Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sanidade aproba novas condicións sanitarias paira carnicerías

Por EROSKI Consumer 10 de Novembro de 2003

O Consello de Ministros aprobou un proxecto de Real Decreto polo que se actualizan as condicións sanitarias de produción, almacenamento e comercialización das carnes frescas e os seus derivados en carnicerías. O obxectivo é contribuír a unha maior liberalización destes produtos no comercio polo miúdo coas mesmas garantías de seguridade.

A modificación da norma realízase co obxectivo de adaptala ás novas directrices emanadas das disposicións comunitarias e normas do Codex Alimentarius, así como ás novas actividades que o comercio polo miúdo foron incorporando, facilitando a súa innovación e adecuación ás esixencias da demanda, especialmente no referente á calidade, cantidade de servizos e produtos que esixen a dinámica do consumo.

Así, preténdese introducir una maior liberalización no comercio comerciante polo miúdo de produtos cárnicos, contribuíndo con iso a aumentar a competencia no mercado. Até agora, o comercio comerciante polo miúdo da carne atopábase regulado con carácter xeral paira todo tipo de produtos cárnicos, independentemente da súa procedencia, mediante o R.D. 379/1984, de 25 de xaneiro. A modificación inclúe as condicións sanitarias dentro do marco do R.D. 2207/1995, de 28 de decembro.

As novas condicións inclúen a autorización para que as carnicerías poidan fornecer os seus produtos aos establecementos de comidas preparadas, como colexios e restaurantes, sen exceder o termo do municipio á zona que defina a autoridade competente. Obriga ademais a identificar os derivados cárnicos elaborados nun determinado establecemento cun marcado sanitario que informe de que os produtos son elaboración propia do establecemento que se identifica.

As novas condicións permite ademais a existencia de obradores, que non estean contiguos ás dependencias de venda, aínda que si vinculados a elas, aos que se impón condicións sanitarias equivalentes aos establecementos de produción non industrial. Autoriza tamén a existencia de sucursais ligadas a un establecemento central noutro municipio e obriga ao titular do comercio a realizar controis baseados no sistema de análise de perigos e puntos de control críticos. Igualmente establécense as condicións de manipulación, almacenamento, conservación, transporte e venda destes produtos, así como as relativas ao envasado e á etiquetaxe.

Neste último aspecto, hai que destacar a esixencia da marca sanitaria, que se poderá imprimir sobre o produto ou o recipiente que o conteña e deberá incluír as seguintes indicacións: “elaboración propia”, número de autorización do establecemento e a expresión “venda directa ao consumidor”. O incumprimento de tales condicións poderá dar lugar á limitación da actividade do establecemento, á suspensión temporal de autorización ou á retirada da mesma. Por último, concédese un prazo dun ano para que os comercios actualmente autorizados adáptense conforme á nova normativa.