Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Saír en tempos de COVID-19: como evitar contagios en bares e restaurantes?

A volta paulatina á vida normal exponnos moitas dúbidas. Os bares e restaurantes inician a reapertura, pero que medidas hai que tomar para evitar contagios?
Por Miguel Ángel Lurueña Martínez 16 de Maio de 2020
tomar cafe terraza covid-19
Imagen: iStock

A pandemia causada polo novo coronavirus (SARS-CoV-2) puxo o mundo enteiro patas para arriba… ou portas dentro. A finais de marzo, máis de 55 países mantíñanse en corentena, con case 3.000 millóns de persoas confinadas nas súas casas. Por fortuna, estas drásticas medidas, xunto con moitas outras, lograron reducir de maneira notable o número de contagios. Isto permitiu que podamos volver paulatinamente á ansiada vida normal e retomar actividades tan cotiás como ir a bares e restaurantes para atoparnos con familiares e amigos. Iso si, non debemos esquecer que seguimos estando nunha situación excepcional que require extremar a prudencia, polo que veremos moitos cambios no noso día a día. A continuación, detallamos cales son as principais medidas de precaución que podemos tomar nestes establecementos.

Que medidas de seguridade pódense aplicar (e cales non)

Nas provincias que se atopan en Fase 1 xa é posible gozar dunha terraza, sempre que se respecten as normas de seguridade. Durante a Fase 2, é de esperar que teñamos que adoptar certas medidas á entrada de bares e restaurantes para evitar contaminar os establecementos e ás persoas que se atopan no seu interior. Algunhas das que poderiamos atopar son as seguintes:

 • Limpar o calzado sobre unha alfombra desinfectante, que debería ser renovada con frecuencia.
 • Lavar as mans con xel hidroalcohólico, que debería estar facilmente accesible en todo o establecemento.
 • Introducir algúns obxectos persoais en bolsas (por exemplo, os bolsos) para evitar contaminar o establecemento.
 • Colocar o abrigo e outras pezas de roupa afastadas das doutras persoas para evitar que entren en contacto.

En diferentes foros debateuse sobre moitas outras medidas, pero non parecen necesarias ou factibles. Por exemplo:

 • Porse luvas ao entrar podería resultar útil, pero, ademais da incomodidade que supón para a clientela, o seu uso podería ser contraproducente. Por exemplo, se manipulamos o teléfono ou imos ao baño, podemos contaminalos. Nese caso deberiamos lavalos, de igual modo que lavamos as mans espidas, así que nesta situación non parecen expor ningunha vantaxe. É preferible non utilizalos e lavar as mans con frecuencia.
 • O emprego obrigatorio de máscara resultaría útil, pero non é posible nun lugar onde debemos quitala para comer ou beber.
 • Medir a temperatura corporal non resulta de moita utilidade, porque gran parte das persoas portadoras do virus son capaces de transmitilo sen presentar síntoma algún de enfermidade.
 • A realización de test rápidos foi proposta por algúns hostaleiros. En certo xeito podería resultar útil, pero é materialmente imposible realizar test a cada persoa que entre en cada un dos establecementos e cada vez que o faga (por non falar de que o seu uso debe priorizarse noutras situacións onde é máis necesario).
 • Falouse tamén da posibilidade de instalar á entrada dos establecementos arcos desinfectantes baseados en ozono ou luz ultravioleta para aplicar a cada persoa que entre. Con todo, estes métodos, aplicados con baixa intensidade, non son eficaces contra o virus e, aplicados con alta intensidade, son perigosos para as persoas (e non foron probados nin aprobados contra o coronavirus).

Como protexerse na mesa

tomar cafe covid-19Imaxe: Pixabay

Unha vez dentro do establecemento, deberiamos atopar as mesas separadas a unha distancia segura e sen montar, para evitar que se contaminen elementos como o mantel, as servilletas e os cubertos. Falouse moito da posibilidade de adoptar medidas complementarias, como a de instalar biombos transparentes para separar as mesas ou mesmo para separar os diferentes comensais dunha mesma mesa. Con todo, isto expón varias dificultades: require un investimento notable por parte dos hostaleiros e non se sabe ata que punto é efectivo nin durante canto tempo será necesario. Hai que preguntarse ademais se estariamos dispostos a acudir aos establecementos nesas condicións.

Por outra banda, deberiamos botar en falta obxectos cotiáns, como servilleteros, palilleros, aceiteras, vinagreras e saleros, que han de ser retirados para reducir o risco de propagación do virus. E o mesmo ocorre coa carta tradicional, que debería ser substituída por outras opcións como carteis ou pantallas que non necesiten ser manipulados para coñecer os pratos ou, ben, un documento plastificado que se poida desinfectar despois de cada uso.

Tampouco deberiamos ver alimentos expostos e sen cubrir. Por exemplo, o pan debería estar protexido por un envoltorio ou un recipiente e as comidas que se serven na mesa deberían estar protexidas desde que son cociñadas ata que chegan ao seu destino. Durante a Fase 3 deberíase adoptar a mesma medida cos alimentos expostos na barra. É algo que xa era obrigatorio antes da pandemia, pero que nalgúns lugares non se cumpría.

Camareiros con máscaras… e con luvas?

A opción máis sinxela e segura para o servizo de comidas parece ser o servizo convencional, atendido por camareiros, pero, obviamente, coas debidas medidas de precaución: tratar de manter a distancia coa clientela na medida do posible e utilizar máscaras ou pantallas faciais. Tamén é fundamental lavar as mans frecuentemente con auga e xabón, aínda que neste caso é máis práctico o uso de xel hidroalcóholico, por ser máis accesible e máis rápido. É posible que vexamos habitualmente o emprego de luvas porque ofrecen boa imaxe e transmiten tranquilidade á clientela, pero non debemos esquecer que un mal uso pode ser contraproducente porque se poden contaminar do mesmo xeito que as mans espidas. O recomendable é utilizalos só para accións concretas (por exemplo, para servir unha mesa determinada), refugándoos posteriormente ou, ben, renovalos con frecuencia (por exemplo, cada hora).

A día de hoxe, opcións como o bufet libre tradicional supoñen un maior risco de contaxio, tanto directo por contacto entre persoas, como indirecto, a través de cubertos e outros elementos comúns. Por iso recoméndase tomar como medidas de prevención:

 • 1. Unha boa organización para evitar aglomeracións e contactos persoais.
 • 2. Ofrecer un bufet asistido, con emplatados individuais, sempre protexidos, para evitar a contaminación de alimentos e utensilios.

No momento do pago é recomendable priorizar o pago a distancia (por exemplo, con cartón contactless ou aplicacións para o teléfono) para evitar a manipulación de moedas e billetes.

E se teño que ir ao baño?

No baño, sería desexable atopar portas sen manillas, capaces de ser abertas e pechadas sen necesidade de utilizar as mans (por exemplo, portas de vaivén). No seu interior, que debería ser ocupado por unha persoa como máximo, deberiamos dispor de xabón ou xel desinfectante (a poder ser de accionamiento automático, do mesmo xeito que as billas), papel de secado e papeleiras con tapa e pedal.

As persoas portadoras do virus poden expulsalo a través das feces e, aínda que non se documentou ningún contaxio por esta vía, é importante tomar as debidas precaucións. Por iso é fundamental que os baños sexan limpados e desinfectados con frecuencia (a lexislación obriga a facelo polo menos seis veces ao día).

Tamén se debe limpar e desinfectar con frecuencia o resto das instalacións (cociña, sala, etc.) utilizando para iso os produtos viricidas autorizados en España para tal fin. É importante destacar que entre eles non se atopan o ozono nin a luz ultravioleta, xa que polo momento non foron probados nin aprobados contra o novo coronavirus. A pesar diso, hai quen o está publicitando e vendendo con esa finalidade, así que convén estar alerta.

Entre as medidas que acabamos de ver, algunhas teñen carácter obrigatorio e outras son tan só recomendacións. Todas elas están dirixidas a evitar a propagación da enfermidade en base a dous criterios: manter o distanciamento físico, para evitar o contaxio directo entre persoas, e evitar a contaminación de obxectos, para impedir o contaxio indirecto, ao tocalos coas mans e levárnolas á cara.