Autoridade transmitirá a avaliación e a información que recompile sobre riscos emerxentes ao Parlamento Europeo, á Comisión e aos Estados membros.

Importancia dos riscos emerxentes no sector

Os riscos emerxentes poden axudar a prever posibles problemas ou, no caso de que aparezan, a controlalos e resolvelos da mellor maneira posible

Os riscos emerxentes están a cobrar cada vez maior importancia xa que, co uso deste tipo de metodoloxía para anticiparnos a posibles crises ou episodios críticos, contribúese a reforzar a actividade agroalimentaria. É importante que valoremos na súa xusta medida este tema. Non se trata de ningunha formulación “divinatoria”, senón dun traballo de calado que debe axudar a prever posibles problemas, de maneira que, ou ben non cheguen a presentarse ou, en caso de facelo, póidanse controlar e resolver da mellor forma posible.

Pola importancia que adquiren estes temas, ainia centro tecnolóxico organizou unha xornada gratuíta o próximo 25 de xuño no Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

O caso dos disruptores endocrinos

Unha mostra da preocupación por estes temas apréciase no informe “Endocrine Disruptors Risk Management Options Emerging Risk Initiative – Position Paper”. Os disruptores endocrinos e a lexislación alimentaria na UE son dous aspectos que se relacionan a través da área de investigación dos riscos emerxentes.

Por iso, desde o Foro CRO (grupo de xestores de riscos pertencente ás principais empresas internacionais do sector de seguros como Mapfre, Allianz, Lloyd’s ou Zúric), que se centra no desenvolvemento e promoción das mellores prácticas na xestión do risco, trabállase nestes temas. Destaca o informe publicado no ano 2012, no que atribúe os disruptores endocrinos como risco emerxente. “A Organización Mundial da Saúde define os disruptores endocrinos como aquela sustancia exógena ou mestura que altera a función do sistema endocrino e, por tanto, causa efectos adversos sobre a saúde nun organismo intacto, ou no seu progenie, ou na poboación (OMS / IPCS, 2002)”. Devandito traballo determina que son os disruptores endocrinos, como actúan, cal é o seu principal impacto, como se regulan, como se poden eliminar do ciclo hidrolóxico e cales son os escenarios relacionados coas aseguradoras.

O exemplo dos disruptores endocrinos é un de tantos, xa que os novos riscos de seguridade alimentaria (tóxicos e patógenos emerxentes en alimentos), á beira das ameazas relacionadas con fraudes ou bioterrorismo, poden irromper en calquera momento como factores de cambio que impactan no sector e que se puideron orixinar por múltiples motivos, como o cambio climático, as crises económicas, a migración, novas tecnoloxías, hábitos de consumo ou estudos da opinión pública.